Osmáci psali paní Miladě
12.7.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V rámci slohové výchovy napsali osmácí paní Miladě Horákové. Milé dopisy plné citů si určitě přečtěte.
Slohová, komunikační a literární výchova v 8. třídě: Pražské povstání 1945
14.6.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Žáci 8. A navštívili virtuální výstavu vytvořenou k 75. výročí konce 2. světové války. Úkolem bylo poslechnout si nahrávky pamětníků, shrnout jejich příběh, zkušenost, zážitek a emoce spojené s koncem války. Přinášíme Vám dokumentaci projektu a velmi zajímavé práce žáků.

Bára Horáková - vyučující českého jazyka v 8. ročníkuInformace o projektu a ukázky žákovských pracíO podnebných pásech činnostně - povídání o projektech ve tvořivých třídách (5.roč.)
13.4.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Škola je teď prázdná a docela smutná... Když se procházím po chodbách, je mi to líto i proto, protože nástěnky a výstavní plochy jsou plné krásných výtvarných prací a projektů dětí. O jednom velice zdařilém projektu napsaly povídání paní učitelky z pátých tříd, p. učitelka Blanka Dvořáková a p. učitelka Ivana Šmídová. Prosím, ťukňete na "více informací", koukněte do detailu článku a dočtěte až do konce, je to opravdu zajímavé a mně z toho vychází, že škola, která není on-line, je stejně nejlepší.

Tomáš Komrska


více informací ...


JEDEME ON-LINE 1: nápady, náměty, produkty, práce žáků
28.3.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY

V tomto článku Vám přinášíme 1. díl seriálu JEDEME ON-LINE. Posílejte příspěvky, budeme je zvěřejňovat v dalších dílech:

1. Předškoláci měli doma nakreslit či namalovat cizokrajné zvíře, napsat, kde žije, čím se živí. Tady jsou tukani Riky a Piky a dopis paní učitelce.

DOPIS PANÍ UČITELCE

TUKANI

2. Třída 8. A psala domácí slohovou práci, slohový útvar byl volný, vznikla krásná zamyšlení, určitě si je přečtěte:

Pohledy z oken

3. Pan Mgr. Čeněk Rosecký (tvorivaskola.cz) pro učitele natočil návod na vytváření podcastů (zkukových nahrávek) - v této době se může velmi hodit!!! Kdo se pustí do podcastu a pošle ho na e-mail: info@tvorivaskola.cz, má šanci vyhrát knihu Putování českými dějinami.

VYTVOŘ A PUBLIKUJ SVŮJ PODCAST

4. Společnost Unicorn College s.r.o. velkoryse nabízí on-line krzy pro žáky zdarma, zkuste se zaregistrovat, nebudete litovat:

REDMONSTER

5. Paní učitelka Mgr.Tereza Blažková pro Vás připtavila návod a video ukázku na výrobu 3D květů:

KREATIV 1 - 3D KVĚTY

Informaci sestavil Tomáš Komrska


Šesťáci pokusují ve Fyzice
26.3.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Žáci šestých tříd si vyzkoušeli, jak změřit tloušťku jednoho listu učebnice fyziky. Na první pohled se to zdá neproveditelné, protože list učebnice je tak slabý, že se změřit nedá. Ale žáci si s tím skvěle poradili. Trik je v tom, změřit více listů a z toho pak spočítat, kolik měří jeden list. Žáci k tomu použili různá měřidla, které znají z hodin fyziky a měření provedli vícekrát, protože tak se zvýší přesnost měření. Nakonec byli žáci překvapeni, jak malé číslo jim vyšlo a podle jejich slov je práce bavila. Z toho moc samozřejmě radost a společně se s dětmi těšíme na další objevování fyziky.

Růženka Pašková, vyučujícíc Ma a Fy za II.st.

Forogalerie - pokusy


Vesmír v přípravné třídě
27.2.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V únoru se děti z přípravné třídy zabývaly tématem Vesmír. Přinesly mnoho knih, encyklopedií a časopisů. Četli jsme si příběh o vzniku vesmíru a na pokračování knihu D. Kovala "Co to svítí na obloze?". Povídali jsme si o naší planetě, o sluneční soustavě, o hvězdách a jiných kosmických objektech. Děti dokázaly krásně pracovat ve skupinách a vytvořily sluneční soustavu, malovaly vesmír a každý sám se pak přenesl na planetu, kde se setkal s mimozemskou civilizací.

Každý pak má svůj vesmírný sešit, kam si nejrůznější informace kreslí a vlepuje. Navštívili jsme Planetarium, pořad O Sluníčku a Měsíčku. Děti dokázaly na mnohé dotazy odpovídat, ale také se nad tímto tématem zamýšlely a otázek měly také mnoho. Měla jsem z toho radost.

Irena Taterová třídní učitelka

Fotogalerie
Integrace naruby - projekt v přípravné třídě
27.2.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Během měsíců září, říjen a listopad 2019 se děti z přípravné třídy zúčastnily projektu "Integrace naruby". Jednalo se především o to, aby se děti běžné základní školy setkaly s dětmi s handicapem a naopak. Náš projekt začal ale ještě před návštěvou handicapovaných dětí. Nejprve jsme si o lidech s handicapem povídali, četli jsme knihu od Ivony Březinové Kluk a pes, kde je hlavním hrdinou kluk na vozíku, kterému pomáhá jeho čtyřnohý přítel - asistent. Hráli jsme také různé senzomotorické hry.

Pak jsme navštívili ZŠ Zahrádka a IC Zahrada v Praze 3. Škola působí příjemným dojmem, je skvěle vybavená. K milému dojmu ale jistě přispívají i učitelé a ostatní pracovníci školy, kteří přistupují ke svým žákům s velkým nasazením i trpělivostí. Každé setkání začalo tím, že jsme se shromáždili v jedné místnosti, připadali jsme si asi jako v obývacím pokoji, kde jsme si společně zazpívali a pak si řekli, co nás ten den čeká.

Nejprve si děti prohlédly celou školu, mohly nahlédnou do jednotlivých tříd, pokojů i ateliérů. Nadchl je např. bazén nebo počítač ovládaný zrakem. Zajímavé bylo seznámení s prvky bazální stimulace, která pomáhá žákům s handicapem orientovat se na svém těle a své tělo tak vnímat. Děti si mohly zkusit, jak se správně člověk s handicapem polohuje, vyzkoušely si různé vibrační pomůcky, vibrační a hřejivou matraci, zátěžovou deku či polohovací polštáře. Společně s fyzioterapeutkou si ukázaly některé techniky rehabilitace a mohly si je vyzkoušet i samy na sobě. Děti si zkusily i jízdu na invalidním vozíku, učily se s ním manipulovat. Zajímavý byl i elektronický chodník, na něm chodily i se zavázanýma očima. Také se přemisťovaly pomocí speciálního zvedáku.

