Osmáci psali paní Miladě
12.7.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V rámci slohové výchovy napsali osmácí paní Miladě Horákové. Milé dopisy plné citů si určitě přečtěte.
Slohová, komunikační a literární výchova v 8. třídě: Pražské povstání 1945
14.6.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Žáci 8. A navštívili virtuální výstavu vytvořenou k 75. výročí konce 2. světové války. Úkolem bylo poslechnout si nahrávky pamětníků, shrnout jejich příběh, zkušenost, zážitek a emoce spojené s koncem války. Přinášíme Vám dokumentaci projektu a velmi zajímavé práce žáků.

Bára Horáková - vyučující českého jazyka v 8. ročníkuInformace o projektu a ukázky žákovských pracíO podnebných pásech činnostně - povídání o projektech ve tvořivých třídách (5.roč.)
13.4.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Škola je teď prázdná a docela smutná... Když se procházím po chodbách, je mi to líto i proto, protože nástěnky a výstavní plochy jsou plné krásných výtvarných prací a projektů dětí. O jednom velice zdařilém projektu napsaly povídání paní učitelky z pátých tříd, p. učitelka Blanka Dvořáková a p. učitelka Ivana Šmídová. Prosím, ťukňete na "více informací", koukněte do detailu článku a dočtěte až do konce, je to opravdu zajímavé a mně z toho vychází, že škola, která není on-line, je stejně nejlepší.

Tomáš Komrska


více informací ...


JEDEME ON-LINE 1: nápady, náměty, produkty, práce žáků
28.3.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY

V tomto článku Vám přinášíme 1. díl seriálu JEDEME ON-LINE. Posílejte příspěvky, budeme je zvěřejňovat v dalších dílech:

1. Předškoláci měli doma nakreslit či namalovat cizokrajné zvíře, napsat, kde žije, čím se živí. Tady jsou tukani Riky a Piky a dopis paní učitelce.

DOPIS PANÍ UČITELCE

TUKANI

2. Třída 8. A psala domácí slohovou práci, slohový útvar byl volný, vznikla krásná zamyšlení, určitě si je přečtěte:

Pohledy z oken

3. Pan Mgr. Čeněk Rosecký (tvorivaskola.cz) pro učitele natočil návod na vytváření podcastů (zkukových nahrávek) - v této době se může velmi hodit!!! Kdo se pustí do podcastu a pošle ho na e-mail: info@tvorivaskola.cz, má šanci vyhrát knihu Putování českými dějinami.

VYTVOŘ A PUBLIKUJ SVŮJ PODCAST

4. Společnost Unicorn College s.r.o. velkoryse nabízí on-line krzy pro žáky zdarma, zkuste se zaregistrovat, nebudete litovat:

REDMONSTER

5. Paní učitelka Mgr.Tereza Blažková pro Vás připtavila návod a video ukázku na výrobu 3D květů:

KREATIV 1 - 3D KVĚTY

Informaci sestavil Tomáš Komrska


Šesťáci pokusují ve Fyzice
26.3.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Žáci šestých tříd si vyzkoušeli, jak změřit tloušťku jednoho listu učebnice fyziky. Na první pohled se to zdá neproveditelné, protože list učebnice je tak slabý, že se změřit nedá. Ale žáci si s tím skvěle poradili. Trik je v tom, změřit více listů a z toho pak spočítat, kolik měří jeden list. Žáci k tomu použili různá měřidla, které znají z hodin fyziky a měření provedli vícekrát, protože tak se zvýší přesnost měření. Nakonec byli žáci překvapeni, jak malé číslo jim vyšlo a podle jejich slov je práce bavila. Z toho moc samozřejmě radost a společně se s dětmi těšíme na další objevování fyziky.

Růženka Pašková, vyučujícíc Ma a Fy za II.st.

Forogalerie - pokusy


Vesmír v přípravné třídě
27.2.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V únoru se děti z přípravné třídy zabývaly tématem Vesmír. Přinesly mnoho knih, encyklopedií a časopisů. Četli jsme si příběh o vzniku vesmíru a na pokračování knihu D. Kovala "Co to svítí na obloze?". Povídali jsme si o naší planetě, o sluneční soustavě, o hvězdách a jiných kosmických objektech. Děti dokázaly krásně pracovat ve skupinách a vytvořily sluneční soustavu, malovaly vesmír a každý sám se pak přenesl na planetu, kde se setkal s mimozemskou civilizací.

Každý pak má svůj vesmírný sešit, kam si nejrůznější informace kreslí a vlepuje. Navštívili jsme Planetarium, pořad O Sluníčku a Měsíčku. Děti dokázaly na mnohé dotazy odpovídat, ale také se nad tímto tématem zamýšlely a otázek měly také mnoho. Měla jsem z toho radost.

Irena Taterová třídní učitelka

Fotogalerie
Integrace naruby - projekt v přípravné třídě
27.2.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Během měsíců září, říjen a listopad 2019 se děti z přípravné třídy zúčastnily projektu "Integrace naruby". Jednalo se především o to, aby se děti běžné základní školy setkaly s dětmi s handicapem a naopak. Náš projekt začal ale ještě před návštěvou handicapovaných dětí. Nejprve jsme si o lidech s handicapem povídali, četli jsme knihu od Ivony Březinové Kluk a pes, kde je hlavním hrdinou kluk na vozíku, kterému pomáhá jeho čtyřnohý přítel - asistent. Hráli jsme také různé senzomotorické hry.

Pak jsme navštívili ZŠ Zahrádka a IC Zahrada v Praze 3. Škola působí příjemným dojmem, je skvěle vybavená. K milému dojmu ale jistě přispívají i učitelé a ostatní pracovníci školy, kteří přistupují ke svým žákům s velkým nasazením i trpělivostí. Každé setkání začalo tím, že jsme se shromáždili v jedné místnosti, připadali jsme si asi jako v obývacím pokoji, kde jsme si společně zazpívali a pak si řekli, co nás ten den čeká.

Nejprve si děti prohlédly celou školu, mohly nahlédnou do jednotlivých tříd, pokojů i ateliérů. Nadchl je např. bazén nebo počítač ovládaný zrakem. Zajímavé bylo seznámení s prvky bazální stimulace, která pomáhá žákům s handicapem orientovat se na svém těle a své tělo tak vnímat. Děti si mohly zkusit, jak se správně člověk s handicapem polohuje, vyzkoušely si různé vibrační pomůcky, vibrační a hřejivou matraci, zátěžovou deku či polohovací polštáře. Společně s fyzioterapeutkou si ukázaly některé techniky rehabilitace a mohly si je vyzkoušet i samy na sobě. Děti si zkusily i jízdu na invalidním vozíku, učily se s ním manipulovat. Zajímavý byl i elektronický chodník, na něm chodily i se zavázanýma očima. Také se přemisťovaly pomocí speciálního zvedáku.

Navštívily i muzikoterapeutický ateliér, kde byl program zaměřen především na podporu interakcí mezi dětmi, jejich vzájemnou spolupráci a komunikaci ve spojitosti s hudbou. Mohly si půjčit a vyzkoušet velmi netradiční hudební nástroje. Na závěr si každý vyrobil svůj hudební nástroj tzv. chrastidlo, které si děti odnesly domů. Na konci každé návštěvy proběhlo shrnutí, kde se každý mohl vyjádřit k obsahu dne. Milé bylo pro děti také občerstvení, které žáci ZŠ Zahrádka za pomoci asistentů vždy pro děti z přípravné třídy připravili. Během návštěv děti zjistily, jak se k dětem s handicapem chovat. Že jsou to děti jako ony, které potřebují stejnou lásku, přátelství, prostor pro učení. Získaly informace, které jsou zásadní pro další setkávání s lidmi s handicapem.

Na druhou návštěvu jsme jako dárek přinesli koláž vytvořenou z obrázkových vzpomínek na první setkání. Na poslední návštěvu jsme vytvořili anděla, který nesl přání každého z naší třídy pro děti ze ZŠ Zahrádka. Naše díla zůstala v ZŠ Zahrádka jako vzpomínka na společná setkání. Tento projet byl mimořádný a myslím, že pro nás všechny nezapomenutelný.

Irena Taterová, třídní učitelka v přípravné třídě

Fotogalerie
Národní obrození v myšlenkových mapách
16.2.2020 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Na fotografiích se můžete podívat, jak jsme se během jedné hodiny literatury seznámili s počátky Národního obrození. Pracovali jsme metodou skládankového učení, kdy si žáci měli v expretních skupinách popovídat o jazykovědcích, divadlu, novinách, lidové slovesnosti a o tom, jaké měli Češi a český jazyk postavení v této době. Následně se vytvořily skupiny, do které každý vnesl své poznatky a hlavní myšlenky. Vznikly krásné a propracované myšlenkové mapy.

Bc. Barbora Horáková, vyučující Čj v 6. roč.

Fotogalerie
Projekt Doučování po vyučování
18.12.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Projekt Doučování po vyučování - doučování pro děti s výukovým znevýhodněním, které organizuje a spolufinancuje Spolek Korunka, probíhá na naší škole po celý rok 2019. Doučujícími jsou zkušené pedagožky a pedagogové naší školy. Doučování probíhá v malých skupinkách v rozsahu 1 hodina týdně pro každou skupinu, a to jak pro děti z prvního stupně, tak i pro žáky z 6. a 9. tříd. Ve školním roce 2019/2020 se do doučování zapojilo rekordních 88 dětí v 11 skupinách a celkem 10 pedagogů.

Cílem doučování je nejen dovysvětlení probírané látky a upevnění látky starší, ale také snaha dovést děti k radosti ze studijního úspěchu i z poznávání, posílení jejich sebevědomí a zlepšení jejich přístupu ke studiu. Tím se zlepší atmosféra výuky pro celou třídu.

Celý projekt se odehrává v úzké spolupráci s rodiči. Na základě pozitivních ohlasů od doučujících pedagožek, pedagogů, rodičů i dětí samotných budeme v projektu pokračovat i v roce 2020. Naším cílem je doučování postupně rozšiřovat do dalších tříd, kde je o něj zájem.

Projekt Doučování po vyučování je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Děkujeme všem doučovaným dětem za pilnou práci v rámci projektu, všem doučujícím pedagožkám a pedagogům za osobní přístup k dětem a všem rodičům za spolupráci v roce 2019.

Děkujeme MČ Praha 7 za finanční podporu projektu.

Lenka Kýhosová, Spolek Korunka

Fotogalerie


Celoškolní projektový den k oslavě kulatého výročí Sametové revoluce
19.11.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Státní svátek 17. listopadu jsme oslavili celoškolní soutěží. Zúčastnily se všechny třídy 1. i 2. stupně. Všechno začalo proslovem pana ředitele, který nás uvedl do dění a žáky vyzval, aby projevili své schopnosti pracovat v týmu. Učitelé podpořili atmosféru dobovým oblečením, někteří si vyzkoušeli i tehdejší styl výuky. Žáci celé dopoledne pracovali na deseti různých úkolech, při jejich plnění jim byli nápomocni žáci devátých tříd. Úkoly jim přiblížily tehdejší společenské dění, např. naučit se slib Jisker, tajně sbírat podpisy pod petice, tvořit transparenty, nakupovat za bony atd. Nakonec jsme se všichni sešli v aule, kde jsme si zazpívali Modlitbu pro Martu a zazvonili klíči. Domníváme se, že se nám podařilo dobře naladit žáky na oslavy tohoto významného státního svátku.

Paní učitelky Horáková, Gošová, Richtrová

Fotogalerie (foto Theodor Zubek


Jak informovali o demonstracích? /projekt/
16.11.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


S žáky 8. A a 9. A jsme se v hodině českého jazyka věnovali Sametové revoluci. Leontýnka měla připravené mluvní cvičení na dané téma. Shrnula nám základní informace o tomto výročí. Pracovali jsme ve skupinách. Četli jsme články z Rudého Práva vydaného 18. 11. 1989, kde redaktoři píší o demonstracích v Praze a v Paříži. Naším úkolem bylo zaměřit se na to, jak informoval o obou demonstracích dobový tisk a proč se informace tolik lišily. Oba texty jsme porovnávali a hledali manipulaci a cenzuru. Jaký byl cíl takových dezinformací? Proč o zásahu policie v Praze novináři neinformovali a proč naopak pařížské útoky zdůrazňovali?

Inspirováno z portálu Jeden svět na školách

Barbora Horáková

Fotogalerie


Prezentace projektu Město do kapsy
23.6.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Minulý týden v pondělí třídy 6. A, B, Montessori 3. C a školní družinka 4. A, B, C prezentovaly projekt MĚSTO DO KAPSY, který probíhal na Korunce od září 2018. Témata, kterými se třídy zabývaly, byly: OVZDUŠÍ - PRAŠNOST, DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ, VODA A ZELEŇ. Žáci se věnovali tématům individuálně a s rozdílnými názory a nápady.

Projekt přišli podpořit hosté z Magistrátu hlavního města Prahy 7, Ekocentra Koniklec, předsedkyně školské rady a vedení školy. Pochvalou opravdu nešetřili. Bylo to pro nás všechny zajímavé, poučné a rádi bychom pokračovali v dalším díle.

Projekt připravilo a odborně vedlo EKOCENTRUM KONIKLEC, v letošním roce se projektu zúčastnilo jedenáct pražských škol. Bližší informace se dočtele na: https://www.ekocentrumkoniklec.cz/category/projekty/mesto-do-kapsy/.

Mgr. Dagmar Mikešová

Předškoláci na lodi
9.5.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Děti z přípravné třídy se umístily na 1. místě ve výtvarné soutěži Moje země - má vlast. Odměnou jim byla návštěva Muzea Karlova mostu a také plavba lodí.

Celý výlet se náramně vydařil. Počasí bylo objednáno - svítilo sluníčko, bylo teplo, takže děti mohly svačit na Kampě a sedět na schodech na Křížovnickém náměstí a kreslit Staroměstskou mosteckou věž. V muzeu se dozvěděly, jak se ve středověku stavěly mosty, dokonce viděly v podzemí část mostu Juditina. A z lodi si zase mohly prohlédnou krásy Prahy. Vidíme je znovu a znovu a stále nad nimi žasneme…

TU

FOTOGALERIE


Spaní ve škole - Noc s panem Andersenem
25.4.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Nevíte, že se velryby pasou? Nevíte, že velryby zpívají? Předškoláčci a děti z 1.B to ale už ví. A nejen to. Od začátku dubna se děti seznamovaly s životem v mořích a oceánech. Četly si v encyklopediích, prohlížely si zajímavé mořské živočichy i rostliny. Byly tak dobře připravené na Noc s panem Andersenem, která nesla název Podmořský život. Ve čtvrtek 11.4. je večer přivítal sám pan Andersen a přivedl s sebou hosta - paní Brunnerovou, autorku dětských knížek. Večer pokračoval velkým putováním školou, provázený čtením. Protože všechny skupiny splnily zadané úkoly, mohly se všechny děti ponořit pod mořskou hladinu a slyšely zpěv velryb. Celou dobu s nimi byla velrybí přítelkyně Varvara, hrdinka knížky a zároveň i skutečná žijící velryba. V pátek 12.4. se děti po probuzení a voňavé a bohaté snídani od maminek přesunuly do ateliéru školy. Ve skupinách koláží vytvořily další báječné mořské ryby.

TU


VÝUKA V ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU - VODA JE ŽIVOT
18.3.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Středeční dopoledne vyrazila 6. A na výukovou výpravu do Zemědělského muzea, kde nás čekalo téma: VODA JE ŽIVOT. Zároveň je to další téma v našem projektu MĚSTO DO KAPSY. V muzeu se nás ujal pan lektor, který nám v učebně formou řízené besedy a prezentace seznámil s výukovým programem pro II. stupeň. Padly tam otázky: Co to voda vůbec je? Jakým způsobem jí získáváme? Kde jí je hodně a málo? Jaké je její využití? Rozdíl mezi slanou a sladkou? Nejdůležitější pro nás všechny bylo, že voda je vzácný dar a neměli bychom s ní plýtvat. Někdy se to tak neděje a v jiných zemím populace strádá.

V rámci výchovně vzdělávací činnosti žáci vypracovali pracovní listy, spojeny s výukou předmětů Přírodopis, Zeměpis a Fyzika. Byla to křížovka - doplňovačka a sestavení skládačky puzzle, jak rozdělit vodstvo (oceány, moře, řeky, potoky atd…). Prošli jsme si část muzea zaměřené na vodstvo, vodní plochy od historie, až po moderní dobu. Výuková exkurze se nám všem líbila, děti dokázaly odpovědět na otázky a pochvala je neminula. Těšíme se na další výpravu.

