Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/19
31.10.2019 korunka.org DOKUMENTY


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/19
Chceme ještě známky?
3.3.2019 korunka.org DOKUMENTY


Máme odvahu změnit něco, v čem jsme vyrůstali?

V naší společnosti se dnes hodně mluví o neutěšené situaci ve školství. Jedním z důvodů je zřejmě nedostatek učitelů, z velké části způsobený nedostatečným finančním ohodnocením i nízkým společenským oceněním jejich práce. Většina lidí se přitom shoduje, že školy potřebují nastoupit cestu změn, které budou reflektovat proměny moderní demokratické společnosti 21. století a budou tak lépe schopny pomoci současným dětem připravit se na svůj budoucí nejen profesní život.

Zřejmě se shodneme, že bychom si přáli, aby se naše děti cítily ve škole bezpečně, aby se učily v přátelském a respektujícím prostředí, aby ve třídě panovala atmosféra spolupráce dětí s učitelem i mezi dětmi navzájem. Cílem všech zúčastněných tedy zřejmě je, aby děti měly svou školu rády, aby se do ní těšily a vzdělávání tak bylo přirozeným a příjemným pokračováním objevováním světa kolem.

Následujícími řádky bychom chtěli začít debatu o tom, jaké změny by konkrétně naší škole prospěly. Pojdme si dnes položit otázku: mají na výše uvedené vliv známky? Jsme přesvědčeni, že ano - a nejsme sami :.

Řada rodičů úspěšných dětí zastává názor, že dobré známky jsou pro jejich děti odměnou, která jim pomáhá dosahovat dobrých výsledků v učení. Rodiče, kteří sami neměli ve škole dobrý prospěch, ale nejen ti, si naopak často myslí, že známkování nenastartuje u méně úspěšných dětí touhu se zlepšit, ale naopak funguje jako velký strašák. Neurovědci zkoumající způsob, jakým pracuje dětský mozek, dokládají, že dítě, které se učí ve stínu strachu ze špatné známky, není schopné se efektivně učit a výsledky jeho učení budou mnohem slabší, než kdyby se učilo v prostředí pohody a radosti. Učení, zejména takové, při kterém si dítě dlouhodobě osvojuje znalosti a dovednosti, je proces, který je ovlivněn mnohem více faktory než jen vnější motivací.

Děti se nemají bát špatných známek, ani se nemají bát kvůli známkám udělat chybu. Chyba je průvodním znakem procesu učení. Pokud se děti bojí udělat chybu, budou se vyhýbat těžkým úkolům, a tím se i méně naučí. Zároveň se kvůli známkám naučí méně i talentované děti, jelikož s menším úsilím dosáhnou na jedničku a pak je s otazníkem, jestli se najde v rámci tradiční výuky prostor pro využití jejich potenciálu.

Známkování má zřejmě také fungovat jako ukazatel toho, co je ještě třeba procvičit či zopakovat. Asi panuje shoda v tom, že dítě by mělo dostat od učitele zpětnou vazbu o svých pokrocích. Pro ohodnocení progresu dítěte je však vhodnější slovní hodnocení, které školský zákon zakotvuje jako rovnocennou alternativu ke známkám. Slovní hodnocení se soustřeďuje na pokroky v učení za určitou dobu žáka samotného a tím přirozeně nevede k nežádoucímu veřejnému srovnávání dětí navzájem. Aplikace špatných známek (v dobré víře motivovat ke zlepšení) naopak vyvolává v mnohých dětech pocity ponížení. Atmosféra spolupráce dětí ve třídě se pak snadno změní v nepřátelství vůči těm úspěšnějším (hojné rozšíření slova šprt toho budiž dokladem).

V neposlední řadě, jako velmi problematický se ukazuje aspekt objektivity známkování, plynoucí z toho, že složitý proces ohodnocení pokroku ve studiu je zredukován do pěti stupňů 1 - 5. Profesor Zdeněk Kolář, autor knihy Hodnocení žáků k tomuto aspektu říká: "Vedl jsem diplomovou práci, v níž autorka prokázala, že za stejný výkon mohou děti dostat známku rozdílnou až o tři stupně."