Navštívily i muzikoterapeutický ateliér, kde byl program zaměřen především na podporu interakcí mezi dětmi, jejich vzájemnou spolupráci a komunikaci ve spojitosti s hudbou. Mohly si půjčit a vyzkoušet velmi netradiční hudební nástroje. Na závěr si každý vyrobil svůj hudební nástroj tzv. chrastidlo, které si děti odnesly domů. Na konci každé návštěvy proběhlo shrnutí, kde se každý mohl vyjádřit k obsahu dne. Milé bylo pro děti také občerstvení, které žáci ZŠ Zahrádka za pomoci asistentů vždy pro děti z přípravné třídy připravili. Během návštěv děti zjistily, jak se k dětem s handicapem chovat. Že jsou to děti jako ony, které potřebují stejnou lásku, přátelství, prostor pro učení. Získaly informace, které jsou zásadní pro další setkávání s lidmi s handicapem.

Na druhou návštěvu jsme jako dárek přinesli koláž vytvořenou z obrázkových vzpomínek na první setkání. Na poslední návštěvu jsme vytvořili anděla, který nesl přání každého z naší třídy pro děti ze ZŠ Zahrádka. Naše díla zůstala v ZŠ Zahrádka jako vzpomínka na společná setkání. Tento projet byl mimořádný a myslím, že pro nás všechny nezapomenutelný.

Irena Taterová, třídní učitelka v přípravné třídě

Fotogalerie
Národní obrození v myšlenkových mapách
16.2.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Na fotografiích se můžete podívat, jak jsme se během jedné hodiny literatury seznámili s počátky Národního obrození. Pracovali jsme metodou skládankového učení, kdy si žáci měli v expretních skupinách popovídat o jazykovědcích, divadlu, novinách, lidové slovesnosti a o tom, jaké měli Češi a český jazyk postavení v této době. Následně se vytvořily skupiny, do které každý vnesl své poznatky a hlavní myšlenky. Vznikly krásné a propracované myšlenkové mapy.

Bc. Barbora Horáková, vyučující Čj v 6. roč.

Fotogalerie
Projekt Doučování po vyučování
18.12.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Projekt Doučování po vyučování - doučování pro děti s výukovým znevýhodněním, které organizuje a spolufinancuje Spolek Korunka, probíhá na naší škole po celý rok 2019. Doučujícími jsou zkušené pedagožky a pedagogové naší školy. Doučování probíhá v malých skupinkách v rozsahu 1 hodina týdně pro každou skupinu, a to jak pro děti z prvního stupně, tak i pro žáky z 6. a 9. tříd. Ve školním roce 2019/2020 se do doučování zapojilo rekordních 88 dětí v 11 skupinách a celkem 10 pedagogů.

Cílem doučování je nejen dovysvětlení probírané látky a upevnění látky starší, ale také snaha dovést děti k radosti ze studijního úspěchu i z poznávání, posílení jejich sebevědomí a zlepšení jejich přístupu ke studiu. Tím se zlepší atmosféra výuky pro celou třídu.

Celý projekt se odehrává v úzké spolupráci s rodiči. Na základě pozitivních ohlasů od doučujících pedagožek, pedagogů, rodičů i dětí samotných budeme v projektu pokračovat i v roce 2020. Naším cílem je doučování postupně rozšiřovat do dalších tříd, kde je o něj zájem.

Projekt Doučování po vyučování je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Děkujeme všem doučovaným dětem za pilnou práci v rámci projektu, všem doučujícím pedagožkám a pedagogům za osobní přístup k dětem a všem rodičům za spolupráci v roce 2019.

Děkujeme MČ Praha 7 za finanční podporu projektu.

Lenka Kýhosová, Spolek Korunka

Fotogalerie


Celoškolní projektový den k oslavě kulatého výročí Sametové revoluce
19.11.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Státní svátek 17. listopadu jsme oslavili celoškolní soutěží. Zúčastnily se všechny třídy 1. i 2. stupně. Všechno začalo proslovem pana ředitele, který nás uvedl do dění a žáky vyzval, aby projevili své schopnosti pracovat v týmu. Učitelé podpořili atmosféru dobovým oblečením, někteří si vyzkoušeli i tehdejší styl výuky. Žáci celé dopoledne pracovali na deseti různých úkolech, při jejich plnění jim byli nápomocni žáci devátých tříd. Úkoly jim přiblížily tehdejší společenské dění, např. naučit se slib Jisker, tajně sbírat podpisy pod petice, tvořit transparenty, nakupovat za bony atd. Nakonec jsme se všichni sešli v aule, kde jsme si zazpívali Modlitbu pro Martu a zazvonili klíči. Domníváme se, že se nám podařilo dobře naladit žáky na oslavy tohoto významného státního svátku.

Paní učitelky Horáková, Gošová, Richtrová

Fotogalerie (foto Theodor Zubek


Jak informovali o demonstracích? /projekt/
16.11.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


S žáky 8. A a 9. A jsme se v hodině českého jazyka věnovali Sametové revoluci. Leontýnka měla připravené mluvní cvičení na dané téma. Shrnula nám základní informace o tomto výročí. Pracovali jsme ve skupinách. Četli jsme články z Rudého Práva vydaného 18. 11. 1989, kde redaktoři píší o demonstracích v Praze a v Paříži. Naším úkolem bylo zaměřit se na to, jak informoval o obou demonstracích dobový tisk a proč se informace tolik lišily. Oba texty jsme porovnávali a hledali manipulaci a cenzuru. Jaký byl cíl takových dezinformací? Proč o zásahu policie v Praze novináři neinformovali a proč naopak pařížské útoky zdůrazňovali?

Inspirováno z portálu Jeden svět na školách

Barbora Horáková

Fotogalerie


Prezentace projektu Město do kapsy
23.6.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Minulý týden v pondělí třídy 6. A, B, Montessori 3. C a školní družinka 4. A, B, C prezentovaly projekt MĚSTO DO KAPSY, který probíhal na Korunce od září 2018. Témata, kterými se třídy zabývaly, byly: OVZDUŠÍ - PRAŠNOST, DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ, VODA A ZELEŇ. Žáci se věnovali tématům individuálně a s rozdílnými názory a nápady.

Projekt přišli podpořit hosté z Magistrátu hlavního města Prahy 7, Ekocentra Koniklec, předsedkyně školské rady a vedení školy. Pochvalou opravdu nešetřili. Bylo to pro nás všechny zajímavé, poučné a rádi bychom pokračovali v dalším díle.

Projekt připravilo a odborně vedlo EKOCENTRUM KONIKLEC, v letošním roce se projektu zúčastnilo jedenáct pražských škol. Bližší informace se dočtele na: https://www.ekocentrumkoniklec.cz/category/projekty/mesto-do-kapsy/.

Mgr. Dagmar Mikešová

Předškoláci na lodi
9.5.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Děti z přípravné třídy se umístily na 1. místě ve výtvarné soutěži Moje země - má vlast. Odměnou jim byla návštěva Muzea Karlova mostu a také plavba lodí.