Bc. Dáša Mikešová, Mgr. Andrea PrášilováFotogalerie


Spolupráce umělců a učitelů na naší škole
1.3.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V letošním roce se tři pedagogové ze ZŠ Korunovační zapojili do projektu Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, který podporuje spolupráci učitelů s umělci přímo ve výuce. Umělci působili v hodinách již v prvním pololetí, v tom druhém spolupráce pokračuje s tím, že na závěr roku bude ukončena výsledkem společné práce dětí, učitelů a umělců.

Tanečnice Lucie Charouzová vede společně s paní učitelkou Horákovou hodiny literatury v 7. A. Výuka se opírá o výběr témat a textů, se kterými potom pohybově a tvořivě pracují. Pomocí pohybu se učí vyjadřovat příběh a své pocity z něj. Mezi literárními tématy byly biblické příběhy, antické divadlo, bajky, kroniky, pověsti. Poté se žáci přesunuli do Anglie a zkusili se vžít do rolí Romea a Julie. Nyní se v českých vodách věnují nejznámější sbírce balad od Erbena. Během hodin si sedmáci vyzkoušeli kolektivní a pohybové aktivity, dramatizaci, pantomimu s dabováním, rádiové vysílání, psaní příběhů nebo hlasitý přednes. Hlavním cílem je, aby se žáci naučili spolupracovat, společně tvořit a navzájem se kvalitně ohodnotili. V závěru školního roku by si měli připravit vlastní téma, literární či filmovou předlohu a způsob ztvárnění. Hudební producent Jaroslav Raušer pomáhá v projektu pana učitele Vališe, který jej zasadil do dvou předmětů - občanské výchovy a zeměpisu. Žáci 7. A se tak učí propojovat zeměpisné a kulturní informace o vybraných zemích světa. Konečným výstupem jsou videa, která žáci sami natáčí, sbírají k nim veškerý materiál, sestříhají je a nahrají na youtube.com, kde budou k vidění pro ostatní. Na jedno z nich (o Antarktidě) se už můžete podívat: https://www.youtube.com/watch?v=zTVQgfBdUEc.

Sochař Pavel Humhal připravil pro 8. B v rámci literatury spoustu zajímavých témat a aktivit, které jsou propojeny s vybranými literárními směry a texty. Žáci během seznamování s literární oblastí vyzkoušeli různé techniky - práci s hlínou a sádrou, přírodními materiály, kresbu tuší nebo mlékem, využili komunikaci prostřednictvím dopisů i sociálních sítí apod. Na konci roku připraví malou výstavu svých výtvorů. Myslíme, že se všichni máme na co těšit.

Učitelé Tereza Richtrová, Bára Horáková a Pepe Vališ

FotogalerieDalší info k projektu: 2017 – 2020 účast školy na projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850. Informace na http://eurohudebka.cz. Financování projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. (Aktivity: spolupráce učitelů s učiteli – umělci, společná příprava a realizace vyučovacích hodin, hudební aktivity žáků, kurz komponování elektronické hudby, vzdělávání pedagogů a další aktivity dle zájmu školy)


PROJEKT MIKROKLIMA ŠKOLY NA KORUNCE POKRAČUJE A BAVÍ NÁS
28.2.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


RÁDI BYCHOM INFORMOVALI RODIČE A PŘÁTELÉ ŠKOLY, ŽE PROJEKT MIKROKLIMA ŠKOLY NA KORUNCE POKRAČUJE. MŮŽETE SLEDOVAT NAŠE ČLÁNKY, PŘÍSPĚVKY, KTERÉ JSOU UVEDENY NA TÉTO INTERNETOVÉ ADRESE: https://www.mestodokapsy.cz/ PRVNÍ CELEK JE ZA NÁMI (VÝBĚR LOKALITY A OVZDUŠÍ). NYNÍ NÁS ČEKÁ DALŠÍ II. ČÁST VODA - VODSTVO. TĚŠÍME SE NA DOBRODRUŽSTVÍ V PŘÍRODĚ A SPOLUPRÁCI S EKOCENTREM KONIKLEC.

Bc. Dáša Mikešová


Projekt "Mikroklima a okolí lokalit" děti baví
20.12.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Koncem září ZŠ Korunovační byla nabídnuta projektová akce pro 1. a 2. stupeň MIKROKLIMA OKOLÍ A LOKALIT zaměřeno na ovzduší, prašnost, zeleň a vodu. Firma Ekocentrum Koniklec, číslo 01/71 ZO ČSOP se sídlem Koniklec, p.s., Vlkova 2725/34, Praha 3, 130 00, koordinátorka Ing. Dalia Peterová.

Projektu se zúčastnila školní družina, třídy Montessori (2. C a 3. C) + 2. stupeň šesté třídy A, B. Vybrali jsme si zajímavá témata, která si žáci mezi sebou rozdělili. První úvodní hodinu nám přišla objasnit paní koordinátorka projektu. První celek byl s názvem VÝBĚR LOKALIT - OVDUŠÍ. Korunka byla pod velkým dohledem šestých tříd, které výzkumné vzorky rozmístili ve třídě, na chodbách, na venkovním parapetu, mezi okny, ale také si vyzkoušeli pokusy doma. Výzkumné vzorky jsme po necelých cca 14 dnech vyhodnotili a zpracovali závěry. Naše škola je u hlavní silnice směr Letenské náměstí, prach je opravdu všude a prašnost je velmi vysoká uvnitř budovy i mimo ní. První část projektu mají šesté třídy splněno a v únoru nás čeká další téma. Těšíme se na nové výzkumné vzorky a hypotézy.

Bc. Dáša Mikešová


VYHLÁSILI JSME CELOŠKOLNÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ KE 100 LETŮM REPUBLIKY
11.11.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Vyhlášení, podmínky a ceny celoškolní výtvarné soutěže ke 100 letům naší republiky
Dochází Vám porázdninové čtení???
11.8.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Dochází-li Vám prázdninové čtení, můžete se začíst do posledních dvou dílů Korunovinek, které byly doposud publikovány pouze v papírové podobě v omezeném počtu výtisků. Nyní si můžete obě poslední čísla přečíst pohodlně ve formátu PDF. Za celoroční redaktorskou práci děkujeme redakci Korunovinek, kterou vedla paní učitelka Tereza Staňková. Rozmnožení papírové podoby štědře podpořil Spolek Korunka. Děkujeme a přejeme příjemné počtení.
Korunovinky - březen


Korunovinky - červen


Informaci připravil Tomáš Komrska

Prevence na Korunce - rozloučení se školním rokem
1.7.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Školní rok nám končí a nás čekají letní prázdniny. Ani letos jsme nezapomněli na naši bezpečnost, která je pro nás všechny moc důležitá. Za pomocí složek pomáhajících profesí pořádala naše škola 28. června 2018 PREVENCI NA KORUNCE. Žáci dostali úkoly, vědomostní testy, kazuistické příběhy, které v kolektivu plnili, a na závěr nakreslili obrázek. Žáci mohli ukázat, co se za rok naučili a jak své vědomosti a dovednosti použijí v reálném životě. Během plnění úkolů je navštívili komisaři a byli žákům nápomocni.

Všechny složky se snažily dětem vysvětlit vše, jak se chránit, být opatrný, pomoci druhému v nouzi. Zakončení této akce bylo vyhlášení nejlepších tříd z prvního a druhého stupně. Důležité však bylo, aby si děti odnesly aspoň malou myšlenku z toho, co viděly a dokázaly to v životě použít. Velké poděkování patří všem složkám pomáhajících profesí (MěP, PČR, ZZS, HZS), které pro nás akci připravily a zároveň školní jídelně paní hospodářce

Haně Štekrové, která se svým týmem připravila výborné občerstvení. Bc. Dáša Mikešová, Mgr. Josef Vališ

NETRADIČNÍ ROZLOUČENÍ S PRVNÍM STUPNĚM
28.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Školní rok utekl jako voda a my se budeme loučit s našimi páťákami, předáme je kolegům na druhém stupni. Abychom si poslední dny užili společně co nejvíce, vydali jsme se do Malé Chuchle, kde jsme spolu strávili jednu celou noc. Všechny to moc bavilo, a když pominu ranní bolavá záda, bylo to rozloučení, jak má být. Milé děti, děkujeme vám za to :-).

A níže si přečtěte, jak se akce líbila dětem -

V noci z 20. na 21.6. jsme přespávali v lese u Malé Chuchle. Společně s 5.A jsme měli sraz před školou a v 18 hodin jsme vyrazili na tramvaj. Jeli jsme asi 15 stanic a přestoupili jsme na autobus. Když jsme dojeli do Chuchle, tak nás tam přivítaly pracovnice Lesů hl.m. Prahy a došli jsme k zoo koutku, u kterého jsme přespávali. Navečeřeli jsme se, hráli hry a měli jsme noční bojovku. Druhý den jsme si prohlédli zoo koutek a po svačině jsme odjeli. Výlet se mi moc líbil. Tonička Soukupová

Paní učitelky nám zařídily přespání v lese. Když jsme dojeli, čekaly na nás dvě mladé slečny, Lucka a Danča. Byly super. Nejdřív jsme hráli hry. Po hrách jsme si šli upéct buřty. Po buřtech jsme šli na dvě večerní hry. První byla o zvířátkách a druhá byla bojovka. Druhý den jsme prošli zoo koutek. A nakonec jsme jeli zpátky do školy. Doporučuji, je to super. A děkuji paním učitelkám, že nám to zařídily. Vilma Klanicová

Z dne 20.6.přes noc na 21.6. jsme my, 5.A a 5.C, spali v lese. Nejdříve jsme jeli tramvají, a potom autobusem. Když jsme dojeli, čekaly tam na nás pracovnice Lesů hl.m. Prahy. S nimi jsme šli nahoru do kopce, do lesního zoo koutku. Tam jsme si nejprve na ohni opékali buřty, a potom jsme měli různé hry a nakonec bojovku. Všechny děti ležely pod širákem, jen paní učitelky spaly pod celtou. Ráno jsme si prošli zoo koutek. Nakonec jsme se šťastně vrátili do školy. Výlet mě moc bavil :-). Stázka Kuthanová

Ivana Šmídová a moje milá kolegyně Jana Kárská a paní asistentka Míša


Motel zrození v Montessori třídách
27.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Než se děti z Montessori tříd vypravily na školu v přírodě, kus přírody pozorovaly přímo ve třídě. Prvňáci u sebe ubytovali třicet dva housenek Babočky bodlákové a děti z obou tříd s Montessori výukou sledovaly, jak se postupně mění v nádherné motýly. Drobounké šedočerné housenky v průhledných nádobkách jim přibližně deset dní tloustly před očima. Pak se zavěsily na víčko a zakuklily se. Děti zaujalo, jak se kuklám nelíbí, když s nimi někdo manipuluje. Mrskaly sebou, když je učitelka prvňáků Bára přesouvala do košíku z jemné síťky. Ten největší zážitek se ale dostavil v den zrození. Děti sledovaly, jak se babočky derou z kukly a suší si křídla. Také jejich učitelky a učitele překvapily prskance rudé tělní tekutiny zvané krvomíza nebo hemolymfa, kterou při líhnutí vylučují. I přes počáteční ostych pak prvňáky a druháky ze všeho nejvíc bavilo krmit své nové kamarády kousky ovoce. Ve třídě ale nemohli zůstat navždycky, a tak obě třídy podnikly společnou výpravu do Stromovky, kde je vypustily do přírody. O motýlech se uvádí, že se vracejí na místo, kde se vylíhli. Možná se za dětmi přiletí podívat, až se po prázdninách vrátí do třídy.

Autor: Kateřina Šantúrová, maminka holčičky z 1.C

Popiska k fotce: Kytka jako kytka. Babočka si po vypuštění ve Stromovce spletla sukni žákyně druhé třídy s rozkvetlou loukou.

Kapela ve škole - KONCERT ROKU (ROCKU)
13.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V květnu proběhl na naší škole velmi zajímavý projekt KAPELA VE ŠKOLE.

Projekt spočíval v tom, že s žáky některých 4.-5.ročníků a 9.třídy v rámci hodin HV pracovali externí nadšení učitelé hudební výchovy a hry na nejrůznější nástroje. Děti naučili základy hry na elektrickou kytaru, basovou kytaru, cajon, základy práce s mikrofonem a aparaturou (celkem bylo využito takřka 30 moderních nástrojů). Společně se naučili v každé třídě píseň, ve které všechny děti z každé třídy tvořily hráče kapely a jako vyvrcholení celého snažení jsme společnými silami ve čtvrtek 24. května uspořádali koncert v aule naší školy.

Nově vzniklé kapely sklidily obrovský úspěch a jako odměna za jejich píli a snažení bylo velké překvapení pro všechny fanoušky známe české kapely Slza, protože muzikanti přijeli na koncert a spolu s dětmi si zahráli a zazpívali.

Na záznam z koncertu se můžete podívat na níže uvedeném odkazu:

VIDEO Z KONCERTU

FOTOGALERIE

Připravila Ivana Šmídová

JOSEF LADA OČIMA DĚTÍ
13.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V tomto školním roce se žáci 5.ročníků blíže seznámili s dílem známého spisovatele a malíře Josefa Lady. Na hodiny čtení si děti nosily knihy tohoto autora, některé děti doma objevily poklady ještě po babičkách či maminkách, tatíncích... Některé děti navštívily v březnu galerii Tančící dům, ve které byla instalována rozsáhlá retrospektivní výstava díla Josefa Lady, která připomínala výročí 130 let od narození a 60 let od úmrtí tohoto významného českého malíře.

Děti byly velmi nadšené obrazy a ilustracemi tohoto autora, proto se v rámci Vv staly na pár hodin tímto malířem a dle jimi vybrané ilustrace zkusily díla nakreslit. Vyšly z toho neuvěřitelně vydařené obrázky, proto jsme uspořádali výstavu ve škole a všichni žáci i rodiče mohli vhozením svého tipu vybrat obrázek nejzdařilejší. A výběr byl opravdu velmi těžký…

Ivana Šmídová

Pojďte s námi pěšky do školy! (aktivita pro rodiče a děti 1. a 2. ročníku)
3.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Pěšky do školy je projekt městské společnosti Operátor ICT, která zavádí moderní technologie do veřejného prostoru a zároveň spravuje multifunkční kartu Lítačka. Tento projekt je určen dětem 1. a 2. tříd základních škol, které bydlí maximálně kilometr od školy. Hlavním cílem je ušetřit čas rodičů a zároveň dětem poskytnout aktivní pohyb a možnost seznámit se s dětmi i z jiných tříd. Celá cesta bude probíhat v maximálně desetičlenných skupinách za dozoru proškoleného průvodce, který bude po celou dobu zodpovídat za bezpečnost. Rodiče pak budou moci díky mobilní a webové aplikaci Trazeo cestu svého dítěte sledovat, takže budou přesně informováni, že do školy dorazilo v pořádku.

Pokud se o tomto projektu chcete dozvědět víc, budeme moct rádi, když se zúčastníte besedy, která se bude konat pro rodiče 1. ročníků v rámci setkání tříd ve středu 6.6.2018 za účasti projektového manažera z Operátora ICT, který Vám rád zodpoví všechny Vaše dotazy. Pro rodiče 2. ročníků připravujeme informační besedu ještě v červnu.

Tomáš Komrska

Bez mobilu ani ránu. Nebo jo? (Sára Commerová 9.A)
14.4.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Jak už jistě víte, mobily mají spoustu pro a proti, ale jedno z proti je závislost. Myslím, že si nikdo z nás moc nechce přiznat svojí závislost na mobilu (nebo si z toho dělá srandu), ale většina už závislá je. Jak teenageři, tak děti a dospěláci). Je jedno, co na mobilu děláme, "jen" posloucháme hudbu, "jen" si s někým píšeme, "jen" fotíme umělecké fotky na instagram… no a co? Všeho moc škodí. Nesoudím vás, je těžké si říci dost. Ale co dáte za pokus?

