Informace k zahájení školního roku 2018/19

 

Aktualizace 9.9. v 21.30 hod. (informace - ceny k odpolední angličtině)

Aktualizaze 4.9. v 7 hod. (informace výtvarné kluby)

Aktualizace 31.8. v 18 hod.(informace zhotovitele k opravě soklu)

Aktualizace 31.8. v 7.00 hod. (kde najdu třídu - plánek, kudy do školy, sborové zpívání a hry s vlnou Bára Černá)

Aktualizace 30.8. v 7.00 hod.  -  (nové informace: florbal DDM a taneční kroužek Iva Langerová)

 

Organizace prvního dne a prvního týdne, zahájení školního roku stravování, družina

Informace pro prvňáčky – co budu potřebovat, první týden

Informace pro prvňáčky – třída Montessori – aktualizováno 27.8. ve 21hod.

Přehled požadavků na sešity 6. – 9.roč.

Učitelé, asistenti ve školním roce 2017/18 – aktualizováno 27.8. ve 21hod.

Informační list do žákovské knížky (kontakty, třídní schůzky, konzultace, prázdniny, ředitelské dny, omlouvání dětí)

Kde najdete svoji třídu (do školy od prvního dne jdeme vchodem v Korunovační, bezpečný průchod stavbou bude zajištěn, od 8 hod. používáme celý den vchod Sládkova)

Informace zhotovitele k opravě soklu ke dni 31.8.2018 – zajímavé - čtěte

 

 

Stravování

 

Ceny obědů, čipy, přihlášení kdy a jak, projekty ŠJ

Přihláška ke stravování

POZOR: ZMĚNA PLACENÍ OBĚDŮ

 

Školní družina

Oddělení školní družiny, vychovatelky

Přihláška do školní družiny - INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ (PDF) (fotokopii (scan) podepsaného originálu přihlášky můžete poslat e-mailem vedoucí školní družiny Dáše Mikešové: mikesova@korunka.org , popř. doneste orig. podepsanou přihlášku do ŠD osobně), info na telefonu 737 973 286, přihlášky v papírové podobě dostanete ve škole v ŠD

Odhláška ze školní družiny

Žádost o zrušení placení příspěvku na provoz ŠD

Co nás letos čeká

Měsíční plán - září

Roční rámcový plán ŠD

Odpolední režim

Zájmové aktivy školní družiny - aktualizace 27.8. ve 21hod.

 

 

Rozšířená péče

 

Informace kabinetu rozšířené péče – reedukace, aktivity pro cizince a nadané děti

Kabinet rozšířené péče – kdo jsme

Podklady pro integraci

 

MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY v BUDOVĚ ŠKOLY

aktivity organizované školou v rámci doplňkové činnosti:

 

·         Výtvarné kluby – rozvrh, přihlášení (aktualizace 4.9.2018)

·         HATHÓRA - výuka hry na hudební nástroje   PŘIHLÁŠKA

·         Hry s vlnou a sborové zpívání – Bára Černá - Montessori

 

Aktivity organizací, spolků a dalších subjektů v budově školy

 

·         Florbal - DDM

·         Taneční škola D4U - street http://dancers4you.cz/ - pro žáky 1. 2.st.

·         Taneční škola Iva Langerová

·         Tenisová škola TALLENT  pro žáky 1. - 9. roč. u nás ve škole

·         Taneční škola Zig Zag v aule

·         Spolupráce Korunky se SaBaTem v oblasti tělovýchovy a sportu – Bee Ball

·         Odpolední zájmová angličtina 1. – 5. roč. – již s uvedenou cenou English Link

·         Keramika - Hanka Křížková

·         Malý průzkumník PŔÍRODY- přírodovědný kroužek - pro žáky 1. - 9. roč

·         Šachy – Lukáš Černoušek

·         Kurz Hudební skladba pro děti – elektronická hudba – projekt EU - zdarma

·         Jóga pro děti, 6-11 let mladší školáci, majoga@majoga.eu, tel:420 603 15 35 57 M. Maršálková – opět v pondělí 14 – 15 hod. v aule

·         Aktivity spolku Korunka – informaci připravujeme

 

 

Sledujte aktualizaci webu a nástěnku s nabídkou další zájmové činnosti pro děti a dospělé u vrátnice v přízemí Sládkova

 

 

Kontakty:

 

ředitel školy, výchovný poradce: Mgr. Tomáš Komrska, tel./fax: 223 018 913

mobil: 731 189 723, e-mail: komrska@korunka.org

zástupkyně ředitele: Mgr. Radka Václavíková, tel.: 223 018 914, l. 29, e-mail: vaclavikova@korunka.org

hospodářka školy: Ivana Dajčlová, tel.: 223 018 914, email: dajclova@korunka.org

spec. pedagog pro rozšířenou péči:

Mgr. Tereza Pánková,e-mail: pankova@korunka.org

Nora Valerová, e-mail: valerova@korunka.org

Metodik pevence: Mgr. Josef Vališ, valis@korunka.org

ŠJ – vedoucí stravovacího provozu Hana Štekrová, tel.: 223 018 915

E-mail: sj.korunovacni@volny.cz

ŠD – vedoucí vychovatelka Dagmar Mikešová, tel. družina: 737 973 286, 223 018 914, l. 26, e-mail: mikesova@korunka.org. Družina otevřena Po – Pá od 6,30 – 18,00 hod., měsíční poplatek činí 200,- Kč.

Vaše školní noviny: korunka.org

Informace vyučujících, aktuality třídy, domácí příprava, informace ředitele školy, vedoucí školní kuchyně: korunka.info od 3.9.2018

Centrální e-mail: komrska@korunka.org

E-maily pedagogických pracovníků: prijmeni@korunka.org (např. vonaskova@korunka.org)