Informace k zahájení školního roku 2019/20

 

Sledujte aktualizace níže, stále aktualizujeme:

 

·         Pěvecký sbor Iveta ŠěstákováPŘIDÁNO 23.9.

·         Kroužky Karla Černého - PŘIDÁNO 23.9.

·         BOULDER – lezení leták  lezení informace     PŘIDÁNO 5.9.

·         BOULDER – sportovní gymnastika leták    informace   PŘIDÁNO 5.9.

·         Florbal DDM u nás v tělocvičně   PŘIDÁNO 5.9.

·         Berukroužky – Malý kuchtík, Kutilská dílna, Deskové hry   PŘIDÁNO 5.9.

·         VÝTVARNÉ KLUBY K. Křivánková, T. Komrska – aktualizace 11.9.

 

Přidáno 11.9.:

 

SPOLEK KORUNKA je otevřený spolek rodičů a pedagogů, kteří se společně snaží rozvíjet kulturní a společenský život školy, podporovat a zlepšovat podmínky pro vzdělávání a vyhledávat pro tyto cíle finanční zdroje. Kontakty a projekty spolku, např. Doučovaní po vyučování, Charitativní bazar či Kondiční cvičení, jsou podrobněji popsány na webu: www.spolek-korunka.webnode.cz. LETÁK

KONDIČNÍ CVIČENÍ ZAČÍNÁ JIŽ 12.9.2019 V 19:15h V AULE ŠKOLY!

 

 

Veřejná sbírka Základní školy Praha 7, Korunovační 8:

 

Seznamte se s možností finanční pomoci rodičům na začátku školního roku z naší veřejné sbírky – jednoduché, rychlé: http://korunka.org/kaminek/index.htm   - aktualizace 31.8.2019

 

 

Informace o odpolední angličtině s English Link zajištěny učebny ve škole

Informace o projektu ANGLIČTINA S RODLÝM MLUVČÍM – nové pojetí a organizace

Informace KDE najdu svoji třídu - plánek, kudy do školy

Učitelé, vychovatelé ŠD- přehled

Organizace prvního dne, týdne, zahájení školního roku stravování, družina

                                                                                                         

 

 

31.8. přinášíme tyto informace:

 

Organizace

 

Informace pro prvňáčky tříd 1. A,1.B -  co budu potřebovat, první týden

Informace pro prvňáčky – třída Montessori

Přehled požadavků na sešity 6. – 9.roč.

Informační list do žákovské knížky (kontakty, třídní schůzky, konzultace, prázdniny, ředitelské dny, omlouvání dětí)

 

 

Stravování

 

Přihláška ke stravování

Informace ke stravování

 

Školní družina

 

Vychovatelky ŠD

Přihláška do školní družiny - INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ (PDF) (fotokopii (scan) podepsaného originálu přihlášky můžete poslat e-mailem vedoucí školní družiny kudelova@korunka.org, popř. doneste orig. podepsanou přihlášku do ŠD osobně), info na telefonu 737 973 286, přihlášky v papírové podobě dostanete ve škole v ŠD

Odhláška ze školní družiny

Žádost o zrušení placení příspěvku na provoz ŠD

Informace o provozu školní družiny – důležité změny

 

Měsíční plán - září – aktualizujeme

Roční rámcový plán ŠD - aktualizujeme

Odpolední režim - aktualizujeme

Zájmové aktivy školní družiny - aktualizujeme

 

 

Rozšířená péče

 

Informace kabinetu rozšířené péče – reedukace a další aktivity – publikováno 27.8.

Kabinet rozšířené péče – kdo jsme – publikováno 27.8.

Podklady pro integraci – publikováno 27.8.

 

 

MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY v BUDOVĚ ŠKOLY

aktivity organizované školou v rámci doplňkové činnosti:

 

Pozor: Finanční podpora kroužků ÚMČ Praha 7:

 

·         Pravidla podpory

·         Přihláška

 

 

·         VÝTVARNÉ KLUBY K. Křivánková, T. Komrska – aktualizace 11.9.