Proto jsem se rozhodla být alespoň na týden bez mobilu, abych vám mohla říct, jak to doopravdy je, a abych si zodpověděla některé otázky. Potřebuju to? Přijdu o něco? Dokážu se bez mobilu obejít? No… Tak od začátku.. Něco na volání samozřejmě člověk v této době potřebuje, takže by bylo ideální půjčit si od někoho nějaký starý tlačítkový mobil, ale moje SIM karta byla moc malá, aby do mobilu padla, tak jsem se na to vykašlala a byla úplně bez čehokoliv na volání a psaní zpráv. To těžké bylo. Hodněkrát jsem se ocitla v situaci, kdy jsem potřebovala řešit něco důležitého velmi rychle a neměla jsem z čeho volat. Také jsem nikdy nevěděla, kolik je hodin, jelikož nevlastním žádné hodinky - (I kdybych nějaké měla, stejně bych všude chodila pozdě jako vždy).

Na druhou stranu, když jsem mobil dostala zpět, nic důležitého jsem na něm neobjevila. Ani v průběhu týdne mi nikdy facebook nebo instagram nechyběl, jen jsem občas ze zvyku sáhla do kapsy pro svůj telefon, když jsem třeba čekala na tramvajové zastávce. Proto jsem si s sebou začala nosit svou knížku a v tramvaji a v čekárně u zubaře si prostě četla.

Tímto nechci říct, že by všichni měli svůj mobil odhodit někam do pryč, ale že se máme zamyslet nad tím, kolik času na něm trávíme, jestli to co na něm děláme, nás opravdu tak baví, jestli to potřebujeme, jak bychom lépe mohli trávit čas a kde je čára, kterou bychom neměli překračovat. Pokud vám to brání v plnění domácích pracích atd, je vidět, že vás má mobil pěkně…pod "palcem".

Je potřeba trochu si ten mobil, tablet, počítač ochočit, než si on ochočí nás.. Vyzývám vás k tomu, abyste si to zkusili také, třeba se budete divit tomu, jak vám to jde/nejde. Když se to nepovede, nikdo vás soudit nebude. Hodně štěstí :

Sára Commerová 9.A

Pan Ředitel se ptá:

Sáro, ty jsi jako první ve škole šla do velmi zajímavého experimentu. Zkusilas být celý týden bez mobilu. Dokonce jsi požádala paní hospodářku, aby ti mobil zamkla do školního trezoru,… aby tě to náhodou nesvádělo. Po týdnu asi máš o čem přemýšlet. Zajímají nás tvé pocity v průběhu týdně. Jak to vlastně probíhalo, byla nějaká krize??

Ano, občas jsem opravdu potřebovala někam zavolat a sestra mi moc mobil nechtěla půjčovat.. zas tak moc se jí ale nedivím.

… to je zajímavé, další moje otázka je k době po experimentu. Teď už mobil zase normálně používáš. Myslíš, že ten týden změnil tvoje myšlení, zvyky, postoje ?? Co se dělo po ukončení?

No, vymazala jsem si aplikaci facebook a snažím se trávit na mobilu méně času. Na střední plánuji mít jen notebook a mobil dát stranou.

Co bys na závěr doporučila spolužákům a možná i učitelům a rodičům? Mobil je určitě fajn věc, ale před čím bys varovala?

Aby si lidé dávali pozor na to, kolik času tráví na svém mobilním telefonu, na sociálních médiích a co na nich sdílejí.

(problematice mobilních telefonů jsme se s deváťáky věnovali v rámci předmětu Informatika, výstupy z jejich miniprojektů najdete na nástěnkách u ředitelny a u jídelny)


Noc s panem Andersenem (16.3.2018)
24.3.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Víte, proč pes na kočku vrčí a kočka za každou myší se honí? Co se stalo se smlouvou, podle které kdysi psi a kočky uzavřeli příměří? Nedalo by se zabránit její ztrátě? O to se pátečního večera pokusila parta dětí, kterou tvořili předškoláčci, jedna třetí a jedna čtvrtá třída. Tématem jejich Noci s panem Andersenem byl pes. Psi je také věrně provázeli při každém čtení. Ať Baryk či Dášeňka, všichni se snažili pomoci dětem najít potřebné indicie, jak objevit ztracenou smlouvu. Noční putování školou vyžadovalo od dětí velkou odvahu. Úkoly byly splněny, smlouva nalezena. Vše se zdálo být v pořádku. To by se ale nesměl ozvat ten nejpovolanější - hlas přírody...

Přestože v celém večeru šlo především o čtení, děti uvítaly a ocenily návštěvu Městské policie ČR se cvičenými psy.

Alena Mazáčová

Fotogalerie


Dopis z HOR (třídy 2.A a 2.C)
2.2.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Z deníku zimní školy v přírodě

Od neděle 14. 1. 2018 do pátku 19. 1. 2018 jsme byli na zimní škole v přírodě v Rokytnici nad Jizerou. Na tuto dobrodružnou výpravu se s námi vydaly naše paní učitelky Petra a Iva, paní asistentka Lenka a paní vychovatelka Beáta. Jako skvělá zdravotnice s námi jela paní Ludvíková a jako zkušený instruktor lyžování s námi byl pan Ludvík. Cestu autobusem jsme zvládli všichni na jedničku. Slzy jsme překonali a nevolnosti též. Po příjezdu jsme pomáhali dospělákům s ukládáním lyží do lyžárny a potom jsme si vybalili své věci na pokojích, které jsme si mohli sami vybrat. Po obědě jsme se vydali na procházku do nedaleké Rokytnice nad Jizerou, která nás velice bavila, především pak skákání do kaluží, lezení po zbytcích sněhu a celkově válení se v roztátém sněhu. Bylo to naprosto hustý!

Akorát jsme se unavili, aby nám vyhládlo a mohli jsme doslova "slupnout" večeři. Po večeři jsme měli vždy rozdílný program. Často jsme četli společně (2. A Pipi Dlouhou punčochu) nebo každý sám, zapisovali do deníků a dokonce jsme se zúčastnili projekte fotek pana Ludvíka z Jemenu a dalších zajímavých zemí. Společným bodem pro nás bylo bodování pokojů. Samozřejmě jsme neuklízeli pro body nebo snad pro paní učitelky. Ale prostě jen proto, že nás to baví a v uklizeném prostředí nám je líp.

Přes den jsme byli rozdělení do dvou skupin (dle tříd). Jedna třída dopoledne lyžovala na svahu, kam nás autem vozil majitel horské chalupy. Vždy jsme jeli s Petrou, Beátou a manželi Ludvíkovými a druhá skupina měla program s Ivou a Lenkou. Na svahu se nám moc líbilo. Ti zkušenější a rychlejší jezdili s manželi Ludvíkovými. Někteří si dokonce sjeli černou sjezdovku (pro nás rozhodně černá byla). Ti, kteří si ještě nebyli pevní v lyžácích, sjížděli sjezdovku s Petrou a Beátou. Procvičovali jízdu na pomě, plužení a nakonec i velmi povedené oblouky.

Druhá skupina se věnovala především hrátkám na sněhu. Zejména pak bobování, koulování, strkání do úst všeho, co se zdálo být zmrzlé (a tedy atraktivní) a stavění bunkrů a iglú. Každý den jsme se střídali, abychom spravedlivě namáhali své svaly na svahu. Musíme říct, že nás hodně bavili cesty do Rokytnice, nikoliv pak už Ivu, která se nechala slyšet, že by to už dala i poslepu. Zde jsme si došli do cukrárny a nakoupili v Tescu dle svého odvážného výběru. Našlo se mezi námi i šest odvážných, kteří se vydali na běžky. Cesta to byla strastiplná, neboť nám horské zimní počasí příliš nepřálo. I tak jsme vše zvládli a odvážíme se říci, že se možná mezi námi najde budoucí Kateřina Neumannová nebo Gabriela Koukalová (střelba, alespoň teda koulí, by nám totiž vážně šla).

Těch několik málo dní bylo prostě super. Užili jsme si to, i když jsme byli většinou děsně unavení. Vaše třídy 2. A a 2. C


Jak se daří třídám Montessori?
13.1.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V září 2018 se na naší základní škole otevře už potřetí první třída, kde se děti učí podle pedagogických metod Marie Montessori. Dopoledne v Montessori třídách není rozdělené na předměty a vyučovací hodiny, ale na delší bloky oddělené přestávkou. Děti nepostupují stejným tempem. Samy si vybírají, čemu se budou zrovna věnovat. Učí se také skrze příběhy, kdy jim jejich učitelky a učitelé vyprávějí o vesmíru, rostlinách, živočiších, vývoji člověka, lidském těle, vývoji čísel nebo matematiky. S anglickým jazykem se začíná ve druhé třídě.

Děti své učitele pozorují, ale také pracují s názornými pomůckami, které zapojují jejich smysly a ulehčují jim látku pochopit. Nesedí se v tradičních lavicích, ale okolo stolu nebo na koberci. Žáci se často učí v terénu, ať už v parku, muzeu nebo galerii. Pedagogové hodnotí své svěřence slovně a třídní schůzky probíhají v sestavě učitel-žák-rodič.

Na první pohled se může zdát, že si děti celý den jen hrají. Není tomu tak. Samostatnost a odpovědnost si procvičují při plnění týdenního úkolu a ve výsledku musí na prvním stupni zvládnout stejné učivo jako jejich vrstevníci v tradičních třídách. Mohou se zabývat učivem, se kterým by se běžně na 1. stupni nesetkaly.

Montessori výuku na naší škole zavedla zkušená učitelka prvního stupně Iva Schmittová ve spolupráci s rodiči, kteří o alternativní pedagogickou metodu projevili zájem. Rodiče přispívají na provoz třídy a do jejího dění se po celý školní rok také zapojují. Pomáhají například s výrobou pomůcek nebo organizací školních akcí.

Montessori třídy se těší podpoře školy, Městské části Praha 7, spolků rodičů (spolek Montessori Korunka, spolek rodičů Korunka) , ti všichni přispěli v letošním školním roce na nákup pomůcek a vzdělávání pedagogů. Přijďte se na nás podívat (po předchozí domluvě)! Rádi se o svou zkušenost podělíme.

Kateřina Šantúrová (1.C)


KORUNOVINKY č. 1 na korunka.org
16.12.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY


S radostí přinášíme všem zájemcům o dění ve škole prosincové KORUNOVINKY a přejeme příjemné počtení. Radakci v čele s p. učitelou Terezou Staňkovou děkujeme za poskytnutí PDF verze.


KORUNOVINKY číslo 1


PŘEDŠKOLÁCI NA KORUNCE
16.5.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

V měsíci květnu proběhlo předposlední setkání budoucích prvňáčků a předškoláků. Čekalo na ně další dobrodružství, které si pro ně přichystaly speciální pedagožky - grafomotorika a vychovatelé ze ŠD je zabavili sportovním odpolednem. Přes štafetu, opičí dráhu, chození po slacklinu si mohli vše vyzkoušet. Byli moc šikovní a stateční. Na Korunku a na nový školní rok se moc těší. Další setkání se uskuteční 14. června 2017.

Bc. Dáša Mikešová

Hlasujte pro nejlepší plastiku z víček
25.4.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY
HLASUJTE PRO TŘÍDU, KTERÁ VYTVOŘILA NEJLEPŠÍ PLASTIKU Z VÍČEK NA TÉMA PŘÍRODA.

Hlasovat můžete jen jednou a to pomocí hlasovacího lístku, na který napíšete své jméno a příjmení a třídu, pro kterou hlasujete.

Hlasování probíhá od úterý 26.4. od rána do čtvrtka 28.4. do 20 hodin. Podporte třídu svým hlasem, která podle Vás splnila zadání nejlépe. Do celkového hodnocení se započítá pouze ten lístek, který bude správně vyplněn a bude na něm uvedená existující osoba.

Děkujeme za pochopení. Děkujeme za Váš hlas.

Organizátoři Olympiády pro 2. ročníky

Fotogalerie


Andersenovská noc pod vodou
1.4.2016 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Letošní ANDERSENOVSKÁ NOC byla inspirována mořským světem. Slyšeli jste někdy zpěv velryb? Víte, že velryby žijí ve stádech a mláďátka se rodí ocasem napřed? Předškoláci a děti z 1.B toho vědí o velrybách mnohem více. Celý měsíc žily s knížkou Marky Míkové "Varvara, kniha o velrybím putování". Nejen velryby, ale moře, mořští živočichové a námořníci je provázeli v mnoha hodinách. Snažení dětí vyvrcholilo Nocí s panem Andersenem, kde s autorem obrázků ke knížce Varvara, s panem Miro Pogranem, malovaly velryby. Celý večer, noc i ráno byly velmi poetické.

Děti ve druhé skupině absolvovaly tajemnou a náročnou hru, procházely strašidelným podzemím školy, plnily různé literární úkoly a zastavovaly se u mořských víl, které jim dávaly záludné úkoly. Třída 3.B s p. učitelkou Ivou Schmittovou navštívila ještě tajemnější podzemí bývalé čističky odpadních vod v Papírenské ulici, které dnes slouží jako kuturní enkláva.

Děkuji všem p. učitelkám a dalším zaměstancům školy za skvělou přípravu "andersenovské noci", dětem za skvělý přístup, všichni si noc plně užili.

FotogalerieT. Komrska

Od Mondriana k digitální grafice a k architektuře (výtvarný projekt)
28.12.2015 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Inspirací pro náš výtvarný projekt byly abstraktní malby nizozemského malíře Pieta Mondiana (1872-1944) a op-artové obrazy maďarsko-francouzského malíře a grafika Victora Vasarelyho (1906 - 1997). Oba patří k předním osobnostem moderního umění a vytvořili řadu krásných abstraktních kompozic. Nejdříve jsme si tedy pozorně prohlédli ukázky jejich díla. Zároveň jsme si vysvětlili pojmy abstraktní - konkrétní a začali jsme experimentovat. Jako nástroj pro tvorbu jsme si vybrali tabulkový kalkulátor MS Excel, který běžně slouží k práci s čísly. Základní kompoziční rozvržení plochy jsme tvořili posunem výšky a šířky jednotlivých buněk. Potom jsme postupovali každý po svém, tzn. volili jsme postupné "obarvování" buněk tak, a bychom vytvořili zajímavou kompozici. Někdo pracoval s osovou souměrností, někdo vyplňovat buňky např. zleva doprava, další žáci pracovali s náhodou. Vytištěné abstraktní digitální grafiky jsme po dokončení použili pro tvorbu malých modelů domů (8.A). Některé domy jsme vytvořili s pomocí černobílých ornamentů stažených z internetu. V galeriích najdete práce žáků z 6.a, 6.B, 7.A, 8.A a výtvarného klubu č. 3. Aktivita byla realizována v předmětu Informatika, výtvarná výchova a ve výtvarném klubu č. 3 (4. - 5. roč.).
Připravil Tomáš Komrska

Fotogalerie 6.A - grafiky

Fotogalerie 6.B - grafiky

Fotogalerie 7.A - grafiky

Fotogalerie 8.A - grafiky

Fotogalerie Výtvarný kub č.3 - domy

Fotogalerie 8.A - domy


Výtvarné kluby vystavují na korunka.org
5.12.2015 korunka.org NAŠE PROJEKTY

V následujících fotogaleriích si můžete prohlédnout dvě témata, která graficky zpracovaly děti z výtvarného klubu č. 3. (4. - 6. roč.).Tím prvním je téma "SATYR" inspirované portrétní výzdobou na starých pražských domech. Satyr (latinsky Satyri) je v řecké mytologii syn boha Herma nebo Siléna. Satyrové jsou zařazováni mezi polobohy, spíše však mezi horské a lesní démony. Šlo o průvodce boha vína Dionýsa, také bývali v družinách boha Pana. Zobrazováni jsou většinou jako napůl člověk a napůl kozel, s kučeravými vlasy, špičatýma ušima, tupým nosem, s růžky, oháňkou a kozlíma nohama. Byla to nezvedená veselá cháska, pohybovali se ve skupinách, milovali všelijaké požitky, pronásledovali Nymfy, tančili a provozovali hudbu, zejména na flétnu, sýrinx, dokonce i dudy. Uvádí se, že byli v podstatě zbabělí. Bývali viděni i jako pastýři stád. K lidem nebyli právě vstřícní, přepadali pastýře a strašili poutníky. Proto je také najdeme na portálech stafrých domů, kde mají funkci strašit kolemjdoucí, ale také poukázat na vkus, bohatství a zvyky majitele domu.
Druhým tématem jsou fantastické zahrady a krajiny zpracované podle představ dětí, některé jsou více pohádkové, jiné tajuplné a trochu smutné.