Celý výlet se náramně vydařil. Počasí bylo objednáno - svítilo sluníčko, bylo teplo, takže děti mohly svačit na Kampě a sedět na schodech na Křížovnickém náměstí a kreslit Staroměstskou mosteckou věž. V muzeu se dozvěděly, jak se ve středověku stavěly mosty, dokonce viděly v podzemí část mostu Juditina. A z lodi si zase mohly prohlédnou krásy Prahy. Vidíme je znovu a znovu a stále nad nimi žasneme…

TU

FOTOGALERIE


Spaní ve škole - Noc s panem Andersenem
25.4.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Nevíte, že se velryby pasou? Nevíte, že velryby zpívají? Předškoláčci a děti z 1.B to ale už ví. A nejen to. Od začátku dubna se děti seznamovaly s životem v mořích a oceánech. Četly si v encyklopediích, prohlížely si zajímavé mořské živočichy i rostliny. Byly tak dobře připravené na Noc s panem Andersenem, která nesla název Podmořský život. Ve čtvrtek 11.4. je večer přivítal sám pan Andersen a přivedl s sebou hosta - paní Brunnerovou, autorku dětských knížek. Večer pokračoval velkým putováním školou, provázený čtením. Protože všechny skupiny splnily zadané úkoly, mohly se všechny děti ponořit pod mořskou hladinu a slyšely zpěv velryb. Celou dobu s nimi byla velrybí přítelkyně Varvara, hrdinka knížky a zároveň i skutečná žijící velryba. V pátek 12.4. se děti po probuzení a voňavé a bohaté snídani od maminek přesunuly do ateliéru školy. Ve skupinách koláží vytvořily další báječné mořské ryby.

TU


VÝUKA V ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU - VODA JE ŽIVOT
18.3.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Středeční dopoledne vyrazila 6. A na výukovou výpravu do Zemědělského muzea, kde nás čekalo téma: VODA JE ŽIVOT. Zároveň je to další téma v našem projektu MĚSTO DO KAPSY. V muzeu se nás ujal pan lektor, který nám v učebně formou řízené besedy a prezentace seznámil s výukovým programem pro II. stupeň. Padly tam otázky: Co to voda vůbec je? Jakým způsobem jí získáváme? Kde jí je hodně a málo? Jaké je její využití? Rozdíl mezi slanou a sladkou? Nejdůležitější pro nás všechny bylo, že voda je vzácný dar a neměli bychom s ní plýtvat. Někdy se to tak neděje a v jiných zemím populace strádá.

V rámci výchovně vzdělávací činnosti žáci vypracovali pracovní listy, spojeny s výukou předmětů Přírodopis, Zeměpis a Fyzika. Byla to křížovka - doplňovačka a sestavení skládačky puzzle, jak rozdělit vodstvo (oceány, moře, řeky, potoky atd…). Prošli jsme si část muzea zaměřené na vodstvo, vodní plochy od historie, až po moderní dobu. Výuková exkurze se nám všem líbila, děti dokázaly odpovědět na otázky a pochvala je neminula. Těšíme se na další výpravu.

Bc. Dáša Mikešová, Mgr. Andrea PrášilováFotogalerie


Spolupráce umělců a učitelů na naší škole
1.3.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V letošním roce se tři pedagogové ze ZŠ Korunovační zapojili do projektu Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, který podporuje spolupráci učitelů s umělci přímo ve výuce. Umělci působili v hodinách již v prvním pololetí, v tom druhém spolupráce pokračuje s tím, že na závěr roku bude ukončena výsledkem společné práce dětí, učitelů a umělců.

Tanečnice Lucie Charouzová vede společně s paní učitelkou Horákovou hodiny literatury v 7. A. Výuka se opírá o výběr témat a textů, se kterými potom pohybově a tvořivě pracují. Pomocí pohybu se učí vyjadřovat příběh a své pocity z něj. Mezi literárními tématy byly biblické příběhy, antické divadlo, bajky, kroniky, pověsti. Poté se žáci přesunuli do Anglie a zkusili se vžít do rolí Romea a Julie. Nyní se v českých vodách věnují nejznámější sbírce balad od Erbena. Během hodin si sedmáci vyzkoušeli kolektivní a pohybové aktivity, dramatizaci, pantomimu s dabováním, rádiové vysílání, psaní příběhů nebo hlasitý přednes. Hlavním cílem je, aby se žáci naučili spolupracovat, společně tvořit a navzájem se kvalitně ohodnotili. V závěru školního roku by si měli připravit vlastní téma, literární či filmovou předlohu a způsob ztvárnění. Hudební producent Jaroslav Raušer pomáhá v projektu pana učitele Vališe, který jej zasadil do dvou předmětů - občanské výchovy a zeměpisu. Žáci 7. A se tak učí propojovat zeměpisné a kulturní informace o vybraných zemích světa. Konečným výstupem jsou videa, která žáci sami natáčí, sbírají k nim veškerý materiál, sestříhají je a nahrají na youtube.com, kde budou k vidění pro ostatní. Na jedno z nich (o Antarktidě) se už můžete podívat: https://www.youtube.com/watch?v=zTVQgfBdUEc.

Sochař Pavel Humhal připravil pro 8. B v rámci literatury spoustu zajímavých témat a aktivit, které jsou propojeny s vybranými literárními směry a texty. Žáci během seznamování s literární oblastí vyzkoušeli různé techniky - práci s hlínou a sádrou, přírodními materiály, kresbu tuší nebo mlékem, využili komunikaci prostřednictvím dopisů i sociálních sítí apod. Na konci roku připraví malou výstavu svých výtvorů. Myslíme, že se všichni máme na co těšit.

Učitelé Tereza Richtrová, Bára Horáková a Pepe Vališ

FotogalerieDalší info k projektu: 2017 – 2020 účast školy na projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850. Informace na http://eurohudebka.cz. Financování projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. (Aktivity: spolupráce učitelů s učiteli – umělci, společná příprava a realizace vyučovacích hodin, hudební aktivity žáků, kurz komponování elektronické hudby, vzdělávání pedagogů a další aktivity dle zájmu školy)


PROJEKT MIKROKLIMA ŠKOLY NA KORUNCE POKRAČUJE A BAVÍ NÁS
28.2.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


RÁDI BYCHOM INFORMOVALI RODIČE A PŘÁTELÉ ŠKOLY, ŽE PROJEKT MIKROKLIMA ŠKOLY NA KORUNCE POKRAČUJE. MŮŽETE SLEDOVAT NAŠE ČLÁNKY, PŘÍSPĚVKY, KTERÉ JSOU UVEDENY NA TÉTO INTERNETOVÉ ADRESE: https://www.mestodokapsy.cz/ PRVNÍ CELEK JE ZA NÁMI (VÝBĚR LOKALITY A OVZDUŠÍ). NYNÍ NÁS ČEKÁ DALŠÍ II. ČÁST VODA - VODSTVO. TĚŠÍME SE NA DOBRODRUŽSTVÍ V PŘÍRODĚ A SPOLUPRÁCI S EKOCENTREM KONIKLEC.

