Jak můžete pomoci naší škole?

INSPIRACE PRO RODIČE A PŘÁTELE ŠKOLY

aktualizace 4/2018

 

Hledáme rodiče, kteří mají zajímavou profesi a mají chuť a chvíli času přijít besedovat s dětmi na téma „Moje práce, moje profese“. Délka besedy 45 – 90 min. Časově se přizpůsobíme.

 

Hledáme zajímavé osobnosti – umělce, literáty, cestovatele a podobně, kteří mají chuť a chvíli času přijít do školy a podělit se o své zážitky, zkušenosti, říci něco zajímavého o svém díle, o svých cestách.

 

Hledáme zajímavá prostředí, která bychom mohli navštívit s žáky – dílny, galerie, výstavní síně, redakce novin a časopisů a podobně.

 

Hledáme rodiče, kteří by chtěli finančně přispět na naše projekty, např. podpořit projekt „Angličtina s rodilým mluvčím“, který se budeme snažit udržet dlouhodobě od 2. do 9. ročníku (každá 3. hodina Aj je vyučována rodilým mluvčím – spolupráce s jazykovou školou English Link). Náklady na realizaci projektu ve stávajícím rozsahu jsou cca 30 tis. Kč měsíčně.

 

Hledáme dárce, kteří by podpořili naši veřejnou sbírku Kamínek - posláním sbírky je pomoc rodičům, kteří se ocitnou v nouzi a potřebují finanční pomoc. Koncept podpory 100% zaručuje transparentnost a cílenou rychlou pomoc. Škola z konta přímo provádí platby obědů, nákup pracovních sešitů a podobně.

 

Hledáme rodiče, kteří by pomohli škole materiálně, především hledáme zbytkový materiál pro výtvarnou a řemeslnou tvorbu, např. vzorkovnice látek, odřezky dřeva, jednostranně potištěné papíry větších i malých formátů, různé zajímavé obaly, použité kappa desky a podobně - prosíme konzultujte tuto pomoc s ředitelem školy nebo třídními učiteli, materiál můžete v době provozu školy nechávat ve vrátnici Sládkova ul.

 

Hledáme zajímavé knížky pro děti a mládež do našich otevřených knihovniček na chodbách školy.

 

Kontakt: Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

Tel: 731189723, komrska@korunka.org