Fotogalerie SATYR


Fotogalerie Fantastické krajinyDěti vedl Tomáš Komrska

Výstava mezinárodního projektu DiyLab slavnostně zahájena
23.11.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


V pátek 20.11. dopoledne jsme slavnostně zahájili výstavu, která dokumentuje aktivity tříd v projektu Diyab. Tento tříletý mezinárodní projekt právě teď přechází do závěrečné fáze. Prezentovali jsme tedy výstupy ze sedmnácti aktivit, které v min. škol. roce realizovali učitelé se svými třídami. Ke každé aktivitě najdete anotaci a fotodokumentaci. Projekty všech zúčastněných partnerů najdete na diylab.eu, kde jsou již postupně výstupy prezentovány v elektronické podobě.

Výstavu společně s vedením školy a prvňáčky zahájili zástupci výzkumných týmu z Universistat de Barcelona (Španělsko, Universita OULU (Finsko), PedF UK Praha a učitelé ze základních škol v Oulu a Barceloně. S velkým zájmem si prohlédla výstavu i pozorovatelka Evropské komise, která zodpovídá za supervizi projektu. Po vernisáži výstavy si asi dvacetičlenný tým prohlédl celou školu a nahlédl do výuky v některých třídách. Vysoce oceněna byla atmosféra školy, programy a projekty, které realizujeme, i celková koncepce vzdělávání a organizace volného času ve škole. Návštěva se uskutečnila v rámci třídenního setkání partnerů projektu. Ve čtvrtek 20.11. se na půdě PedF UK Praha uskutečnila konference, kde byly prezentovány výstupy všech účastníků projektu.

Info připravil Tomáš Komrska

Jak posílit dobré vztahy a přátelství??? (aktivita 5.B)
21.11.2015 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V jednom z pátých ročníků v naší škole pracujeme dlouhodobě na zlepšení vztahů mezi dětmi ve třídě. Podle metodiky projektu Odyssea, na jejíž tvorbě se někteří učitelé naší školy podíleli, třídní učitelka vybírá a zařazuje do výuky prvky osobnostní a sociální výchovy. V prvním čtvrtletí letošního roku to jsou čtyři vstupy vhodně začleněné např. do hodin literární nebo výtvarné výchovy. Aktivity probíhají v návaznosti na provedenou odbornou sociometrii, tzn. vztahovou mapu třídy, kterou se děti zabývaly vloni na jaře. Zábavnou a nenásilnou formou se snažíme ve třídě posilovat kladné a přátelské vztahy mezi dětmi, toleranci např. k pomalejšímu tempu práce některých spolužáků, ke zdravotním problémům, k horšímu rodinnému zázemí.

Poslední absolvovaná aktivita byla založena na ujasnění a pojmenování chování, kterým může člověk "zlobit" své přátele nebo narušit přátelství. Každé dítě si vytvořilo svou myšlenkovou mapu. Vzájemně jsme si ji porovnali. A při společném povídání v kroužku jsme hovořili o důvěře, společném trávení volného času nebo o důležitosti společných zážitků. Smyslem těchto aktivit je pomáhat každému dítěti hledat si vlastní cestu k životní spokojenosti založenou na dobrých vztazích ke spolužákům, učitelům, rodičům i sami k sobě a postupně i k dalšímu světu, posouvat své možnosti a vážit si sám sebe.

B. Dvořáková, třídní učitelka 5.B

SEBEREVOLTA - pořad o silné vůli a odvaze se změnit
21.11.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Nový preventista sociálně patologických jevů pan učitel Vališ zprostředkoval hodinové vystoupení skupiny Seberevolta. To se uskutečnílo ve středu 18. listopadu pro třídy 2. stupně. Pojetí prevence lenosti, zhýralosti, naštvanosti, negativismu a pasivního způsobu života prezentované touto skupinou je více než sympatické. Její filozofií je:

Tvrdá práce na sebepoznání a osobnostním růstu, který spočívá ve vytrvalé snaze POCTIVOU cestou dosáhnout sebou-zvoleného cíle a NIKDY se nevzdávat, dokud nebude tohoto cíle dosaženo.

Skrze vlastní sebepoznání a osobnostní růst inspirovat a pomáhat druhým ve svém okolí k tomu, aby i oni sami našli svůj hodnotný cíl.

Hodnotným cílem je myšlena jakákoliv tvořivá činnost nebo pracovní zaměření, které je společensky prospěšné a které člověka baví, naplňuje a dělá ho šťastným. Protože takový člověk vytváří společensky hodnotný produkt a sdílí své nadšení, štěstí a radost z tvořivého bytí s ostatními a tím pozitivně ovlivňuje a motivuje své okolí a stává se tak společensky přínosným.

Cesta k cíli neznamená život bez přešlapů a chyb jedince, to by byl pasivní přístup k životu. Ale vyžaduje odvahu nebát se vykročit a být připravený přijmout zodpovědnost za případné chyby tím, že na nich bezodkladně a poctivě zapracuje a napraví je. Ne bezchybnost a dokonalost, ale schopnost postavit se čelem svým selháním ukazuje na lidskost, odvahu a pravdivost jedince.

FotogalerieInfo připravil T. Komrska

První setkání předškoláků bylo v kuchyňce
14.10.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Ve středu 7.10. se uskutečnila první schůzka budoucích prvňáčků. Ve sluníčkovém odpoledni plnily děti podzimní úkoly na interaktivní tabuli, vyrobily si veselé sluníčko do květináče a ve druhé hodině navštívily školní kuchyňku. Pochutnaly si na vlastnoručně vyrobeném ovocném salátu a pochlubily se rodičům "sendvičem s myškou". Těšíme se na další setkání ve středu 4.11.

Připravila Alena Mazáčová

Přípravná třída snila o moři
26.9.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Stačí jedno kouzelné zaříkadlo z knihy R. Malého "Moře slané vody" a ze všech dětí (včetně paní učitelky) se stanou námořníci. Nastoupí do nádherných lodí, všude okolo moře slané vody...

Povídáme si, proč lodě vznikly, ukazujeme si obrázky různých lodí v krásných knihách i na interaktivní tabuli. Putujeme s námořníkem Pepíkem a velrybou okolo světa. Rozdělíme se na jednotlivé posádky a plníme nejrůznější úkoly. Zahrajeme si na potápěče a sledujeme mořské živočichy a hrajeme si s matematickým divadélkem. Sedneme si na palubu a zpíváme s kytarou. Děláme koláž - ryby, malujeme temperami námořníky a tuší nakreslíme svoji loď. Doplujeme na pustý ostrov, kde najdeme kouzelný kamínek a ten si ozdobíme barvami. Podnikáme velkou výpravu a zachraňujeme pštrosíka Arnoštka ze spárů zlého piráta. Malí námořníci si Arnoštka tak oblíbili, že se rozhohl u nás zůstat navždy. Je nás tedy o jednoho více. Plavba škoním rokem 2015 - 2016 začala dobře, těšíme se na další pokračování.

Irena Taterová (kapitán) a děti z přípravné třídy (posádka)

Fotogalerie


Literární a výtvarná soutěž Můj hrdina, moje hrdinka má vítěze
19.6.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Naše tradiční literární a výtvarná soutěž byla vypsána v letošním školním roce s tématem Můj hrdina, moje hrdinka. Bylo odevzdáno přes 140 výtvaných prací a 47 literárních. V pondělní 8. června jsme v aule slavnostně vyhlásili vítěze literární i výtvarné části, zveřejnili jsme vítězné práce a rozdali symbolické ceny. Asi největším zážitkem dopoledne bylo čtení literární práce Štěpána Vykysalého. Pro Štěpána je hrdinkou planeta ZEMĚ, dnes těžce zkoušená drancováním, ničením životního prostředí a naprsto nezodpovědným chováním lidí. Štěpán nás vyzývá k tomu, abychom přemýšleli a chovali se jiank. Vítězné práce výtvarné soutěže jsou vystaveny na chodbě v přízemí (všechny ostatní v 1. patře u ředitelny), literární práce budou v nejbližších dnech svázány do elektronické knihy a zveřejněny na korunka.org.

Všem dětem děkujeme za účast, překvapivé bylo nejen rostoucí množství prací, ale i nesporná kvalita.

Soutěž připravili Iva Schmittová, Zdenka Špidlová, Iva Podoláková, Tomáš Komrska a Pavla Peroutková

Fotogalerie

Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích


POST BELLUM - Příběhy našich sousedů
12.6.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY

Tento rok jsme se zúčastnili půlročního projektu Post Bellum Příběhy našich sousedů. Jako čtyřčlenný tým jsme zpracovali životní příběh pana doktora Cyrila Rutha. Navštívili jsme ho v jeho bytě a vyslechli si jeho příběh, který jsme nahráli a začali zpracovávat. Nejdříve jsme si ho museli znovu naposlouchat a vypsat si ty nejzajímavější události jeho života. Potom jsme si přečetli vzpomínkovou knihu Léta padesátá, kde o sobě pan Ruth mluví.

Když jsme už nasbírali dostatek informací, začali jsme tvořit scénář do Českého rozhlasu, kam jsme se později vydali sestřihat nahrávku. Zpracovali jsme fotky a některé umístili na stánky Příběhy našich sousedů. A už nám zbývala jen konečná prezentace. Tu jsme pojali obrázky a mluveným textem. Odprezentovali jsme ji v přednáškovém sálu Zemědělského muzea. Po konečném výstupu jsme se sice neumístili na předních příčkách, ale myslím, že to byla zajímavá zkušenost a jsem ráda, že jsem se tohoto projektu mohla zúčastnit.

Bára Kosová, Bára Luňáčková, Markéta Trakslová, Kryštof Tulis

Naše skupina se setkala s paní Štolbovou a vyposlechly jsme někdy i hodně dramatický příběh. Měly jsme také připravené otázky, které doplnily vyprávění. Vše jsme si nahrály, abychom měly materiál pro audioreportáž. Při její přípravě nám dalo nejvíce práce vybrat správné části textu, aby nebyly moc dlouhé. Ne vždy se nám to povedlo, ale nahrávání v rozhlase se nám líbilo. Závěrečná prezentace v Zemědělském muzeu se povedla, ale na první místa nestačila.

I tak budeme vzpomínat na naše přípravy otázek, bloudění po Holešovicích, pejska paní Štolbové, přípravu materiálů, zpracovávání scénáře a prezentace (někdy i vzájemné dohadování se a hledání shody), trému před prezentací a mnoho dalších momentů.

Ála Červenková, Terka Šindelářová, Linda Víšková a Jana Vykysalá

Žáky 8. a 9. ročníku vedla a projekt koordinovala PhDr. Iva Červenková

Fotogalerie


Londýn: toulání, památky a angličtina v praxi
28.5.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY

Letos v květnu skupina osmnácti našich žáků (6. - 8. roč.) v doprovodu odvážných učitelů navštívila další evropskou metropoli. Tentokrát to byl Londýn, slavné centrum obchodu, umění a především město plné překvapení. Nejdříve k těm překvapením: Těmi byly určitě nové odvážné stavby v centru města, jejich názvy Střep, Oplatka, Okurka nebo třeba Roztřesený most... Dalšm překvapením bylo to, že z města se pomalu stává obrovský "dysneyland" plný proudících davů turistů, automobilů a neustálého stavebního ruchu. Klidná a krásná místa se však dají najít, patří k nim velkorysé zahrady, třeba ta u Buckinghamského paláce. Dalším překvapením bylo to, že Londýňané jsou milí, usměvaví a pozorní lidé, kteří vždy poradí v nesnázích, i když jsou celý den velmi uspěchaní. S obyvateli krásné a relativně klidné čtvrti Westminster Abbey jsme se za čtyři dny stačili docela dobře poznat. Nakupovali jsme v místích obchodech, přespával jsme ve čtyřech malých apartmánech, což byly malé uliční domky s ložnicemi, sociálním zařízením a kuchyní (soukromí dokonalé...).

Počasí bylo také překvapením, protože jsme první den nastartovali v klasickém londýnském dešti. Než jsme se dostali "domů" z Trafalgarského náměstí, byli jsme řádně promoklí. Další dny byly ale slunečné a příjemné přesně na toulky městem.

Nelze nezmínit, že naši žáci skvěle reprezentovali naši školu, zvládali perfektně zátěžové situace, které přináší cestování bez cestovky, byli dochvilní a velmi ukáznění, zároveň si celou cestu dokonale užívali (stejně jako my dospělí). Děti doprovodili pan ředitel se synem Kryštofem, paní zástupkyně s manželem a p. učitelka výtvarné výchovy Zdenka Špidlová s kamarádkou Janou. Pojedete příště s námi???

Připravil Tomáš Komrska


Moje školní knihovna po třech měsících
27.5.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY

Brzy to budou 3 měsíce, kdy jsme spustili projekt Moje školní knihovna. Knihovnička je umístěna v přízemí u třídy 1.C. Děti i rodiče si knížky mohou volně půjčovat během čekání na sourozence, svoje děti, vnuky,… nebo si i knihy půjčit k přečtení domů. Za tuto dobu už mohu říci, že knihovnička slaví úspěch a knížky se opravdu "točí" - děti i rodiče si knihy půjčují a nové knihy stále přibývají. Do dnešního dne jsem zaevidovala přes 600 darovaných knížek. Pokud máte doma ještě nějaké knihy, které byste do školní knihovny mohli a chtěli věnovat, noste je, prosím, p.uč.Vašákové do třídy 1.C k evidenci. Děkujeme všem dárcům, kteří naši knihovničku podporují a pomáhají nám rozvíjet zájem dětí o četbu a v neposlední řadě zútulňovat školní chodbu.

Zora Vašáková 1.C


První pomoc II - pokračování přednášek
28.4.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


V měsících březnu a dubnu probíhalo na Korunce další pokračování PRVNÍ POMOCI II, jak u 1., tak u 2. stupně. Přednášela nám Klára Polívkova společně s Ondrou Hnátkem. Žáci si zopakovali předešlá témata a svoje vědomosti obohatili o nové poznatky např. z legislativy, dále o infekcích, tonutí, utonutí, úpalu, úžehu, a jiných druhů zranění. Hlavním tématem prevence byla však zdravotní technika + historie ZZS + ukázky z jednotlivých cvičení. Cílem této přednášky bylo osvojení určitých návyků u dětí, automatizace poskytnutí a přivolání první pomoci a vštípení informací potřebných k ochraně sebe sama i okolí.

Dáša Mikešová

Fotogalerie


Jak dál s jazykovou výukou u nás ve škole? (anketa a kulatý stůl)
24.4.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Milí rodiče a žáci, jistě jste zaznamenali, že v průběhu uplynulých dvou měsíců proběhla na naší škole anketa k výuce jazyků, která byla určena žákům prvního i druhého stupně (2. - 9. roč.) a jejich rodičům. Tato anketa je součástí rozsáhlejšího projektu, který chce zmapovat nározy rodičů a žáků na jazykovou výuku u nás ve škole (myšleno v širších souvislostech od povinné výuky jazků po působení agentur, anglické družiny atd.). Chceme, aby vyhodnocení Vašich názorů společně s orientačním vyhodnocením jazykových dovedností žáků, které prběhne ještě v tomto škol. roce, vedlo k dalšímu zkvalitňování jazykového vzdělávání na naší škole. Výsledky ankety, kterou právě zpracováváme a vyhodnocujeme, budou sloužit jako jeden z podkladů pro další úvahy a případné koncepční změny. U kulatěho stolu chceme do konce školního roku diskutovat např. hodinový rozsah výuky v jednotivých ročnících, stávajícíc učebnice a pracovní materiály včtetně financování případné změny, testování a měření kvality výuky, další spolupráci s externími subjekty atd.

Všem, kteří vyplnění ankety věnovali svůj čas, děkujeme za spolupráci a zároveň prosíme ty z Vás, kteří ještě anketu nevyplnili a rádi by tak učinili, aby se obrátili na ředitele školy (komrska@korunka.org).

Za iniciativu rodičů a ZŠ

Tomáš Komrska a Hanka Šišková (2.B)

Literární a výtvarná soutěž začíná
14.4.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Základní škola Praha 7, Korunovační 8 pořádá 3. ročník celoškolní literárně - výtvarné soutěže s tématem:

MŮJ HRDINA, MOJE HRDINKA

Soutěž je určená všem, kteří rádi tvoří. Není omezena věkem.
Vítězná díla budou slavnostně vyhlášena v Aule naší školy během měsíce června a budou odměněna hodnotnými cenami.

Soutěže se můžeš zúčastnit ve 3 kategoriích:
1. Poezie (básnická tvorba)
2. Próza (psaný text nepsaný ve verších)
3. Kresba (výtvarné zpracování)

Uzávěrka soutěže je v pondělí 11. 5. 2015.