Bc. Dáša Mikešová


Projekt "Mikroklima a okolí lokalit" děti baví
20.12.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Koncem září ZŠ Korunovační byla nabídnuta projektová akce pro 1. a 2. stupeň MIKROKLIMA OKOLÍ A LOKALIT zaměřeno na ovzduší, prašnost, zeleň a vodu. Firma Ekocentrum Koniklec, číslo 01/71 ZO ČSOP se sídlem Koniklec, p.s., Vlkova 2725/34, Praha 3, 130 00, koordinátorka Ing. Dalia Peterová.

Projektu se zúčastnila školní družina, třídy Montessori (2. C a 3. C) + 2. stupeň šesté třídy A, B. Vybrali jsme si zajímavá témata, která si žáci mezi sebou rozdělili. První úvodní hodinu nám přišla objasnit paní koordinátorka projektu. První celek byl s názvem VÝBĚR LOKALIT - OVDUŠÍ. Korunka byla pod velkým dohledem šestých tříd, které výzkumné vzorky rozmístili ve třídě, na chodbách, na venkovním parapetu, mezi okny, ale také si vyzkoušeli pokusy doma. Výzkumné vzorky jsme po necelých cca 14 dnech vyhodnotili a zpracovali závěry. Naše škola je u hlavní silnice směr Letenské náměstí, prach je opravdu všude a prašnost je velmi vysoká uvnitř budovy i mimo ní. První část projektu mají šesté třídy splněno a v únoru nás čeká další téma. Těšíme se na nové výzkumné vzorky a hypotézy.

Bc. Dáša Mikešová


VYHLÁSILI JSME CELOŠKOLNÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ KE 100 LETŮM REPUBLIKY
11.11.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Vyhlášení, podmínky a ceny celoškolní výtvarné soutěže ke 100 letům naší republiky
Dochází Vám porázdninové čtení???
11.8.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Dochází-li Vám prázdninové čtení, můžete se začíst do posledních dvou dílů Korunovinek, které byly doposud publikovány pouze v papírové podobě v omezeném počtu výtisků. Nyní si můžete obě poslední čísla přečíst pohodlně ve formátu PDF. Za celoroční redaktorskou práci děkujeme redakci Korunovinek, kterou vedla paní učitelka Tereza Staňková. Rozmnožení papírové podoby štědře podpořil Spolek Korunka. Děkujeme a přejeme příjemné počtení.
Korunovinky - březen


Korunovinky - červen


Informaci připravil Tomáš Komrska

Prevence na Korunce - rozloučení se školním rokem
1.7.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Školní rok nám končí a nás čekají letní prázdniny. Ani letos jsme nezapomněli na naši bezpečnost, která je pro nás všechny moc důležitá. Za pomocí složek pomáhajících profesí pořádala naše škola 28. června 2018 PREVENCI NA KORUNCE. Žáci dostali úkoly, vědomostní testy, kazuistické příběhy, které v kolektivu plnili, a na závěr nakreslili obrázek. Žáci mohli ukázat, co se za rok naučili a jak své vědomosti a dovednosti použijí v reálném životě. Během plnění úkolů je navštívili komisaři a byli žákům nápomocni.

Všechny složky se snažily dětem vysvětlit vše, jak se chránit, být opatrný, pomoci druhému v nouzi. Zakončení této akce bylo vyhlášení nejlepších tříd z prvního a druhého stupně. Důležité však bylo, aby si děti odnesly aspoň malou myšlenku z toho, co viděly a dokázaly to v životě použít. Velké poděkování patří všem složkám pomáhajících profesí (MěP, PČR, ZZS, HZS), které pro nás akci připravily a zároveň školní jídelně paní hospodářce

Haně Štekrové, která se svým týmem připravila výborné občerstvení. Bc. Dáša Mikešová, Mgr. Josef Vališ

NETRADIČNÍ ROZLOUČENÍ S PRVNÍM STUPNĚM
28.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Školní rok utekl jako voda a my se budeme loučit s našimi páťákami, předáme je kolegům na druhém stupni. Abychom si poslední dny užili společně co nejvíce, vydali jsme se do Malé Chuchle, kde jsme spolu strávili jednu celou noc. Všechny to moc bavilo, a když pominu ranní bolavá záda, bylo to rozloučení, jak má být. Milé děti, děkujeme vám za to :-).

A níže si přečtěte, jak se akce líbila dětem -

V noci z 20. na 21.6. jsme přespávali v lese u Malé Chuchle. Společně s 5.A jsme měli sraz před školou a v 18 hodin jsme vyrazili na tramvaj. Jeli jsme asi 15 stanic a přestoupili jsme na autobus. Když jsme dojeli do Chuchle, tak nás tam přivítaly pracovnice Lesů hl.m. Prahy a došli jsme k zoo koutku, u kterého jsme přespávali. Navečeřeli jsme se, hráli hry a měli jsme noční bojovku. Druhý den jsme si prohlédli zoo koutek a po svačině jsme odjeli. Výlet se mi moc líbil. Tonička Soukupová

Paní učitelky nám zařídily přespání v lese. Když jsme dojeli, čekaly na nás dvě mladé slečny, Lucka a Danča. Byly super. Nejdřív jsme hráli hry. Po hrách jsme si šli upéct buřty. Po buřtech jsme šli na dvě večerní hry. První byla o zvířátkách a druhá byla bojovka. Druhý den jsme prošli zoo koutek. A nakonec jsme jeli zpátky do školy. Doporučuji, je to super. A děkuji paním učitelkám, že nám to zařídily. Vilma Klanicová

Z dne 20.6.přes noc na 21.6. jsme my, 5.A a 5.C, spali v lese. Nejdříve jsme jeli tramvají, a potom autobusem. Když jsme dojeli, čekaly tam na nás pracovnice Lesů hl.m. Prahy. S nimi jsme šli nahoru do kopce, do lesního zoo koutku. Tam jsme si nejprve na ohni opékali buřty, a potom jsme měli různé hry a nakonec bojovku. Všechny děti ležely pod širákem, jen paní učitelky spaly pod celtou. Ráno jsme si prošli zoo koutek. Nakonec jsme se šťastně vrátili do školy. Výlet mě moc bavil :-). Stázka Kuthanová

Ivana Šmídová a moje milá kolegyně Jana Kárská a paní asistentka Míša


Motel zrození v Montessori třídách
27.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Než se děti z Montessori tříd vypravily na školu v přírodě, kus přírody pozorovaly přímo ve třídě. Prvňáci u sebe ubytovali třicet dva housenek Babočky bodlákové a děti z obou tříd s Montessori výukou sledovaly, jak se postupně mění v nádherné motýly. Drobounké šedočerné housenky v průhledných nádobkách jim přibližně deset dní tloustly před očima. Pak se zavěsily na víčko a zakuklily se. Děti zaujalo, jak se kuklám nelíbí, když s nimi někdo manipuluje. Mrskaly sebou, když je učitelka prvňáků Bára přesouvala do košíku z jemné síťky. Ten největší zážitek se ale dostavil v den zrození. Děti sledovaly, jak se babočky derou z kukly a suší si křídla. Také jejich učitelky a učitele překvapily prskance rudé tělní tekutiny zvané krvomíza nebo hemolymfa, kterou při líhnutí vylučují. I přes počáteční ostych pak prvňáky a druháky ze všeho nejvíc bavilo krmit své nové kamarády kousky ovoce. Ve třídě ale nemohli zůstat navždycky, a tak obě třídy podnikly společnou výpravu do Stromovky, kde je vypustily do přírody. O motýlech se uvádí, že se vracejí na místo, kde se vylíhli. Možná se za dětmi přiletí podívat, až se po prázdninách vrátí do třídy.