·         HATHÓRA - výuka hry na hudební nástroje

·         Kroužky Montessori

 

Aktivity organizací, spolků a dalších subjektů v budově školy:

 

 

·         Pěvecký sbor Iveta ŠěstákováPŘIDÁNO 23.9.

·         Kroužky Karla Černého - PŘIDÁNO 23.9.

·         BOULDER – lezení leták  lezení informace     PŘIDÁNO 5.9.

·         BOULDER – sportovní gymnastika leták    informace   PŘIDÁNO 5.9.

·         Florbal DDM u nás v tělocvičně   PŘIDÁNO 5.9.

·         Berukroužky – Malý kuchtík, Kutilská dílna, Deskové hry   PŘIDÁNO 5.9.

·         Tvorba elektronické hudby – coverů, mixování hudby, produkce vlastní hudby

·         Morning cappuccino yoga flow – ranní jóga pro rodiče NOVÉ

·         Taneční škola D4U - street http://dancers4you.cz/ - pro žáky 1. 2.st., Po – Čt  odpol. po 16 hod. , tel. p.Bezruč: 777033953

·         Tenisová škola TALLENT  pro žáky 1. - 9. roč. u nás ve škole Čt 16.30 – 19.30, tel. p. Tesner 777260262

·         Taneční škola Zig Zag – step apod. v aule, Po 17.20 – 20.35 , St.18 – 21,

·         Spolupráce Korunky se SaBaTem v oblasti tělovýchovy a sportu – Bee Ball – Po, Pá, Ne 16.30 hod. – pan Měřička 605233517

·         Odpolední zájmová angličtina English Link – aktualizováno 31.8.

·         Keramika - Hanka Křížková

·         Malý průzkumník PŔÍRODY- přírodovědný kroužek - pro žáky 1. - 9. roč leták 1 leták 2

·         Šachy – Lukáš Černoušek

·         Jóga pro děti, 6-11 let mladší školáci, tel. 603 15 35 57 M. Maršálková, marketa.mars@gmail.com  – opět v pondělí odpoledne v aule

·         Aktivity spolku Korunka – informaci připravujeme

 

 

 

Sledujte aktualizaci webu a nástěnku s nabídkou další zájmové činnosti pro děti a dospělé v Praze 7 u vrátnice v přízemí Sládkova, tento týden jednáme s dalšími organizátory odpolední zájmové činnosti, dotazy posílejte na komrska@korunka.org

 

 

Kontakty:

 

ředitel školy, výchovný poradce: Mgr. Tomáš Komrska, tel./fax: 223 018 913

mobil: 731 189 723, e-mail: komrska@korunka.org

zástupkyně ředitele: Mgr. Radka Václavíková, tel.: 223 018 914, l. 29, 739109821, e-mail: vaclavikova@korunka.org

výchovná poradkyně pro volbu povolání Ing. Ivana Sujováe-mail. sujova@koruýnka.org

hospodářka školy: Ivana Dajčlová, tel.: 223 018 914, email: dajclova@korunka.org

spec. pedagog pro rozšířenou péči:

Mgr. Tereza Pánková,e-mail: pankova@korunka.org

Nora Valerová, e-mail: valerova@korunka.org

Metodik prevence: Mgr. Josef Vališ, valis@korunka.org

ŠJ – vedoucí stravovacího provozu Hana Štekrová, tel.: 223 018 915

E-mail: sj.korunovacni@volny.cz

ŠD – vedoucí vychovatelka Beáta Kůdelová, tel. družina: 737 973 286, 223 018 914, l. 26, e-mail: kudelova@korunka.org

Družina otevřena Po – Pá od 6,30 – 18,00 hod., měsíční poplatek činí 200,- Kč.

Vaše školní noviny: www.korunka.org

Interní informace ředitele, ŠD, ŠJ a pedagogů na www.korunka.info – od 2.9.2019

Centrální e-mail: komrska@korunka.org

E-maily pedagogických pracovníků: prijmeni@korunka.org (např. vonaskova@korunka.org)