Svoji práci mohou žáci 1. stupně odevzdávat napsané rukou (čitelně). Žáci 2. stupně ji musí odevzdat v elektronické podobě zasláním na adresu schmittova@korunka.org.

Kresby i ručně psané texty odevzdávejte paní učitelce Schmittové (třída 2.B, hned vedle počítačů).

Na co nesmíš při odevzdávání své práce zapomenout?
1. Čitelně napsaný text (týká se 1. stupně).
2. Tvé celé jméno, věk a třídu (popřípadě datum vytvoření tvého díla).
3. Kategorii, za kterou budeš soutěžit.

POZOR - V LETOŠNÍM ROCE MŮŽETE LITEÁRNÍÁ PŘÍSPĚVKY ODEVZDAT I V AUDIO NEBO VIDEO PODOBĚ, TO ZNAMENÁ: NAHRAJ SVOJE LITERÁRNÍ DÍLO JAKO ZVUJKOVÝ NEBO OBRAZOVÝ SOUBOR SE ZVUKEM A ODEVZDEJ!!!

ARCHITEKTURA - výtvarné kluby vystavují
12.3.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY

Výtvarné kluby v letošní školním roce navštěvuje přes sto dětí. Lektoři klubů Zdeňka Špidlová, Pavla Peroutková a Tomáš Komrska se rozhodli uspořádat společnou výstavu výtvarních prací, které vznikly v rámci klubů. Tématem je archtektura. Na výstavě najdete prostorové modely, projekty domů budoucnosti, ukázky témat, které přibližují dětem současnou architekturu. Zajímavé jsou i návrhy vstupů do domů, které jsou inspirovány historickými portály, ale mají současnou figurální výzdobu inspirovanou hrdiny počítačových her. Výstavu najdete na chodbě v traktu Korunovační a bude otevřena do konce března.

PRVNÍ POMOC PRO OSMOU TŘÍDU
26.1.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Dne 27.1.2015 byla pro osmé třídy připravena tříhodinová řízená beseda PP pod vedením diplomované záchranářky Kláry Polívkové a lektora prevence MěP Praha 7 Miroslava Šprícla. V úvodu jsme zopakovali důležitá telefonní čísla a spolupráci s jinými složkami (hasiči, policie ČR, městská policie, aj.). Rozdělili jsme profesní a laickou PP. Každé probrané téma bylo obohaceno fotografiemi ze zásahů a ukázkou, jak poskytnout první pomoc. Žáci se zapojili jak do obvazovací techniky, tak i do diskuze, která byla velmi zajímavá. Nejvíce ze všeho je zaujal batoh záchranné služby, který je vybaven jako malý operační sál.

Dáša Mikešová

Fotogalerie


PRVNÍ POMOC PRO SEDMOU TŘÍDU
25.1.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Dne 22. 1. 2015 se sedmá třída zúčastnila tříhodinové besedy první pomoci, kterou vedla diplomovaná záchranářka a lektorka první pomoci Klára Polívková společně s lektorem prevence MěP Praha 7 Ondřejem Hnátkem. Beseda probíhala dle témat a osnov pro ZŠ druhého stupně. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací např. jak ošetřit úrazy hlavy, krvácení z nosu, zlomeniny a otevřené zlomeniny, uštknutí hmyzem, hadem, infekce, uvedení člověka do stabilizované polohy (europolohy), naučit se důležitá telefonní čísla a prohlédnout si záchranářský batoh, který je vybaven jako malý operační sál. Všichni si také mohli vyzkoušet užití obvazové techniky a poskytnutí první pomoci. Cílem této besedy bylo žákům objasnit hlavní znaky první pomoci, ale především vysvětlit pravidla opatrného chování, aby neohrožovali sebe ani své okolí.

Dáša Mikešová

Fotogalerie


Creative Connections, mimořádný projekt, který nekončí, ale začíná - přidejte se.
3.1.2015 korunka@news NAŠE PROJEKTY

V prosinci 2014 byla v budově PedF UK v ulici M.D.Rettigové slavnostně zahájena výstava shrnující výsledky dvouletého mezinárodního projektu s názvem CREATIVE CONNECTIONS. Naše škola je zastoupena dokumentací výtvarných objektů, které vytvořili deváťáci pod vedením studenta Davida Madara, který byl u nás na pedagogické praxi a vyučujícího Výtvarné výchovy Tomáše Komrsky (viz. článek na korunka.org "Pozor, pozor, knihy ožívají" z 29.3.2013 v rubrice Naše projekty).

V rámci realizace projektu Creative Connections se spojilo šest výzkumných týmů z šesti evropských univerzit - byl to komplexní projekt, který zlepšil naši schopnost spolupracovat, přemýšlet o pedagogické praxi a vidět, jak můžeme vzájemně komunikovat. Cílem bylo zlepšit praxi vzdělávání v oblasti umění a občanství.

Kromě naší školy, kterou přizvala k účasti Katedra výtvarné výchovy PedF UK, byly v tematické sekci "Literatura v životním prostředí" zapojeny školy Don National School (Irsko), Colégio do Minho (Portugalsko), Escola Serralavella (Španělsko).

Projekt Creative Connections má specifické cíle:

- Aktivní podporu "hlasu žáků" v bezpečném a podporujícím prostředí, podporu žáků při zkoumání vlastní identity, ale také identity dětí v dalších pěti zemích Evropy.

- Podněcování k co nejlepšímu využití výsledků, inovace pedagogické praxe s cílem rozvíjet kvalitu výchovy k demokratickému občanství (EDC).

- Zkoumání kulturních rozdílů a podobností ve vnímání žáků a rozdílů mezi venkovskými a městskými školami.

- Zvýšení využívání a zavádění digitálních technologií ve třídách.

- Předávání znalosti "tvůrců" prostřednictvím konverzace (blogy), které využívají on-line překlady umožňující žákům komunikovat v jejich vlastním jazyce.

Projektu se zúčastnily výzkumné týmy vysokoškolských pracovníků s odbornými znalostmi v umění a výchovy k občanství, učitelé z praxe a žáci v šesti zemích EU. Celkem 1080 studentů ve věku od 8 -18 let s 45 učiteli v 25 školách. Záměrem je, že v budoucnu bude mnohem více škol využívat naše webové stránky a zdroje pro spojení s ostatními školami z celé Evropy.

Na stránkách creativeconnections.eu najdete příklady osvědčených postupů ve formě učebních plánů, seznamy zdrojů a dialog. Účastníci projektu budou pokračovat ve vývoji otevřených internetových stránek a podporovat inovativní myšlenky ve vzdělávání týkající se identity, práva, občanství a evropských témat od roku 2014.

Projekt nekončí publikováním katalogu na internetových stránkách - to je jen začátek. Uvítáme nápady ze strany učitelů a škol, kontaktujte nás, pokud se chcete zapojit.

Stránky projektu

Naše škola na stránkách o projektu (anglicky)

Info připravil Tomáš Komrska

„Vezmi učení do svých rukou“ – projekt EU, který nás posune novým směrem
6.12.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Protože právě končí první „přípravný“ rok významného mezinárodního projektu „DIYLab“, do kterého je naše škola zapojena, přinášíme Vám ve strukturované formě několik základních informací:

Název projektu: Do It Yourself ve vzdělávání: Expanding Digital Competence To Foster Student Agency And Collaborative Learning (akronym DIYLab). U nás projekt uvádíme pod mottem: “Vezmi učení do svých rukou”.

Číslo projektu: 543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3-KA3MP

Financování projektu: Projekt je financovaný Evropskou komisí v rámci programu LIFELONG LEARNING PROGRAMME.

Základní informace o tříletém projektu, jeho východiscích, cílech a partnerech: www.diylab.eu (informační web je v pěti jazykových mutacích včetně češtiny).

Stručně k aktivitám v přípravném roce (2004):

V přípravném roce (2014) probíhala administrativní příprava projektu (plán aktivit a rozdělení zodpovědností, tvorba a parafování smluv, určení zodpovědných koordinátorů, vytvoření plánu aktivit na 3 roky). Uskutečnila se řada aktivit zaměřených na koncepční přípravu a navázání profesních kontaktů: pracovní jednání všech pěti partnerů na Univerzitě v Barceloně, několik videokonferenčních jednání s partnery, tvorba koncepčních dokumentů, monitorovací setkání se zástupci rodičů, se skupinami žáků a s jejich učiteli, analýzy školních vzdělávacích programů zúčastněných škol z hlediska současných potřeb žáků a zapojení efektivních forem výuky, workshop pro učitele zaměřený na digitální kompetence a využití nových technologií ve škole.

V projektu naše škola úzce spolupracuje s řešitelským týmem Pedagogické fakulty v Praze.

Poslední letošní aktivitou bude pracovní jednání zástupců všech pěti partnerů (koordinátorů škol a univerzit) v prosinci na finské Univerzitě v Oulu. Zde společně dohodneme organizační rámec aktivit se žáky, vyučovací metody a formy práce včetně počtu dětí a zúčastněných tříd, typy výstupů, časový harmonogram a počet konkrétních aktivit. Velká pozornost bude věnována také metodám hodnocení výstupů žáků a jejich učení. Aktivity budou navrženy tak, aby se v nich podpořily zájmy žáků, dovednosti vzájemně spolupracovat, používat počítačové technologie a formulovat problémy a klást otázky a navrhovat postupy, jak je řešit. Aktivitami v projektu DIYLab by měli naši žáci objevovat řadu souvislostí ze života lidí, přírody a světa věcí kolem nás.

Co od projektu očekáváme?

Nové inspirace pro práci s dětmi, podněty ke změně a modernizaci vzdělávacího programu, realizaci aktivit, které povedou k hlubší motivaci žáků (badatelské principy, využití nových technologií, posílení kompetencí k učení – např. osvojení nových učebních metod, posílení spolupráce mezi učiteli a posílení mezipředmětových vztahů).

Informaci připravil Tomáš Komrska

Procházka školou 4.12.2014
4.12.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Dnes Vám přinášíme fotodokumentaci z další procházky školou, tentokrát se procházela po II. patře paní učitelka Zdenka Špidlová (vyučuje Vv na II. st.)

Fotogalerie


Náš výtvarný ateliér na youtube.com
29.11.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Pavla Peroutková, lektorka výtvarných klubů, začala pro Vás umísťovat krátké filmové dokumenty (etudy) na youtube.com. Sledujte s námi:

ETUDY na youtube.com


Projekt "Ne, mami ne!"
29.11.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Finanční podpora tohoto projektu je poskytována Operačním programem Praha - Adaptabilita (OPPA) "Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti". Finanční prostředky na projekty OPPA jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Od června 2014 je naše škola zapojena do projektu financovaného EU pod názvem "Ne, mami ne!" (reg. číslo CZ.2.17/3.1.00/36232).

Projekt je zaměřen na žáky s poruchami chování a sociálně znevýhodněné žáky základních škol Prahy 7 za využití atraktivnějších forem vzdělávání (např. interaktivní hra zaměřená na sociálně patologické jevy, které se mezi žáky vyskytují nejčastěji). Jedním z cílů projektu je i snížení výskytu rizikového chování u vytipovaných třídních kolektivů a zlepšení sociálního klimatu ve škole.

Cíl projektu
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálně znevýhodněné žáky) s cílem snížit výskyt rizikového chování.
Cílové skupiny
1. Vybrané kolektivy tříd, které vykazují známky rizikového chování žáků
2. ŠMP a třídní učitelé vybraných tříd

Doba realizace projektu 06/2014 - 06/2015, projektu se za naši školu zúčastní 2 vybrané třídní kolektivy.

Témata výukového programu
1. Záškoláctví, školní neúspěch, problematické chování
2. Šikana, kyberšikana a agresivita
3. Delikvence a kriminalita
4. Týrání, zneužívání a zanedbávání
5. Zneužívání návykových látek
6. Zneužívání alkoholu
7. Sekty, hnutí, extremistické skupiny
8. Rasismus, xenofobie
9. Závislost na počítači, počítačových hrách a automatech

Více informací na www.watchthis.cz nebo www.bezpecidomova.cz .

Jak na INFORMATIKU na II. stupni? (I. díl - 6. ročník)
22.11.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Informatiku vyučuji na naší škole od roku 1996, tehdy nám firma HP v rámci evropskému projektu PHARE "Počítač ve škole" darovala šest počítačů a jako první základka v ČR jsme získali připojení k Internetu. Naše ZŠ spolu s dalšími 5 školami díky tomto projektu patřila k prvním šesti základním školám, které měly webové stránky! Od té doby se mnohé změnilo. Dnes disponujeme velmi rychlým připojením a každý žák pracuje na svém počítači, v pracovně máme velkoplošnou digitální projekci a hi-fi ozvučení. Informatika na II. stupni má v souladu Rámcovým vzděl. programem MŠMT dotaci 1 hod. týdně. Tzn. např. v 1. pololetí žáci absolvují cca 17 hodin, je to velmi malý prostor, ale se snažíme využít plně každou hodinu.

V 6. ročníku s žáky rychle zopakuji to, co znají a umějí z 4. a 5. roč., podle školního vzdělávacího programu by měli mít základní dovednosti a znalosti (v kostce: obsluha počítače, orientace na klávesnici, práce s textovým a grafickým editorem - základní funkce, práce internetovým prohlížečem, orientace ve zdrojích informací - především vzdělávací a naučné portály pro danou věkovou skupinu, ale také teoretické minimum).


více informací ...

INDIÁNI - HBITÍ SVIŠTI (PŘEDŠKOLÁCI)
3.10.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY


Více než čtrnáct dní je hlavní téma v přípravné třídě INDIÁNI. Nejprve jsme si ovšem hráli na námořníky, kteří se s Kryštofem Kolumbem plaví na třech karavelách. Touží najít jinou cestu do Indie a myslí si, že jsou úspěšní. Netuší však, že nedopluli do Indie, nýbrž objevili Severní Ameriku.

Nečiní nám žádné problémy proměnit se na indiány. Sedíme okolo ohně, zpíváme indiánské písně. Každý z nás si zvolí svoje indiánské jméno: Rychlý vítr, Neposedný koník... Mluvíme o tom, jak indiáni žili - čím se živili, kde bydleli. O tom, že jejich život byl spjatý s přírodou. Také se učíme poznávat stromy, listy a plody. Zpíváme indiánské písně, tančíme, vyrábíme totemy, kouzelné váčky s bylinami a indiánské čelenky. Indiáni byli stateční, odvážní, dokázali rychle běhat, neslyšně chodit, plížit se. Zkoušíme to také tak.

Připravila Irena Taterová

FotogaleriePoznáváme FYZIKU
10.4.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY

V pátek 28. března si žáci 5.A mohli vyzkoušet pokusy z fyziky. Páťáci s velkým zájmem sledovali pokus s reaktivním motorem, který si posléze i sami zkusili. Velmi se líbila Hérónova baňka, reaktivní parní turbína. Zájem vzbudil model větrné elektrárny- solární panel. Děti si pohrály s krabicovým periskopem, společně jsme jej prosvítili laserovým paprskem. Zkoušely pokusy z mechaniky - vozíky na závaží a poháněné vrtulí. Účinky magnetického pole znázornila magnetická autíčka. Děti sestavovaly jednoduchý elektrický obvod - žárovky, el. zvonek.

Z nauky o zvuku se líbily akustické bubínky - znázornění zvukových vln. Žáci s nadšením dělali pokusy, téměř všechny si vyfotografovali. Na závěr se naši páťáci mohou zúčastnit malé výtvarné soutěže na téma "Fantastická a kouzelná fyzikální mašina". Hodina pokusů velmi rychle uběhla a žáci se neradi vraceli zpět do své třídy.

Petr Paseka - vyučující fyziky


Ohlédnutí za Betlémskou hvězdou
5.1.2014 korunka@news NAŠE PROJEKTY

V říjnu 2013 byla p. radním Jaroslavem Kopeckým (bezpečnost a národnostní menšiny) naší škole nabídnuta možnost uspořádat Betlémskou hvězdu - celopražskou výstavu betlémů a vánočních dekorací. Nabídku jsme přijali a tak se po deseti letech, kdy ji pro děti a širokou veřejnost organizovala ZŠ TGM Ortenovo nám., výstava přestěhovala k nám. Slíbili jsme si, že pro nás výstava nebude dalším předvánočním stresem a že si celou přípravu, instalaci i vernisáž užijeme. I když jsme na oslovené mateřské a základní školy příliš netlačili a nechali jsme zájem se zúčastnit na jejich vůli, sešlo se třicet šest vystavovatelů (třídy, skupin SĎ, jednotlivců) ze ZŠ a MŠ Prahy 7, přidala se i jedna škola z Prahy 8. Z naší školy se zúčastnilo třicet tři vystavovatelů (!), někteří přispěli malou ozdobou či dekorací, jiní betlémem.