Autor: Kateřina Šantúrová, maminka holčičky z 1.C

Popiska k fotce: Kytka jako kytka. Babočka si po vypuštění ve Stromovce spletla sukni žákyně druhé třídy s rozkvetlou loukou.

Kapela ve škole - KONCERT ROKU (ROCKU)
13.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V květnu proběhl na naší škole velmi zajímavý projekt KAPELA VE ŠKOLE.

Projekt spočíval v tom, že s žáky některých 4.-5.ročníků a 9.třídy v rámci hodin HV pracovali externí nadšení učitelé hudební výchovy a hry na nejrůznější nástroje. Děti naučili základy hry na elektrickou kytaru, basovou kytaru, cajon, základy práce s mikrofonem a aparaturou (celkem bylo využito takřka 30 moderních nástrojů). Společně se naučili v každé třídě píseň, ve které všechny děti z každé třídy tvořily hráče kapely a jako vyvrcholení celého snažení jsme společnými silami ve čtvrtek 24. května uspořádali koncert v aule naší školy.

Nově vzniklé kapely sklidily obrovský úspěch a jako odměna za jejich píli a snažení bylo velké překvapení pro všechny fanoušky známe české kapely Slza, protože muzikanti přijeli na koncert a spolu s dětmi si zahráli a zazpívali.

Na záznam z koncertu se můžete podívat na níže uvedeném odkazu:

VIDEO Z KONCERTU

FOTOGALERIE

Připravila Ivana Šmídová

JOSEF LADA OČIMA DĚTÍ
13.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V tomto školním roce se žáci 5.ročníků blíže seznámili s dílem známého spisovatele a malíře Josefa Lady. Na hodiny čtení si děti nosily knihy tohoto autora, některé děti doma objevily poklady ještě po babičkách či maminkách, tatíncích... Některé děti navštívily v březnu galerii Tančící dům, ve které byla instalována rozsáhlá retrospektivní výstava díla Josefa Lady, která připomínala výročí 130 let od narození a 60 let od úmrtí tohoto významného českého malíře.

Děti byly velmi nadšené obrazy a ilustracemi tohoto autora, proto se v rámci Vv staly na pár hodin tímto malířem a dle jimi vybrané ilustrace zkusily díla nakreslit. Vyšly z toho neuvěřitelně vydařené obrázky, proto jsme uspořádali výstavu ve škole a všichni žáci i rodiče mohli vhozením svého tipu vybrat obrázek nejzdařilejší. A výběr byl opravdu velmi těžký…

Ivana Šmídová

Pojďte s námi pěšky do školy! (aktivita pro rodiče a děti 1. a 2. ročníku)
3.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Pěšky do školy je projekt městské společnosti Operátor ICT, která zavádí moderní technologie do veřejného prostoru a zároveň spravuje multifunkční kartu Lítačka. Tento projekt je určen dětem 1. a 2. tříd základních škol, které bydlí maximálně kilometr od školy. Hlavním cílem je ušetřit čas rodičů a zároveň dětem poskytnout aktivní pohyb a možnost seznámit se s dětmi i z jiných tříd. Celá cesta bude probíhat v maximálně desetičlenných skupinách za dozoru proškoleného průvodce, který bude po celou dobu zodpovídat za bezpečnost. Rodiče pak budou moci díky mobilní a webové aplikaci Trazeo cestu svého dítěte sledovat, takže budou přesně informováni, že do školy dorazilo v pořádku.

Pokud se o tomto projektu chcete dozvědět víc, budeme moct rádi, když se zúčastníte besedy, která se bude konat pro rodiče 1. ročníků v rámci setkání tříd ve středu 6.6.2018 za účasti projektového manažera z Operátora ICT, který Vám rád zodpoví všechny Vaše dotazy. Pro rodiče 2. ročníků připravujeme informační besedu ještě v červnu.

Tomáš Komrska

Bez mobilu ani ránu. Nebo jo? (Sára Commerová 9.A)
14.4.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Jak už jistě víte, mobily mají spoustu pro a proti, ale jedno z proti je závislost. Myslím, že si nikdo z nás moc nechce přiznat svojí závislost na mobilu (nebo si z toho dělá srandu), ale většina už závislá je. Jak teenageři, tak děti a dospěláci). Je jedno, co na mobilu děláme, "jen" posloucháme hudbu, "jen" si s někým píšeme, "jen" fotíme umělecké fotky na instagram… no a co? Všeho moc škodí. Nesoudím vás, je těžké si říci dost. Ale co dáte za pokus?

Proto jsem se rozhodla být alespoň na týden bez mobilu, abych vám mohla říct, jak to doopravdy je, a abych si zodpověděla některé otázky. Potřebuju to? Přijdu o něco? Dokážu se bez mobilu obejít? No… Tak od začátku.. Něco na volání samozřejmě člověk v této době potřebuje, takže by bylo ideální půjčit si od někoho nějaký starý tlačítkový mobil, ale moje SIM karta byla moc malá, aby do mobilu padla, tak jsem se na to vykašlala a byla úplně bez čehokoliv na volání a psaní zpráv. To těžké bylo. Hodněkrát jsem se ocitla v situaci, kdy jsem potřebovala řešit něco důležitého velmi rychle a neměla jsem z čeho volat. Také jsem nikdy nevěděla, kolik je hodin, jelikož nevlastním žádné hodinky - (I kdybych nějaké měla, stejně bych všude chodila pozdě jako vždy).

Na druhou stranu, když jsem mobil dostala zpět, nic důležitého jsem na něm neobjevila. Ani v průběhu týdne mi nikdy facebook nebo instagram nechyběl, jen jsem občas ze zvyku sáhla do kapsy pro svůj telefon, když jsem třeba čekala na tramvajové zastávce. Proto jsem si s sebou začala nosit svou knížku a v tramvaji a v čekárně u zubaře si prostě četla.

Tímto nechci říct, že by všichni měli svůj mobil odhodit někam do pryč, ale že se máme zamyslet nad tím, kolik času na něm trávíme, jestli to co na něm děláme, nás opravdu tak baví, jestli to potřebujeme, jak bychom lépe mohli trávit čas a kde je čára, kterou bychom neměli překračovat. Pokud vám to brání v plnění domácích pracích atd, je vidět, že vás má mobil pěkně…pod "palcem".