Rádi bychom začali debatu o budoucnosti Korunky odsud. Nechceme se zamyslet nad tím, zda známkování skutečně potřebujeme? A hlavně, zda je skutečně potřebují naše děti? Jsme přesvědčeni, že pokroky každého dítěte lze ohodnotit a případný neúspěch napravit mnohem lépe jiným způsobem zpětné vazby, než prostřednictvím stupňů 1 - 5.

Petr a Kristina Koldinští, rodiče z přípravné třídy

Děkuji rodičům za odvážné zahájení diskuze o hodnocení, známkách a motivaci dětí. Jejich otázky považuji za plně legitiní. Připravuji on-line anketu, která možná napoví něco i o názoru dalších rodičů naší školy. Tomáš Komrska

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2017/18
17.12.2018 korunka.org DOKUMENTY


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/18Příloha č. 1 - rozbor hospodaření 4qPříloha č. 2 - přehled o hospodářském výsledku - fondyPříloha č. 3 - komentář k rozborům hospodaření
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17
1.12.2017 korunka.org DOKUMENTY


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17Příloha č. 1 - rozbor hospodaření 4q 2016Příloha č. 2 - přehled o hospodářském výsledku - fondyPříloha č. 3 - komentář k rozborům hospodaření
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16
30.10.2016 korunka.org DOKUMENTY

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16


Zpráva o hospodaření školy v roce 2015
28.2.2016 korunka.org DOKUMENTY


Zpráva o hospodaření školy v roce 2015
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2014/15
10.11.2015 korunka@news DOKUMENTY


Výroční zpráva o čnnosti školy za šk. rok 2014/15 s přílohou Rozbor hospodaření školy za rok 2014


Zápis jednání Školské rady ZŠ Korunovační
10.11.2015 korunka@news DOKUMENTY


Zápis jednání Školské rady ZŠ Korunovační - volba nového předsedy ŠR, schvalování výroční zprávy atd.


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14
28.10.2014 korunka@news dokumenty


Výroční zpráva ředitele školy za šk. rok 2013/14 (PDF)Příloha č. 1, str.1 (PDF)Příloha č. 1, str.2 (PDF)


Rozbor hospodaření školy za rok 2013
16.3.2014 korunka@news dokumenty

Rozbor hospodaření školy za rok 2013


Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2012/13
15.10.2013 korunka@news dokumenty
V následujících dokumentech (PDF) přinášíme Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/13 a zápis školské rady, která výroční zprávu dne 9. října 2013 projednala.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Zápis z jednání Školské rady ZŠ Praha 7, Korunovační 8 - Str. 1

Zápis z jednání Školské rady ZŠ Praha 7, Korunovační 8 - Str. 2

Zápis z jednání Školské rady ZŠ Praha 7, Korunovační 8 - Str. 3


Rozbor hospodaření školy za rok 2012
30.3.2013 korunka@news dokumenty

Rozbor hospodaření školy 2012


Čerpání fondu rodičů - estetizace školy k 30.3.2013
30.3.2013 korunka@news dokumenty

Fond estetizace - čerpání k 30.3.2013

Faktury malba přízemí školy Korunovační ul.


Učení nemusí být mučení (Jsme Tvořivá škola)
16.1.2013 korunka@news dokumenty
Většina rodičů dětí školou povinných Vám asi potvrdí, že jejich ratolesti moc rády do školy nechodí. Je tomu tak ale skutečně ve všech případech? A čím je to vlastně dané?

Jestli se dítěti ve škole daří, ovlivňuje celá řada faktorů. Podívejme se společně na dva, které jsou zcela zásadní.

POKRAČOVÁNÍ KLIKNUTÍM NA VÍCE INFORMACÍ:
více informací ...


Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/12
14.10.2012 korunka@news dokumenty

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/12 - formát PDF


Praha zvažuje omezení vjezdu čoudícím autům
10.3.2012 korunka@news dokumenty
Společná tisková zpráva Pražských matek a Centra pro životní prostředí a zdraví ze dne 6. března 2012

Praha zvažuje omezení vjezdu čoudícím autům

Nevládní organizace vítají studii proveditelností nízkoemisních zón

Praha, 6. března 2012 – Pražské matky a Centrum pro životní prostředí a zdraví vítají, že včera na půdě pražského magistrátu proběhlo první jednání odborné pracovní skupiny pro zřízení nízkoemisních zón, jehož výsledkem by měla být studie proveditelnosti nízkoemisních zón ve městě. Praha se dlouhodobě potýká s problémem silného znečištění ovzduší, jehož významným zdrojem jsou výfukové plyny automobilů, a nízkoemisní zóny by mohly být jedním z opatření, která mohou obyvatelům Prahy přinést čistější ovzduší. Praha by se vyhlášením zóny zařadila k významným evropským metropolím jako je Berlín, Londýn, Stockholm, Kodaň, Frankfurt nad Mohanem nebo Stuttgart, které už omezují vjezd automobilů s vysokými emisemi.

DALŠÍ INFORMACE V DETAILU ČLÁNKU
více informací ...


Rozbor hospodaření školy za rok 2011
10.2.2012 korunka@news dokumenty
Rozbor hospodaření školy za rok 2011


Výroční zpráva školy za šk. rok 2010/2011
30.10.2011 korunka@news dokumenty
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010/11


Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2009/2010
1.10.2010 korunka@news dokumenty

Výroční zpráva 2009/2010


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09
23.11.2009 korunka@news dokumenty

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008_09


ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE - termíny, akce v II. pololetí šk. roku
2.2.2009 korunka@news dokumenty

V detailu článku (klikněte na více informací) najdete praktický přehled termínů a plánovaných akcí ve II. pololetí školního roku 2008/09. (výlety, ozdravné pobyty, ředitelské dny, setkávání předškoláků, jednání školské rady, státní svátky a další).

Přehled si můžete stáhnout také jako wordový soubor: Přehled termínů a plánovaných akcí ve II. pololetí školního roku 2008/09


více informací ...


Výroční zpráva za školní rok 2007/08
30.10.2008 korunka@news dokumenty

Výroční zpráva za školní rok 2007/08 a Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007


Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2004/05
5.11.2005 korunka@news dokumenty

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/05Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2003/04
20.9.2004 korunka@news dokumenty
Za každý školní rok zpracovává ředitel školy výroční zprávu o činnosti školy, tu předkládá zřizovateli školy, odboru školství Magistrátu HLMP a k veřejné diskusi. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok obsahuje dle zásad zřizovatele školy a Magistrátu HLMP důležité údaje o činnosti školy od souhrnu personálních podmínek školy po hodnocení prospěchu a chování žáků, vzdělávání pedagogů, nadstandardních aktivit školy, speciální péče, preventivních programů atd. Pro rodiče je to určitě zajímavý dokument, který stojí za to přečít. Vaše názory, postřehy a připomínky posílejte na korunka@gns.cz. Přílohy uvedené ve výroční zprávě jsou k dispozici v ředitelně školy.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/04Střípky z historie naší školy II. (1939 - 1998)
1.2.2003 korunka@news dokumenty
Další pokračování seriálu z historie naší školy - tentokrát od počátku 2. světové války po "sametovou revoluci".
více informací ...

Střípky z historie naší školy I. (1898 - 1938)
26.1.2003 korunka@news dokumenty
rvní díl seriálu o historii naší školy. Z kronik, fotografií a archivních materiálů jsme sestavili mozajku zajímavých událostí... Na fotografii jsou vojáci ubytovaní za 1. světové války v budově školy.
více informací ...

Hromadné zubní preventivní prohlídky ve školním roce 2002/03
4.12.2002 korunka@news dokumenty
Jak a kdy budou probíhat hromadné zubní preventivní prohlídky organizované školou v letošním šk. roce
více informací ...

Vzor darovací smlouvy
23.9.2002 korunka.org DOKUMENTY

více informací ...