Připomeňme, že ÚMČ Praha 7 dotoval akci částkou 40 tis. Kč. Ta byla použita na nákup hodnotných cen pro autory pěti nejlepších exponátů (výtvarné potřeby a materiál za 4 tis. Pro každého vítěze), dále na nákup materiálu pro přípravu výstavy a na symbolickou finanční odměnu přípravnému týmu (Hana Štekrová a Hana Větrovcová). Vydatně s organizací pomohla také paní Olga Ryantová, Bc. (pověřená vedením odd. krizového řízení ÚMČ Praha 7), která mimo jiné zajistila propagaci výstavy a dodání hodnotných propagačních předmětů P7, které si odnesli k velké radosti všichni vystavovatelé. Slovo závěrem: Pochvalme se, výstava byla krásná, plná vánočního kouzla a radosti. Škoda jen, že se nepřipojil širší okruh škol mimo Prahu 7 a že výstavu přišlo navštívit jen doslova několik tříd z okolních škol (bez výjimky autoři exponátů). Příští ročník Betlémské hvězdy je otevřený, pokud projeví zájem převzít výstavu některá ze škol Prahy 7, potěší nás to. Pokud ne, opět akci uspořádáme rádi u nás.

Zamyslel se Tomáš Komrska

Fotogalerie - 95 fotografií


Kung - fu pro zábavu i obranu v rizikových situacích
12.12.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY

Ve čtvrtek jsme měli místo tělocviku Kung-fu. Přišla k nám přednášet a učit nás paní Brunnerová, která vyučuje Kung-fu. Je to maminka spolužáka z 6.A. Nejdříve jsme se dozvěděly, jak předcházet - nevyhledávat nebezpečí a pak nám ukazovala konkrétní chmaty se svým synem, pak co máme dělat, kdyby nám někdo ubližoval, co křičet (raději přímo řvát), aby nám někdo pomohl.

Později jsme si zkoušely mlácení dlaněmi a pěstmi, dále jak správně kopat. Pak jsme dělali cviky a Kung-fu rozcvičku. To jsme opakovaly několikrát a znova jsme se vrátily ke kopům a mlácení. Tato hodina se nám všem moc líbila, paní Brunnerová je příjemná a byly jsme rády, že jsme s ní prožily jinou hodinu tělocviku.

Jola Köhllerová 7.A


Zkoušíme nové formy práce s dětmi - on-line doučování
22.11.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY

Pro období letošního školního roku byli tři učitelé II. stupně přizváni k realizaci zajímavého experimentálního projektu. S nápadadem on-line doučování přišlo SDRUŽENÍ MODERNÍCH RODIČŮ o.s. (www.sdruzeni-modernich-rodicu.cz). Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha adaptabilita HLMP a EU a dvanáct žáků s dílčím výukovým oslabením má doučování po celý rok zdarma. Jako komunikační prostředek využíváme oblíbený Skype a vidíme se prostřednictvím kamer především večer. Nyní je brzy na hodoncení, ale jsme pozitivně zaskočeni zájemem i spolehlivostí žáků. Prvním předpokladem úspěné hodiny realizované na dálku totiž je: sejít se ve stejnou chvíli u počítače... a to se nám daří na jedničku. Doučujeme Angličtinu, Česky jazyk a Matematiku.

Tomáš Komrska, Radka Vclavíková, Zdena Pertlová


"Z ČECH KOLEM REPUBLIKY" zhodnocení akce ŠJ
20.11.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY

"Z ČECH KOLEM REPUBLIKY" byl název týdne kuchyní sousedních států. Různé chutě, barvy a složení mnohé děti možná překvapily nebo jim jen připomněly zážitky z prázdnin, z cestování a pobytů u babiček či příbuzných. My v kuchyni měly jen více práce, ale i přesto jsme si týden užily a dokázaly, že chutně uvařit se dá. Pro ty, kteří neochutnali, jídelníček a pár fotek v příloze: oukrop, Svatomartinská "kachna", zelí, knedlík s cibulkou - krupicová kaše s kakaem, sedlácká bašta, myslivecký řízek, špecle - filé v rajčatové omáčce s křenem, petrželové brambory, hlávkový salát - štola, chlodnik, polské zrazy, rýže - staropolský bigos, pečivo, čočková s klobásou, kapustové karbanátky s pohankou, bramborová kaše, paprika - halušky s brynzou a slaninou - korbáček, teplá jablečná, vídeňský řízek, brambor, citrón - meruňkové knedle z bramborového těsta, obalené ve strouhance, polité vanilkových krémem - šlehačkové minivětrníčky.

Fotogalerie

Za kolektiv kuchyně Hana Štekrová


Další studentský projekt ve výtvarce (6.A)
4.10.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Student Pedagogické fakulty UK v Praze David Madar působil na naší škole jako učitel Výtvarné výchovy už minulý školní rok. S žáky 2. stupně realizoval výtvarný projekt, který byl posléze zařazen do mezinárodní databáze invenčních projektů Creative Connections. V letošním školním roce začal svou pedagogickou praxi se třídou 6.A, se kterou si velmi dobře rozumí. Třída je zaměřena na výtvarku od prvního ročníku. Tentokrát bude s dětmi realizovat sérii výtvarných pokusů zaměřených na rozvoj automomního výtvarného myšlení a představivosti. První práce byla inspirována výtvarnými díly malíře Alberta Sesvesa a fotografiemi podmořského světa od Alexandra Semenova. Šlo o zážitkovou úlohu, kdy děti pozorně pozorovaly efekty tuše pomalu pronikající vodou a potom si vyzkoušely tvorbu litých obrazů. Tato technika spočívá v lití řídkých barev mezi vrstvy mikrotenu. Výsledky jsou skvělé, prohlédněte si fotogalerii.

T. Komrska - vedoucí učitel pedagogická praxe

Fotogalerie


Města v listí - rozvíjíme fantazii ve výtvarných klubech
4.10.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Výtvarné kluby v naší škole navštěvuje v letošním roce rekordní počet dětí (okolo osmdesáti). S velkým zájmem se přihlásila i řada prvňáčků. Společně s ředitelem školy vede kluby nově i sochařka Gábina Egemová. Ta připravovala program klubů v září a zaměřila aktivity na práci se strukturami a na poznávání přírody. Ateliér tedy zaplnily přírodní materiály a dětské výtvarné experimentace v různých technikách. Zveme Vás na malou výstavku v přízemí školy, kde uvidíte ukázky dětských prací ze září. V příloze profil nové lektorky klubů a fotogalerie k tématu Města v listí (3.4. ročník).

T. Komrska

Profil Gábiny Egemové

Fotogalerie Města v listí


Ohlédnutí za celoškolní literární soutěží
19.8.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
"Nech popustit uzdu své fantazii a tvoř hlavně pro radost…"

Magdaléna Malá

Tak by mohlo znít motto letošní Celoškolní literární soutěže, kterou pořádala třída 5. A s učitelkou Ivou Schmittovou a asistentkou Magdalénou Malou. Soutěž byla vyhlášena na konci měsíce dubna a uzávěrka soutěže byla 31. 5. 2013. Žáci měli možnost se zúčastnit soutěže ve třech kategoriích: poezie, próza a komiks. Měli volnou ruku ve výběru tématu, neboť byl zcela v jejich režii.

"Když jsem ke konci školního roku byla požádána učitelkou Ivou Schmittovou, abych na internetu našla nějakou vhodnou soutěž pro žáky třídy 5. A, byla jsem poněkud bezradná. Nic vhodného jsem najít nemohla. A pokud přece, již dávno bylo po uzávěrce dané soutěže. Napadlo mě, že bychom si mohli uspořádat vlastní soutěž, a co víc, že by mohla být dokonce celoškolní. Neboť mi bylo jasné, že literární duch se neskrývá pouze v žácích třídy 5. A, nýbrž by mohl dřímat i v jiných třídách, ba dokonce i v těch služebně nejmladších. Nemýlila jsem se, za což jsem nyní ráda. Velmi mě těší, že účast byla pestrá a vcelku hojná."

Kategorie poezie se zúčastnilo 10 žáků (z toho šest ze třídy 2. A, jeden ze třídy 3. B, dva ze třídy 5. A, jeden ze třídy 9. A). Kategorie próza 8 žáků (z toho jeden ze třídy 1. A, jeden ze třídy 5. A, tři ze třídy 7. A, jeden ze třídy 8. B, dva ze třídy 9. A). Kategorie komiks (kreslený seriál) hned 14 žáků (z toho dva ze třídy 1. A, šest ze třídy 3. B, jeden ze třídy 5. A, pět ze třídy 9. A). Dohromady tedy 32 žáků. Všechny práce byly zajímavé a mnohé z nich něčím výjimečné. Práce hodnotilo nezávisle na sobě šest učitelů.

Na prvních místech se umístili: za kategorii poezie: Veronika Vaňková (ze třídy 2. A) a Ján Kavárik (ze třídy 9. A), za kategorii próza: Enneg (ze třídy 1. A) a Barbora Venclíková (ze třídy 8. B), za kategorii komiks: Marie Cuhrová (ze třídy 3. B), Veronika Somová (ze třídy 9. A) a Vojtěch Mužík (ze třídy 9. A).


Seznamte se s letectvím
10.6.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Žáci 6. až 9. ročníku se 28. a 30. května postupně zúčastnili vzdělávacího programu Seznamte se s letectvím. Program zajišťují a vedou lektoři Svazu letců České republiky v 7. odbočce Start v Praze - Kbelích. Děti měly jedinečnou možnost dozvědět se mnoho velmi zajímavých poznatků z historie letectví, prohlédnout a vyzkoušet si malá letadla, ultralehká letadla, zavěsit se pod rogalo a zkusit si jeho řízení. Žáci pozorně sledovali prezentaci- letecká technika, mohli si sednout do vojenských letadel Mig- 23 a L-29 Delfín, prohlédli si také sedačku pilota s katapultem. U této techniky měli velmi zajímavou přednášku, mohli se na cokoli zeptat a vždy dostali vyčerpávající odpověď. Velký úspěch měl závod na čas ve slalomu na tříkolové konstrukci rogala. Zručnost a šikovnost prokázaly děti v soutěži s házedly - funkčními modely větroňů. Líbila se také střelba ze vzduchovky na terč.

Žáci poznali výborné výsledky všech oborů kolem letectví, které jsou stále živé, velmi zajímavé a atraktivní ( např. letecký mechanik, elektrotechnik, elektronik a další ). Celá akce se dětem velmi líbila, měly mnoho krásných zážitků, někteří žáci si pořídili i fotodokumentaci.

Petr Paseka


Celoškolní literární soutěž - vyhlášení
1.5.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Třída 5. A s paní učitelkou Ivou Schmittovou a asistentkou Magdalénou Malou pořádá CELOŠKOLNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Soutěž je určená pro všechny, kteří rádi tvoří literární i výtvarné kreace. Není omezená věkem. Může se jí zúčastnit každý, kdo by se rád podělil se svými výtvory s námi, ale i s ostatními lidmi.

CELÝ TEXT VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE NAJDETE ZDE:

LETÁK pdf - VYHLÁŠENÍ CELOŠKOLNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE


více informací ...

Maminky pozor! Zdarma první elektronické ABECEDY pro prvňáčky.
20.4.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Pro prvňáčky a jejich rodiče vymysleli a nakreslili elektronické ABECEDY jejich starší spolužáci (2. 3. a 5. roč.). Sami při tom vzpomínali, co jim pomohlo v učení jednotlivých písmenek, slabik a slov. Elektronické knížky Abeceda 1.2.3. jsou plné úkolů, které Vás budou určitě bavit a věřte, že některé jsou docela těžké. ABECEDY jsme převedli do formátu PDF, aby se Vám s nimi dobře pracovalo. V nejbližší době přibudou další, takže se máte na co těšit. Jsou volně šiřitelné a když se Vám budou některé stránky líbit, vytiskněte si je.

ABECEDA1 (15 MB)

ABECEDA2 (5 MB)

ABECEDA3 (9 MB)

ABECEDA4 (6 MB)

Připravil Tomáš Komrska


Literání noc ve škole: s Andersenem i Lordem Voldemortem
6.4.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Andersenovskou noc se rozhodly strávit ve škole děti z pěti tříd 1. stupně (včetně předškoláků). Paní učitelky jim připravily zajímavý literární program, soutěže, dobrodružnou cestu noční školou, a děti tak poznaly i místa, která neznaly a ještě nikdy neviděly. Promítal se Harry Potter, vyráběli se Lichožrouti a na své si přišli úplně všichni. Děkujeme maminkám dětí z 1.st. za vlídnou pomoc po celou noc, slečnám asistentkám i Veronice ze školní družiny a Hance ze školní kuchyně.

Foto a text Tomáš Komrska

Fotogalerie


POZOR, POZOR!!! KNIHY OŽÍVAJÍ!
29.3.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Přátelé, jsme svědky unikátního jevu! Knihy nám ožívají a jejich příběhy vylézají ze stránek knih.

Pár knih jsme s žáky 8. a 9. tříd odchytli a vyslechli, proč vylézají či vylétávají z knížek jako papírové vlaštovky či ptáci. Důvod je prý takový, že už si jich nevšímáme tolik, jako dřív. Dlouho hledaly knížky způsob, jak na sebe upoutat pozornost. Ale když se doslechli, co se tady, na základní škole, děje - že žáci 8. a 9. tříd společně vytvářejí knihovnu, kde si budete moci, kdykoliv a naprosto svobodně, půjčit knížku - přišly se oživlé knihy žákům ukázat. Knihy jsme s žáky trochu dotvořili a vystavili tyto předměty zde - u skříně, která bude zanedlouho "praskat ve švech" z množství knih, volně k půjčení. Pojďme jim teď ještě trochu pomoct - čtěme knihy a ony nám ožijí ještě víc! Alespoň tak to knížky slibují. Dejme se tedy do práce a čtěme. Ať knížkám narostou nožičky a můžou se dopravit do velké skříně uprostřed chodby. Umíme si všichni představit, jak je těžké docupitat sem bez nožiček. Než se k nám knihy dostanou, podívejte se zatím na vzácný objev - na nádoby ve velké skříni - v těchto plechovkách a jiných nádobách jsou kouzelní pomocníci, kteří nám pomáhají k tomu, aby se nám dobře četlo. Jestli máte někdo něco podobného, podělte se s námi o to..

Děkujeme za spolupráci žákům především 9.A (vytvořili většinu objektů), dále několika žákům ze tříd 8.A a 8.B. Autorem konceptu je student Pedagogické fakulty UK Praha David Madar, který s dětmi pracoval v rámci své pedagogické praxe u nás ve škole.

Připravil Tomáš Komrska


Architektura jako téma v 5. ročníku
16.3.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Architektura je obor, o kterém se bohužel děti na základní škole dozvídají většinou velmi útržkovitě a nesystematicky, asi nejčastěji jen v souvislosti se stavebními slohy a uměleckými směry... Je to škoda, protože je to obor nesmírně zajímavý. Dnes můžeme sledovat i např. prostřednictvím internetu konkrétní hmotné doklady architektury od těch prehistorických až po současné stavební zázraky. Architektura se dynamicky vyvíjí a pojímá do sebe řadu dalších oborů od designu interiérů a nábytku po ergonomii a vývoj nových materiálů. Mluvíme dnes přeneseně např. o architektuře počítačových systémů, ale i o architektuře sociálních modelů společnosti.

V pátém ročníku jsme v rámci ateliérové tvorby absolvovali tříměsíční projekt zaměřený na architekturu. Začali jsme přemýšlením o uspořádání prostoru pro bydlení (místnosti v bytě podle účelu, komunikační prostory, půdorys bytu) a výsledkem byl návrh uspořádání moderního bytu pro současnou rodinu. V dalším úkolu jsme se pokoušeli vestavět dům mezi dva starší domy tak, abychom vtipně doplnili olné místo (ukázali jsme si také, jak se s tímto úkolem vypořádal architekt). V dalších hodinách jsme si prohlédli fotografie nejkrásnějších rodinných domů a velkorysých vil z celého světa. Společně jsme poměrně snadno vyvodili základní kompoziční proncipy, které architekti používají, jak kombinují hmoty a polochy, jak zacházejí se sklem, betonem, vodou, dřevem a dalšími materiály. V prostorovém cvičení s lepenkou, papírem a polystyrenovými bloky vznikly hezké kompozice rodinných domů. Nyní v březnu dokončujeme prostorové kompozice složené z krychlí, které skládáme pomocí programu MS Word, ukázky najdete v příštím článku. Ve fotogalerii si prohlédněte některé naše práce.