Je potřeba trochu si ten mobil, tablet, počítač ochočit, než si on ochočí nás.. Vyzývám vás k tomu, abyste si to zkusili také, třeba se budete divit tomu, jak vám to jde/nejde. Když se to nepovede, nikdo vás soudit nebude. Hodně štěstí :

Sára Commerová 9.A

Pan Ředitel se ptá:

Sáro, ty jsi jako první ve škole šla do velmi zajímavého experimentu. Zkusilas být celý týden bez mobilu. Dokonce jsi požádala paní hospodářku, aby ti mobil zamkla do školního trezoru,… aby tě to náhodou nesvádělo. Po týdnu asi máš o čem přemýšlet. Zajímají nás tvé pocity v průběhu týdně. Jak to vlastně probíhalo, byla nějaká krize??

Ano, občas jsem opravdu potřebovala někam zavolat a sestra mi moc mobil nechtěla půjčovat.. zas tak moc se jí ale nedivím.

… to je zajímavé, další moje otázka je k době po experimentu. Teď už mobil zase normálně používáš. Myslíš, že ten týden změnil tvoje myšlení, zvyky, postoje ?? Co se dělo po ukončení?

No, vymazala jsem si aplikaci facebook a snažím se trávit na mobilu méně času. Na střední plánuji mít jen notebook a mobil dát stranou.

Co bys na závěr doporučila spolužákům a možná i učitelům a rodičům? Mobil je určitě fajn věc, ale před čím bys varovala?

Aby si lidé dávali pozor na to, kolik času tráví na svém mobilním telefonu, na sociálních médiích a co na nich sdílejí.

(problematice mobilních telefonů jsme se s deváťáky věnovali v rámci předmětu Informatika, výstupy z jejich miniprojektů najdete na nástěnkách u ředitelny a u jídelny)


Noc s panem Andersenem (16.3.2018)
24.3.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Víte, proč pes na kočku vrčí a kočka za každou myší se honí? Co se stalo se smlouvou, podle které kdysi psi a kočky uzavřeli příměří? Nedalo by se zabránit její ztrátě? O to se pátečního večera pokusila parta dětí, kterou tvořili předškoláčci, jedna třetí a jedna čtvrtá třída. Tématem jejich Noci s panem Andersenem byl pes. Psi je také věrně provázeli při každém čtení. Ať Baryk či Dášeňka, všichni se snažili pomoci dětem najít potřebné indicie, jak objevit ztracenou smlouvu. Noční putování školou vyžadovalo od dětí velkou odvahu. Úkoly byly splněny, smlouva nalezena. Vše se zdálo být v pořádku. To by se ale nesměl ozvat ten nejpovolanější - hlas přírody...

Přestože v celém večeru šlo především o čtení, děti uvítaly a ocenily návštěvu Městské policie ČR se cvičenými psy.

Alena Mazáčová

Fotogalerie


Dopis z HOR (třídy 2.A a 2.C)
2.2.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Z deníku zimní školy v přírodě

Od neděle 14. 1. 2018 do pátku 19. 1. 2018 jsme byli na zimní škole v přírodě v Rokytnici nad Jizerou. Na tuto dobrodružnou výpravu se s námi vydaly naše paní učitelky Petra a Iva, paní asistentka Lenka a paní vychovatelka Beáta. Jako skvělá zdravotnice s námi jela paní Ludvíková a jako zkušený instruktor lyžování s námi byl pan Ludvík. Cestu autobusem jsme zvládli všichni na jedničku. Slzy jsme překonali a nevolnosti též. Po příjezdu jsme pomáhali dospělákům s ukládáním lyží do lyžárny a potom jsme si vybalili své věci na pokojích, které jsme si mohli sami vybrat. Po obědě jsme se vydali na procházku do nedaleké Rokytnice nad Jizerou, která nás velice bavila, především pak skákání do kaluží, lezení po zbytcích sněhu a celkově válení se v roztátém sněhu. Bylo to naprosto hustý!

Akorát jsme se unavili, aby nám vyhládlo a mohli jsme doslova "slupnout" večeři. Po večeři jsme měli vždy rozdílný program. Často jsme četli společně (2. A Pipi Dlouhou punčochu) nebo každý sám, zapisovali do deníků a dokonce jsme se zúčastnili projekte fotek pana Ludvíka z Jemenu a dalších zajímavých zemí. Společným bodem pro nás bylo bodování pokojů. Samozřejmě jsme neuklízeli pro body nebo snad pro paní učitelky. Ale prostě jen proto, že nás to baví a v uklizeném prostředí nám je líp.

Přes den jsme byli rozdělení do dvou skupin (dle tříd). Jedna třída dopoledne lyžovala na svahu, kam nás autem vozil majitel horské chalupy. Vždy jsme jeli s Petrou, Beátou a manželi Ludvíkovými a druhá skupina měla program s Ivou a Lenkou. Na svahu se nám moc líbilo. Ti zkušenější a rychlejší jezdili s manželi Ludvíkovými. Někteří si dokonce sjeli černou sjezdovku (pro nás rozhodně černá byla). Ti, kteří si ještě nebyli pevní v lyžácích, sjížděli sjezdovku s Petrou a Beátou. Procvičovali jízdu na pomě, plužení a nakonec i velmi povedené oblouky.

Druhá skupina se věnovala především hrátkám na sněhu. Zejména pak bobování, koulování, strkání do úst všeho, co se zdálo být zmrzlé (a tedy atraktivní) a stavění bunkrů a iglú. Každý den jsme se střídali, abychom spravedlivě namáhali své svaly na svahu. Musíme říct, že nás hodně bavili cesty do Rokytnice, nikoliv pak už Ivu, která se nechala slyšet, že by to už dala i poslepu. Zde jsme si došli do cukrárny a nakoupili v Tescu dle svého odvážného výběru. Našlo se mezi námi i šest odvážných, kteří se vydali na běžky. Cesta to byla strastiplná, neboť nám horské zimní počasí příliš nepřálo. I tak jsme vše zvládli a odvážíme se říci, že se možná mezi námi najde budoucí Kateřina Neumannová nebo Gabriela Koukalová (střelba, alespoň teda koulí, by nám totiž vážně šla).

Těch několik málo dní bylo prostě super. Užili jsme si to, i když jsme byli většinou děsně unavení. Vaše třídy 2. A a 2. C


Jak se daří třídám Montessori?
13.1.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V září 2018 se na naší základní škole otevře už potřetí první třída, kde se děti učí podle pedagogických metod Marie Montessori. Dopoledne v Montessori třídách není rozdělené na předměty a vyučovací hodiny, ale na delší bloky oddělené přestávkou. Děti nepostupují stejným tempem. Samy si vybírají, čemu se budou zrovna věnovat. Učí se také skrze příběhy, kdy jim jejich učitelky a učitelé vyprávějí o vesmíru, rostlinách, živočiších, vývoji člověka, lidském těle, vývoji čísel nebo matematiky. S anglickým jazykem se začíná ve druhé třídě.