Připravil Tomáš Komrska - vyučující ateliérové tvorby v 5.A

Fotogalerie


Leden byl pro děti z přípravné třídy (Svišti) ve znamení vody.
14.3.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Měsíc leden byl pro děti z přípravné třídy (tedy pro Sviště) ve znamení vody. Říkali jsme si o koloběhu vody v přírodě, zjišťovali, kde všude se voda na Zemi vyskytuje, prohlíželi jsme mapy, četli knihu "Putování kapky Katky". Ve skupinách jsme prováděli pokusy a zkoumali jsme, co se ve vodě rozpustí, co plave, co naopak klesá ke dnu, v jakém skupenství se voda v přírodě nachází. Podnikli jsme průzkumnou výpravu do Stromovky, kde jsme z rybníčku nabrali do láhve vodu a do sklenice sníh. Ve třídě jsme pak pozorovali a porovnávali s vodou z vodovodu a sledovali jsme, co se stane se sněhem.

Navštívili jsme akvária "Pod hladinou Vltavy" na Staroměstském náměstí a seznámili jsme se s mnoha druhy sladkovodních ryb. Ryby jsme pak ve škole tvořili z papíru, v ateliéru jsme je malovali na velký igelit…Děti nosili z domova mnoho knih, které jsme prohlíželi a povídali si o nich. Naučili jsme se legrační báseň od J.Kainara Ryby.

Víme už, jak s vodou hospodařit a jak ji chránit. Prozkoumali jsme tedy VODU "ze všech stran" a výsledek: není to pro nás už jen ta všední a obyčejná "voda":, ale jeden ze zázraků naší modré planety.

Svišti a Irena Taterová


Naše animace na mezinárodní konferenci BETT 2013 v Londýně
31.1.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
V listopadu minulého roku jsme byli přizváni prostřednictvím Pedagogické fakulty UK Praha k účasti na ověřování využití programu Scratch ve výuce na základní škole. Velmi nás podpořil p. profesor Lawrence Williams z Burnel University v Londýně, který nám poskytl metodiku pro práci s programem i další podporu. Zároveň jsme si mohli porovnávat naše práce s pracemi dětí v Londýně. Tento víkend pan profesor Williams společně v Dr. Mirkou Černochovou z PedF UK Praha budou prezentovat první výsledky společného projektu na významném kongresu BETT 2013 v Londýně, který je věnován zapojení moderních technologií do vzdělávání.

Při práci s programem Scratch se děti setkávají se základy programování a to velmi zábavnou formou, pomocí vizuálních pokynů programují pohyby figurek, mění pozadí, zapojují dialogy a řídí průběh celého příběhu. V příštím článku k tématu Vám prozradíme více a přineseme Vám ukázky našich prací. Do projektu se zapojili žáci z 5. a 7. ročníku a šesťáci z výtvarného klubu č. 3. Zatím nejdále se v ovládání programu dostal Martin Kos z 5. třídy, který je už schopen v programu vytvořit jednoduchou animovanou hru. Děkujeme studentu pedagogické fakulty Lukáši Kotkovi, který navštěvuje naší výuku a trpělivě dětem pomáhá.

Program konference BETT2013

Program MIRANDA.NET(sdružení, které dlouhodobě podporuje naší školu) na konferenci

Připravil Tomáš Komrska


1. ZŠ TANEČNÍ (rozhovor o výce tance v 1. a 2. ročníku)
17.1.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY

Aničko, v naší škole působíte jako lektorka tance nejen ve studiu D4U, ale pracujete i s nejmenšími dětmi v rámci nového a svým způsobem experimentálního projektu. Tančíte s žáky 1. a 2. ročníku hodinách tělesné výchovy a střídáte se u dětí s p. učitelkami z 1. stupně, které pokrývají další pohybové aktivity od gymnastiky po míčové a pohybové hry. Mám pro Vás pár otázek:

1. Baví Vás pracovat s těmi nejmenšími tanečníky a co to přináší Vám?

S nejmenšími tanečníky mě pracovat opravdu baví, proto také vedu v D4U kurzy pro děti od tří let. Je ale pravdou, že pro lektora jsou hodiny mnohdy náročnější, než při práci se staršími dětmi, které už mnoho věcí znají nebo se jednoduše dokáží déle soustředit. Snažím se proto dělat hodiny pestřejší, konzultovat hodiny i jednotlivé žáky s třídními učitelkami, které děti znají lépe než já.
Tato práce mi přináší zejména nové zkušenosti. Jedná se o hodiny, které se odehrávají v rámci vyučování. Na rozdíl od dětských tanečních kurzů netrvají 60-90, ale 45 minut, děti jsou z předchozího vyučování unavené a po mé hodině do něj musejí zase nastoupit... je zde tedy mnoho rozdílů mezi kurzy a hodinou na Vaší škole. Proto je pro mě zajímavé objevovat nové cesty, jak děti zaujmout a dát jim během vyučování to nejlepší. V neposlední řadě mě jednoduše potěší, když se dítě, kterému to zpočátku nešlo, naučí daný pohyb či krok nebo začne navštěvovat taneční kurzy.

Pro další otázky a odpovědi klikni na:
více informací ...


Myšlenkové mapy jako příprava na život (projekt v Informatice)
12.1.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Předmět Informatika vyučujeme od 4. ročníku. Od 6. ročníku realizujeme s žáky pravidelně i projekty zaměřené na podporu studijních dovedností a rozvoj dalších kompetencí potřebných pro studium i soukromý život.. Zásadních problémových otázek projektu MYŠLENKOVÉ MAPY v 7. -9. roč. bylo hned několik: Umím hospodařit se svým časem? Umím si dobře uspořádat denní aktivity? Umím na internetu najít informace, které právě teď potřebuji? Jak fungují počítačové hry, jakou mají strukturu? Umím se učit a jaké jsou základní učební postupy a metody?

Pracovali jsme v SW IHMC Cmap Tools, který si mohli všichni nainstalovat zdarma i doma a který je využíván především v univerzitním prostředí k tvorbě tzv. pojmových map. Pro nás to jednoduchý nástroj, který nám velmi rychle začal sloužit při tvorbě map. Na mapách jSme pracovali celé jedno čtvrtletí, žáci 8. ročníků si navíc vyslechl i velmi motivační přednášku pana Miroslava Holuba, špičkového managera, který používá myšlenkvé mapy denně a řídí pomocí nich velké stavební a developerské projekty. Své mapy nám rád ukázal a stal se postupně autorem, patronem a sponzorem soutěže o nejzajímavější myšlenkovou mapu, do které se někteří žáci přihlásili (1. cena iPad byl opravdu velkou motivací :). V průběhu soutěže vznikla i hodnotící komise a do projektu se tak zapojila p. zástupkyně Radka Václavíková a p. učitelka Iva Schmittová. Po odevzdání museli žáci své mapy i slovně obhájit, hodnotili jsme design, ale hlavně smysl mapy, věcnou správnost a pochopení problematiky. Hlavní cenu si odnesl Michal Šteffel, ale zajímavé ceny včetně nákupních poukazů do Palladia, flash disků, iPhonu a kosmetiky pro mladé si odnesli všichni účastníci soutěže. Získali jsme totiž další sponzory, rodiče žáků II. stupně. Děkujeme všem za zájem, pracovní nasazení a těšíme se na další společný projekt. Na 1. patře si můžete prohlédnout výstavu všech vytvořených map od žáků 7. - 9. ročníku.

Fotogalerie žákovských map

Připravili Miroslav Holub, Tomáš Komrska, Radka Václavíková, Iva Schmittová


Malířka Toyen a zátiší v atelieru jako inspirace
11.1.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Možná znáte malířku TOYEN, která patří k nejsvobodnějším tvůrčím osobnostem minulého století. Narodila se právě v roce, kdy byla založena naše škola (1902). Patřila k průkopníkům českého surrealismu a právě její surrealistické krajiny se staly inspirací pro výtvarný klub žáků 2. stupně. Nenapodovali jsme zvláštní zasněnou atmosféru jejich obrazů, ve kterých se prolínají reálné předměty se snovými vizemi a abstraktními skvrnami, ale šli jsme vlastní cestou... Výsledek je zajímavý, obyčejný kousek textilu v atelieru se proměnil v naší fantazii v ostrov, záhadného živočicha, mrak...

Fotogalerie Toyen

Připravil Tomáš Komrska


Jak se kreslí zvířátka??? (workshop Jana Hoška)
10.1.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Známý výtvarník a ilustrátor, zoolog a režisér dokumentárních filmů s převážně přírodovědeckou tématikou RNDr. Jan Hošek připravil společně s o.s. ORNITA krásný a téměř čtyřhodinový workshop pro žáky pražských základních škol. Akci jsme hostili v našem atelieru a tak jsme se zároveň seznámili i s nadšenými kreslířkami z jiných škol. Pan doktor Hošek nám promítnul řadu fotek ptáčů, encyklopediských kreseb novodobých i starších a zajímavě vyprávěl o tom, co ho ke kreslení zvířátek přivedlo a co ho na tom baví. Potom jsme už jenom kreslili a nechali si radit, velkou inspirací pro nás byla i spousta originálních kreseb, na kreré jsme se mohli kouknout opravdu zblízka. Děkujeme panu doktoru Hoškovi za krásné páteční odpoledne a těšíme se na další workshop, který bude v posledním týdnu v lednu.

Fotogalerie

Připravili Tomáš Komrska (ZŠ Korunovační) a Veronika Voldřichová (ORNITA)


Kultura ve Státní opeře pro žáky z 1. stupně
8.1.2013 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Před pěti lety jsem se dostala k zajímavému projektu "HURÁ do opery". Mám k hudbě velmi blízko a Státní opera patří k tradičním stánkům naší kultury. Rozhodla jsem se pootevřít našim žákům z 1. stupně dveře do opery. Je to úkol těžký, protože najít krásu operního zpěvu není pro každého samozřejmé. Nicméně návštěvy pro děti jsou hodinové, spojené s prohlídkou budovy, vždy výuka je spojena se soutěžemi a malými odměnami. Celý projekt je ukončen velkým představením. Jsem ráda, že máme za sebou čtyři ročníky a letos se zapojilo do projektu pět tříd.

Cílem výchovy v naší škole je žáček - človíček kulturní, kterému záleží na kvalitě jeho života.

Radka Krištůfková - třídní učitelka 2.A

Pro další informace klikněte tady:
více informací ...


Patroni, kteří opravdu pomáhají (4.A a Svišti)
18.11.2012 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Mgr.Jarka Budíková, náš speciální pedagog, přišla na úžasný nápad. Zorganizovala spolupráci dětí z přípravné třídy a dětí ze 4.A. Velcí čtvrťáci přišli do přípravné třídy, sedli si i s předškoláky do velkého kruhu a každý předškolák dostal hned několik (čtvrťáků je podstatně více) "patronů". Vzájemně se představili a větší školáci slíbili svým menším kamarádům, že se ně budou starat, když budeme mít nějaké společné akce, ale také že se na ně mohou kdykoli obrátit, budou-li mít nějaký problém. Paní učitelka ze čtvrté třídy připravila krátký program: poslech pohádky a skládání puzzlí v nově vytvořených "partách". Čtvrťáci se chodí dívat na svoje svěřence o velké přestávce, přinesli jim do třídy hračky, informují se, jak se jim daří. Určitě zase vymyslíme další společné setkání.

Připravila Irena Taterová


Jak vznikne strom, aneb od výtvarky ke slohu
18.11.2012 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Na Výtvarné výchově naší paní učitelku napadlo, že si vyrobíme strom. My děti jsme měly vymyslet, jak bude náš strom vypadat. Řekly jsme si, že kmen a větve namalujeme na velký papír a listy na ni nalepíme. Opravdové listy jsme nasbíraly s paní učitelkou v parku. Ve škole jsme se rozdělily do dvou skupin. Každá skupina nakreslila svůj návrh stromu a ten potom vybarvila temperami. Každý žák si vzal malou čtvrtku, tu navlhčil vodou a zapustil do ní podzimní barvy. Na uschlou čtvrtku jsme nakreslily list a ten jsme vystřihly. Všechny hotové listy, opravdové i ty papírové jsme nalepily na naše dva stromy. Jedním paní učitelka vyzdobila třídu a druhým školní chodbu. Náš podzimní strom se mi moc libí, ale taky se těším na ten vánoční.

Anna Hlinovská 3.A

Paní učitelka přišla s nápadem, že si uděláme strom z listů. Šli jsme do Stromovky a nasbírali jsme listí. Když jsme se vrátili do školy, rozdělili jsme se do dvou skupin. Na velký papír každá skupinka nakreslila kmen a větve. Na jiné papíry jsme namalovali listy a vybarvili jsme je a vystříhali.Vystříhané i nasbírané listy jsme nalepili na stromy. Hotové výkresy jsme vystavili na školní chodbě a ve třídě. Doufám, že se všem líbí tak jako nám.

Anna Posejpalová 3.A


Barvy Indie - přednáška pro deváťáky
3.11.2012 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Je u nás již zvykem, že čas od času vstupují do výuky odborníci ve svém oboru. Tentoktát byla hodina s "odborníkem na Indii" panem Vladimírem Drábkem obzvláště zajímavá. Vyprávění bylo tak strhující, že jsme zapomněli za čas a hodina uběhla jak pět minut. Putování s překrásnými fotografiemi nás vedlo Indií křížem krážem, mohli jsme nahlédnout do zákoutí obyčejných vesnic, vidět tváře dětí, mnichů, žebráků i všudepřítomná zvířátka, která žijí spokojeně a ve vzácné symbióze s lidmi. Děkujeme za silný zážitek. Óm.

Připravili Vladimír Drábek a Tomáš Komrska


Moje radost z projektu "Čtení pomáhá" (5.A)
24.10.2012 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Tento projekt je velmi užitečný. Líbí se mi, že mohu pomoci někomu, kdo potřebuje pomoc. Že přečtu nějakou knihu a pomůže to některým lidem. (A. K.)

Jsem rád, že odpovídám na otázky a přispívám na nemocné a raněné lidi a psy. (A. V.)

Mám ráda knížky. A jsem ráda, že to pomáhá nejen mně v češtině, ale i ostatním. A že má moje máma kamarádky a její dcera, která je taky slepá a byla strašně šťastná, když dostala slepeckého psa, tak nelituji, že jsem přispěla Patrikovi, aby dostal taky psa a doufám, že pes poslouchá. (V. P.)

Mám rád psy. Doufám, že Patrik je rozumný, protože budu rád, když ten pes bude v dobrých rukou. (V. K.)

Mám rád psy a chci udělat lidem dobro. Doufám, že se mi to někdy oplatí. : (D. T.)

Jsem rád, že jsem pomohl Patrikovi. Protože, co kdyby se to stalo mně, tak bych také byl rád, kdyby mi někdo pomohl. (M. V.)

Mám dobrý pocit, že jsem pomohl cizímu člověku, sice jenom stovkou, ale pomohl. Ale doufám, že mu to pomůže. (P. J.)

Moc jsem byla ráda, když jsem dala peníze, abych pomohla. : : : (V. B.)

Dal jsem peníze klukovi, protože mi to bylo příjemné a skoro jsem ani moc neudělal. Moc rád jsem pomohl. (Maty)

Jsem moc ráda, že tím, že si přečtu knížku, můžu pomoct nemocným lidem. Tímto jednoduchým způsobem naše třída přispěla na psa a tím pomohla chlapci Patrikovi. Moc mě to těší. (A. C.)

Rád bych jim poděkoval, protože jsou moc hodný, dávaj do toho hodně a já málo. (M. K.)

Budeme jim pomáhat pořád. (T. K.)