Děti své učitele pozorují, ale také pracují s názornými pomůckami, které zapojují jejich smysly a ulehčují jim látku pochopit. Nesedí se v tradičních lavicích, ale okolo stolu nebo na koberci. Žáci se často učí v terénu, ať už v parku, muzeu nebo galerii. Pedagogové hodnotí své svěřence slovně a třídní schůzky probíhají v sestavě učitel-žák-rodič.

Na první pohled se může zdát, že si děti celý den jen hrají. Není tomu tak. Samostatnost a odpovědnost si procvičují při plnění týdenního úkolu a ve výsledku musí na prvním stupni zvládnout stejné učivo jako jejich vrstevníci v tradičních třídách. Mohou se zabývat učivem, se kterým by se běžně na 1. stupni nesetkaly.

Montessori výuku na naší škole zavedla zkušená učitelka prvního stupně Iva Schmittová ve spolupráci s rodiči, kteří o alternativní pedagogickou metodu projevili zájem. Rodiče přispívají na provoz třídy a do jejího dění se po celý školní rok také zapojují. Pomáhají například s výrobou pomůcek nebo organizací školních akcí.

Montessori třídy se těší podpoře školy, Městské části Praha 7, spolků rodičů (spolek Montessori Korunka, spolek rodičů Korunka) , ti všichni přispěli v letošním školním roce na nákup pomůcek a vzdělávání pedagogů. Přijďte se na nás podívat (po předchozí domluvě)! Rádi se o svou zkušenost podělíme.

Kateřina Šantúrová (1.C)


KORUNOVINKY č. 1 na korunka.org
16.12.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY


S radostí přinášíme všem zájemcům o dění ve škole prosincové KORUNOVINKY a přejeme příjemné počtení. Radakci v čele s p. učitelou Terezou Staňkovou děkujeme za poskytnutí PDF verze.


KORUNOVINKY číslo 1


PŘEDŠKOLÁCI NA KORUNCE
16.5.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

V měsíci květnu proběhlo předposlední setkání budoucích prvňáčků a předškoláků. Čekalo na ně další dobrodružství, které si pro ně přichystaly speciální pedagožky - grafomotorika a vychovatelé ze ŠD je zabavili sportovním odpolednem. Přes štafetu, opičí dráhu, chození po slacklinu si mohli vše vyzkoušet. Byli moc šikovní a stateční. Na Korunku a na nový školní rok se moc těší. Další setkání se uskuteční 14. června 2017.

Bc. Dáša Mikešová

Hlasujte pro nejlepší plastiku z víček
25.4.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY
HLASUJTE PRO TŘÍDU, KTERÁ VYTVOŘILA NEJLEPŠÍ PLASTIKU Z VÍČEK NA TÉMA PŘÍRODA.

Hlasovat můžete jen jednou a to pomocí hlasovacího lístku, na který napíšete své jméno a příjmení a třídu, pro kterou hlasujete.

Hlasování probíhá od úterý 26.4. od rána do čtvrtka 28.4. do 20 hodin. Podporte třídu svým hlasem, která podle Vás splnila zadání nejlépe. Do celkového hodnocení se započítá pouze ten lístek, který bude správně vyplněn a bude na něm uvedená existující osoba.

Děkujeme za pochopení. Děkujeme za Váš hlas.

Organizátoři Olympiády pro 2. ročníky

Fotogalerie


Andersenovská noc pod vodou
1.4.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Letošní ANDERSENOVSKÁ NOC byla inspirována mořským světem. Slyšeli jste někdy zpěv velryb? Víte, že velryby žijí ve stádech a mláďátka se rodí ocasem napřed? Předškoláci a děti z 1.B toho vědí o velrybách mnohem více. Celý měsíc žily s knížkou Marky Míkové "Varvara, kniha o velrybím putování". Nejen velryby, ale moře, mořští živočichové a námořníci je provázeli v mnoha hodinách. Snažení dětí vyvrcholilo Nocí s panem Andersenem, kde s autorem obrázků ke knížce Varvara, s panem Miro Pogranem, malovaly velryby. Celý večer, noc i ráno byly velmi poetické.

Děti ve druhé skupině absolvovaly tajemnou a náročnou hru, procházely strašidelným podzemím školy, plnily různé literární úkoly a zastavovaly se u mořských víl, které jim dávaly záludné úkoly. Třída 3.B s p. učitelkou Ivou Schmittovou navštívila ještě tajemnější podzemí bývalé čističky odpadních vod v Papírenské ulici, které dnes slouží jako kuturní enkláva.

Děkuji všem p. učitelkám a dalším zaměstancům školy za skvělou přípravu "andersenovské noci", dětem za skvělý přístup, všichni si noc plně užili.

FotogalerieT. Komrska

Od Mondriana k digitální grafice a k architektuře (výtvarný projekt)
28.12.2015 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Inspirací pro náš výtvarný projekt byly abstraktní malby nizozemského malíře Pieta Mondiana (1872-1944) a op-artové obrazy maďarsko-francouzského malíře a grafika Victora Vasarelyho (1906 - 1997). Oba patří k předním osobnostem moderního umění a vytvořili řadu krásných abstraktních kompozic. Nejdříve jsme si tedy pozorně prohlédli ukázky jejich díla. Zároveň jsme si vysvětlili pojmy abstraktní - konkrétní a začali jsme experimentovat. Jako nástroj pro tvorbu jsme si vybrali tabulkový kalkulátor MS Excel, který běžně slouží k práci s čísly. Základní kompoziční rozvržení plochy jsme tvořili posunem výšky a šířky jednotlivých buněk. Potom jsme postupovali každý po svém, tzn. volili jsme postupné "obarvování" buněk tak, a bychom vytvořili zajímavou kompozici. Někdo pracoval s osovou souměrností, někdo vyplňovat buňky např. zleva doprava, další žáci pracovali s náhodou. Vytištěné abstraktní digitální grafiky jsme po dokončení použili pro tvorbu malých modelů domů (8.A). Některé domy jsme vytvořili s pomocí černobílých ornamentů stažených z internetu. V galeriích najdete práce žáků z 6.a, 6.B, 7.A, 8.A a výtvarného klubu č. 3. Aktivita byla realizována v předmětu Informatika, výtvarná výchova a ve výtvarném klubu č. 3 (4. - 5. roč.).
Připravil Tomáš Komrska

Fotogalerie 6.A - grafiky

Fotogalerie 6.B - grafiky

Fotogalerie 7.A - grafiky

Fotogalerie 8.A - grafiky

Fotogalerie Výtvarný kub č.3 - domy

Fotogalerie 8.A - domy


Výtvarné kluby vystavují na korunka.org
5.12.2015 korunka.org NAŠE PROJEKTY

V následujících fotogaleriích si můžete prohlédnout dvě témata, která graficky zpracovaly děti z výtvarného klubu č. 3. (4. - 6. roč.).Tím prvním je téma "SATYR" inspirované portrétní výzdobou na starých pražských domech. Satyr (latinsky Satyri) je v řecké mytologii syn boha Herma nebo Siléna. Satyrové jsou zařazováni mezi polobohy, spíše však mezi horské a lesní démony. Šlo o průvodce boha vína Dionýsa, také bývali v družinách boha Pana. Zobrazováni jsou většinou jako napůl člověk a napůl kozel, s kučeravými vlasy, špičatýma ušima, tupým nosem, s růžky, oháňkou a kozlíma nohama. Byla to nezvedená veselá cháska, pohybovali se ve skupinách, milovali všelijaké požitky, pronásledovali Nymfy, tančili a provozovali hudbu, zejména na flétnu, sýrinx, dokonce i dudy. Uvádí se, že byli v podstatě zbabělí. Bývali viděni i jako pastýři stád. K lidem nebyli právě vstřícní, přepadali pastýře a strašili poutníky. Proto je také najdeme na portálech stafrých domů, kde mají funkci strašit kolemjdoucí, ale také poukázat na vkus, bohatství a zvyky majitele domu.
Druhým tématem jsou fantastické zahrady a krajiny zpracované podle představ dětí, některé jsou více pohádkové, jiné tajuplné a trochu smutné.

Fotogalerie SATYR


Fotogalerie Fantastické krajinyDěti vedl Tomáš Komrska

Výstava mezinárodního projektu DiyLab slavnostně zahájena
23.11.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


V pátek 20.11. dopoledne jsme slavnostně zahájili výstavu, která dokumentuje aktivity tříd v projektu Diyab. Tento tříletý mezinárodní projekt právě teď přechází do závěrečné fáze. Prezentovali jsme tedy výstupy ze sedmnácti aktivit, které v min. škol. roce realizovali učitelé se svými třídami. Ke každé aktivitě najdete anotaci a fotodokumentaci. Projekty všech zúčastněných partnerů najdete na diylab.eu, kde jsou již postupně výstupy prezentovány v elektronické podobě.

Výstavu společně s vedením školy a prvňáčky zahájili zástupci výzkumných týmu z Universistat de Barcelona (Španělsko, Universita OULU (Finsko), PedF UK Praha a učitelé ze základních škol v Oulu a Barceloně. S velkým zájmem si prohlédla výstavu i pozorovatelka Evropské komise, která zodpovídá za supervizi projektu. Po vernisáži výstavy si asi dvacetičlenný tým prohlédl celou školu a nahlédl do výuky v některých třídách. Vysoce oceněna byla atmosféra školy, programy a projekty, které realizujeme, i celková koncepce vzdělávání a organizace volného času ve škole. Návštěva se uskutečnila v rámci třídenního setkání partnerů projektu. Ve čtvrtek 20.11. se na půdě PedF UK Praha uskutečnila konference, kde byly prezentovány výstupy všech účastníků projektu.

Info připravil Tomáš Komrska

Jak posílit dobré vztahy a přátelství??? (aktivita 5.B)
21.11.2015 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V jednom z pátých ročníků v naší škole pracujeme dlouhodobě na zlepšení vztahů mezi dětmi ve třídě. Podle metodiky projektu Odyssea, na jejíž tvorbě se někteří učitelé naší školy podíleli, třídní učitelka vybírá a zařazuje do výuky prvky osobnostní a sociální výchovy. V prvním čtvrtletí letošního roku to jsou čtyři vstupy vhodně začleněné např. do hodin literární nebo výtvarné výchovy. Aktivity probíhají v návaznosti na provedenou odbornou sociometrii, tzn. vztahovou mapu třídy, kterou se děti zabývaly vloni na jaře. Zábavnou a nenásilnou formou se snažíme ve třídě posilovat kladné a přátelské vztahy mezi dětmi, toleranci např. k pomalejšímu tempu práce některých spolužáků, ke zdravotním problémům, k horšímu rodinnému zázemí.

Poslední absolvovaná aktivita byla založena na ujasnění a pojmenování chování, kterým může člověk "zlobit" své přátele nebo narušit přátelství. Každé dítě si vytvořilo svou myšlenkovou mapu. Vzájemně jsme si ji porovnali. A při společném povídání v kroužku jsme hovořili o důvěře, společném trávení volného času nebo o důležitosti společných zážitků. Smyslem těchto aktivit je pomáhat každému dítěti hledat si vlastní cestu k životní spokojenosti založenou na dobrých vztazích ke spolužákům, učitelům, rodičům i sami k sobě a postupně i k dalšímu světu, posouvat své možnosti a vážit si sám sebe.

B. Dvořáková, třídní učitelka 5.B

SEBEREVOLTA - pořad o silné vůli a odvaze se změnit
21.11.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Nový preventista sociálně patologických jevů pan učitel Vališ zprostředkoval hodinové vystoupení skupiny Seberevolta. To se uskutečnílo ve středu 18. listopadu pro třídy 2. stupně. Pojetí prevence lenosti, zhýralosti, naštvanosti, negativismu a pasivního způsobu života prezentované touto skupinou je více než sympatické. Její filozofií je:

Tvrdá práce na sebepoznání a osobnostním růstu, který spočívá ve vytrvalé snaze POCTIVOU cestou dosáhnout sebou-zvoleného cíle a NIKDY se nevzdávat, dokud nebude tohoto cíle dosaženo.

Skrze vlastní sebepoznání a osobnostní růst inspirovat a pomáhat druhým ve svém okolí k tomu, aby i oni sami našli svůj hodnotný cíl.

Hodnotným cílem je myšlena jakákoliv tvořivá činnost nebo pracovní zaměření, které je společensky prospěšné a které člověka baví, naplňuje a dělá ho šťastným. Protože takový člověk vytváří společensky hodnotný produkt a sdílí své nadšení, štěstí a radost z tvořivého bytí s ostatními a tím pozitivně ovlivňuje a motivuje své okolí a stává se tak společensky přínosným.

Cesta k cíli neznamená život bez přešlapů a chyb jedince, to by byl pasivní přístup k životu. Ale vyžaduje odvahu nebát se vykročit a být připravený přijmout zodpovědnost za případné chyby tím, že na nich bezodkladně a poctivě zapracuje a napraví je. Ne bezchybnost a dokonalost, ale schopnost postavit se čelem svým selháním ukazuje na lidskost, odvahu a pravdivost jedince.

FotogalerieInfo připravil T. Komrska

První setkání předškoláků bylo v kuchyňce
14.10.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Ve středu 7.10. se uskutečnila první schůzka budoucích prvňáčků. Ve sluníčkovém odpoledni plnily děti podzimní úkoly na interaktivní tabuli, vyrobily si veselé sluníčko do květináče a ve druhé hodině navštívily školní kuchyňku. Pochutnaly si na vlastnoručně vyrobeném ovocném salátu a pochlubily se rodičům "sendvičem s myškou". Těšíme se na další setkání ve středu 4.11.

Připravila Alena Mazáčová


Starší články