Připravila Iva Schmittová a třída 5.A


Sluneční soustava (Zeměpis v 6.A)
24.10.2012 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Víte, kolik je planet sluneční soustavy? Víte, jak velký je Jupiter? Víte, jak vypadá planeta Neptun? Víte, kolik má Uran měsíců? To vše jsme se dozvěděli v hodině Zeměpisu při našem projektu o Sluneční soustavě. Ve dvojicích jsme si zpracovali jednotlivé planety i hvězdu Slunce a navzájem jsme si je představili. Připravili jsme si i krátké scénky s převleky.

Informaci a projekt připravily Jolana Köhlerová a Lenka Šafářová

A co zaujalo ostatní šesťáky?

" Saturn - jak je veliký a studený."

"Škoda, že někteří neuměli text nazpaměť."

"Projekt o Saturnu byl moc hezky udělaný holky si daly opravdu záležet."

"Nejvíc mě zaujalo, jak jsou ty planety ve srovnání se Sluncem malinké. Hodně se zajímám o vesmír a je to úžasné."


Páťáci čtou a tím pomáhají...
13.10.2012 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Naše třída se účastní projektu Čtení pomáhá. Podařilo se nám přispět přes 3 000,- Kč (děti získávají virtuální peníze za správně zodpovězené otázky na přečtené knihy) na asistenčního psa pro Patrika: INFO O PROJEKTU ČTENÍ POMÁHÁ.

I díky příspěvku naší třídy se podařilo na tohoto psa získat potřebných 200 000 Kč. Ve čtení knížek a zodpovídání otázek pokračujeme.

Informaci připravila třída 5.A a Iva Schmittová


Hurá do Opery - základní informace o projektu
8.10.2012 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Protože i v letošním školním roce pokračujeme v zajímavém projektu HURÁ DO OPERY, přinášíme Vám základní informace a kontakty na organizátory.

Hurá do Opery - základní informace a kontakty


Památné stromy jako inspirace
5.2.2012 korunka@news NAŠE PROJEKTY
V říjnu 2011 vyšla krásná knížka autorů Marie Hruškové a Jaroslava Michálka o památných stromech. Představuje nejen naše významné památné stromy a jejich osudy, ale přibližuje i tradice vztahů lidí a stromů. Pro nás se poutavé vyprávění o stromech stalo inspirací pro výtvarnou trvorbu se třídou 4.A, ale i se všemi výtvarnými kluby. Čtvrťáci se stromům věnovali celý měsíc. Začali jsme ve Stromovce, kde jsme chodili, pozorovali a hlavně dokumentovali zajímavé detaily (kořeny, větve, listy, duté kmeny a vlastně všechno zajímavé ve Stromovce. Potom jsme digitální fotografie pečlivě prohlédli a přebrali. Každý si vytvořil vlastní fotogalerii z fotek, které se mu líbily. Použili jsme program Jalbum, ktrerý nám pomohl digitální fotogalerii udělat poměrně snadno a rychle. Naše mini sbírky fotek si můžete prohlédnout na konci tohoto článku. Pak jsme se stromům věnovali dál, četli jsme si různé zajímavosti o historii památných stromů a něktré jsme nakreslili, použili jsme techniku rytí do vosku s tušovou rezerváží.

Děti na výtvarných klubech si také vyprávěly o památných stromech a kreslili několik tématických zadání. Druháci (fotky na konci článku) malovali štětcem a tuší obrovské stromy na velké papíry a ty potom zabydlovali nejrůznějšími fantastickými bytostmi (někde se v koruně stromu válčilo, někde se mírumilovně potkávají trpaslíci s broučky, včelami a kdejakým hmyzem...

Připravili Tomáš Komrska a Iva Schmittová

Fotogalerie PAMÁTNÉ STROMY - 4.A

Fotogalerie Stromovka - Cuhrová
Fotogalerie Stromovka - Horčička
Fotogalerie Stromovka - Jíša
Fotogalerie Stromovka - Kos
Fotogalerie Stromovka - Kožuriková
Fotogalerie Stromovka - Kubík
Fotogalerie Stromovka - Pretorius
Fotogalerie Stromovka - Ulvan
Fotogalerie Stromovka - Valenta
Fotogalerie Stromovka - Vianso


Setkání s Rembrandtem Van Rijn
12.12.2011 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Výtvarné kluby v letošním roce navštěvuje přes 40 žáků naší školy. Tvoříme v našem krásném ateliéru a čas od času se setkáme s některým z velikámů světového umění. Setkání s Rembrandtem nám vlastně zprostředkovala slečna Tereza Reichová, studentka AVU, která u nás absolvuje své pedagogické minimum. Tereza se nás několik týdnů pokoušela zasvětit do tajů malířství, podrobně jsme probrali světlo v obraze, kompozici, modelaci a všechno jsme si prakticky vyzkoušeli se štětcem v ruce. Chceme se pochlubilt několika portréty, které jsou volnými přepisy Rembrandtových děl. Učili jsme se dobře pozorovat světlo, modelovat tváře se všemi jejich detaily a zvláštnostmi. Malovali jsme latextem na plastickou desku (4. klub) a tužkou na papír (3. klub). Doufáme, že naše malby a kresby se Vám budou líbit. Na závěr něco o maliři, který nás opravdu zaujal: Rembrandt, celým jménem Rembrandt Harmenszoon van Rijn, (15. července 1606 v Leydenu – 4. října 1669 v Amsterdamu) byl nizozemský malíř, kreslíř, grafik a rytec. Je považován za jednoho z nejlepších malířů a grafiků západního umění. Doba jeho tvorby spadá do tzv. nizozemského zlatého věku. Slavným se stal již za svého života a záhy byl považován za největšího nizozemského malíře.

Fotogalerie Rembrandt


Nejmenší tanečníci se učí rychle (tanec v 1. ročníku)
10.11.2011 korunka@news NAŠE PROJEKTY
V 1.ročníku jsme v letošním školním roce poprvé otevřeli ve spolupráci v tanečním studiem D4U "taneční hodiny" - novinka spočívá v tom, že prvňáčci mají jednu z dvou hodin tělesné výchovy zaměřenou na tanec. V návaznosti na to se mohou pak dál rozvíjet v kurzech D4U. Taneční hodiny vede lektorka Anička Dvořáková, kterou jsme porosili o krátké zhodnocení prvních dvou měsíců s dětmi:

V prvních měsících si děti osvojily základní dovednosti potřebné pro další rozvoj svých pohybových schopností. Procvičovaly rytmické dovednosti, a to zejména pomocí vytleskávání a celého těla, které tímto využívaly jako rytmický nástroj. Díky tomu jsou schopné rychleji vnímat rytmus hudby, na kterou následně tančí. Nevědomky si také procvičováním křížených a stále složitějších pohybů zdokonalují své motorické dovednosti.

Žáčci se seznámili s tím, jak probíhá taneční hodina: úvodní část- zahřátí těla, protažení, hlavní část- učení tanečních prvků a jejich spojování do sestav, závěrečná část- protažení. Dále si vyzkoušeli nejen správné držení těla, dýchání a základy tanečních prvků, ale i nutnost soustředit se a v krátkém čase vstřebat co nejvíce pohybových dovedností, které jsou vždy na následující hodině zopakovány.

Připravila Anička Dvořáková - lektorka tance


Jak dostati do dítěte polévku
4.6.2011 korunka@news NAŠE PROJEKTY
"Jak dostati do dítěte polévku? ", toť starý problém... Samozřejmě i my dnes přemýšlíme, jak co nejlépe a zároveň pozitivně (bez příkazů a nucení) motivovat děti k tomu, aby kromě hlavního jídla snědly nebo alespoň ochutnaly ve školní jídelně polévku. Problém má více rovin, vy rodiče jídlo ve škole platíte a situace, kdy zaplacené není snědeno a zároveň po Vašem příchodu z práce lednice doma zeje prázdnotou...to asi není dobře. Na druhé straně, nucení k jídlu přes vydatný odpor dítěte, to také určitě nejde. Je ale zároveň smutné pozorovat, jak se litry chutné, zdravé a syté polévky (u nás vaříme velmi dobré domácí polévky) vylévají do odpadu...

Zkoušíme tedy děti motivovat různými způsoby a zdá se, že akce "RAZÍTKO ZA SNĚDENOU POLÉVKU", která proběhla v týdnu od 16. do 31.5., se setkala s nečekaným úspěchem. Díky orazítkovaným rukám svých dětí měli i rodiče možnost kontroly snědené polévky. Paní kuchařky odměnily děti beruškou, pavoučkem, pejskem, kuřátkem a králíkem. Samy měly velkou radost, kolik dětí se zapojilo a hlavně:"že děti ochutnaly a snědly polévku". Pro polévkové jedlíky právě probíhá další akce. Děti dostaly 1.6.2011 hrací kartu, do které sbírají bodíky. Nejlepší jedlíci polévek budou v posledním červnovém týdnu odměněni drobnými dárečky.

Velmi dobře víme, že jedení - nejedení polévek může být pro řadu rodičů zásadním tématem, poraďte nám tedy, jak dál... Uvítáme všechy vaše názory a argumenty. Pište nám na korunka@gns.cz.

Zajímavý článek o problému polévek na www.kuchyne.dumzahrada.czPřipravili Hana Štekrová a Tomáš Komrska

Biosyntéza ???
6.3.2011 korunka@news NAŠE PROJEKTY
V prosinci 2010 přišla pozvánka od Tvořivé školy na seminář BIOSYNTÉZA. Protože neučíme chemii ani přírodopis, nalistovaly jsme stránku www.biosynteza.cz, kde jsme se dozvěděly:

BIOSYNTÉZA REPREZENTUJE NOVÝ PŘÍSTUP V SOMATICKÉ PSYCHOTERAPII. PRACUJE S VNITŘNÍMI SIGNÁLY A POHYBOVÝMI PROJEVY KLIENTA, NA KTERÉ NAVAZUJE A SPECIFICKÝMI TECHNIKAMI JE ROZVÍJÍ. K AKTIVACI ÚZDRAVNÝCH PROCESŮ VYUŽÍVÁ KLIENTOVY JEDINEČNÉ VNITŘNÍ ZDROJE, NAPOMÁHÁ V UVĚDOMĚNÍ SI VLASTNÍCH POTŘEB A VNITŘNÍCH HODNOT.

Dva sobotní semináře od 9 - 17 hodin byly úžasné. Nitka vedla tak, abychom si všichni uvědomovali své tělesné prožitky. Abychom si vážili svého těla a přijali, že každý prožívá stejné věci třeba úplně jinak a že to tak je.
Kurz byl ochutnávkou a byl nasměrován k nám do školního prostředí. Hovořilo se o důležitosti dýchání (např. výdech pro uvolnění a nádech v situaci, kdy ztrácíme půdu pod nohama). Dále jsme se dozvěděli o napětí, pohybu, emocích, vztazích, o graudingu (uzemnění) horizontální a vertikální poloze, pulzaci, chargingu ( o tom, co nás nabíjí, jak často děláme chybu, že vlnu po kulminaci neuzavřeme a ženeme se dál za další prací = kulminací), disbalanci energie a samozřejmě spoustu aktivit na uvolnění pro děti hypoaktivní a hyperaktivní.Obohatit vyučování o další prvek, který přinese pozitivní energii a chuť pracovat, poznávat a tvořit, je pro nás velmi důležité.

"Kde jsou hranice, tam je ovoce."

Jsme rády, že člověk se vzdělává nejen ve svém oboru, ale i v dalších oblastech. Poznání je pestrá mozaika, tak se těšíme na další částečky.

Radka Krištůfková a Radka Václavíková


Kolik tekutin denně vypijete?? (výzkum ve školní jídelně)
26.2.2011 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Jak jsme již nedávno psali, spolupracuje akuálně naše škola s několika vysokými školami v Praze (např. PedF UK, UMPRUM, AVU, FTVS). Tentokrát nám poskytla studentka 1. lékařské fakulty UK Helena Milcová velmi zajímavý výstup ze své praxe u nás.. Podrobně analyzuje některé parametry školního stravování včetně stravovacích návyků děti obecně. Její práce je zajímavé čtení a některá zjištění nám pomůžou reagovat na konkrétní situaci. Studentka Helena totiž formulovala řadu hypotéz a předpokladů a ty výzkumem vyvracela nebo potvrzovala, zajímavé. Např. myslíte, že mají děti ke svačině zeleninu spíše výjimečně ??? Pokud Vás zajímá skutečnost, přečtěte si v příloze článku její práci (formát PDF).

Výstup z praxe


SAUNA - aneb návod, jak být zdravý (info o školním saunování)
21.2.2011 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Naše škola, jako jediná základní škola na Praze 7, účinně podporuje a pomáhá zvyšovat imunitu Vašich dětí zcela specifickým způsobem. Provozuje totiž školní saunu, kterou mohou žáci jednou za 14 dní navštívit (jednou chlapci, příští týden dívky) během vyučování výchovných předmětů. Je vedena zkušenou dětskou zdravotní sestrou s živnostenským oprávněním na provoz sauny.
K pobytu v sauně potřebují děti souhlas rodičů na předem připravených formulářích, které se ve třídách rozdávají na začátku školního roku (platné po celou dobu školní docházky). Pokud dítě trpí chronickým onemocněním, je lépe se o vhodnosti této procedury poradit s lékařem. Sauna je doporučována i při onemocněních, která by z laického pohledu byly kontraindikovány, jako např. astma, stavy po opakovaných zánětech horních a dolních cest dýchacích (t.č. bez akut.onem.), sklony k alergiím, lupenka a juvenilní akné.
Návštěva sauny se nedoporučuje dětem s akutním probíhajícím onemocněním, jako je chřipka, rýma, angína, při průjmu nebo zvracení. V takovém případě je lépe nemoc nejprve vyléčit a stejný počet dní co onemocnění trvalo, počkat do dalšího pobytu v sauně.
Pro účast na sanování potřebují žáci 30Kč, 2 ručníky, mýdlo a pití, neboť pocením se ztrácí tekutiny. Pití je možno zakoupit u saunařky. V zimním období, pokud se na školním dvoře vyskytuje sníh, může probíhat ochlazování přímo válením se v plavkách ve sněhu (dle zájmu dětí). Tento způsob je u dětí velmi oblíben.
V odpoledních a večerních hodinách je po tel.dohodě možno provádět individuální saunování rodičů , případně s dětmi.

Kontakt na saunařku je 604 961 717 , pí Bartizalová


Hubička je polibek, ale i opera Bedřicha Smetany
20.2.2011 korunka@news NAŠE PROJEKTY
V letošním školním roce třídy 3.A a.4.A navštěvují Státní operu v rámci dopoledních návštěv. Účastní se cyklu Hurá do Opery II. , protože v loňském roce tyto třídy absolvovaly cyklus Hurá do Opery I. Cílem návštěv je seznámit se s operou jako takovou a i prostředím divadla, naučit se chovat při představení, vnímat, pozorovat a obohatit se o krásné zážitky.
Při prvním setkání děti viděly zkrácenou verzi opery Hubička od Bedřicha Smetany. Na konci setkání je vyhlášená soutěž výtvarná i vědomostní, jejíž vyhodnocení proběhne při další návštěvě .Děti byly v pondělí na druhém setkání, takže se mohly setkat už i s nějakou výhrou. Ve výtvarné soutěži získaly 1. místo všechny práce - pan ředitel se dětem hodně věnuje a pod jeho vedením vznikají krásné obrázky, i když téma bylo pro třeťáky hodně těžké - Vesnice 19. století. I ve vědomostní soutěži získal náš žák pěknou cenu - lístky na večerní představení Madame Butterflay. Tentokrát jsme se dostali do romantické opery Čarostřelec od Carla Maria von Webra , která na nás zapůsobila svou tajemností. Druhou operou byla Mozartova Figarova svatba.

Fotogalerie vítězných výtvarných prací třídy 3.A

Připravila Radka Krištůfková


Se studentkami hluboko pod hladinu moře
23.1.2011 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Studentky a studenti vysokých škol se objevují v naší škole poměrně často. Naše škola byla počátkem 90. let první základní fakultní školou v Praze 7. Dnes spolupracujeme nejen s Pedagogickou fakultou UK, ale i s dalšími VŠ, např. s AVU, UMPRUM, MF UK a dalšími. Studenti u našich fakultních učitelů plní své pedagogické praxe, ale realizují zde i výzkumné projekty, náslechy, dotazníková šetření a falší formy přípravy pro učitelské povolání. S pražskými vysokými školami máme dlouhodobě i jiné formy spolupráce, např. národní a mezinárodní projekty, společné výstavy výtvarných prací.

Ale k projektu "V hlubinách moře". Tento projekt realizovaly se třídou 3.A dvě sympatické studentky Veronika a Jana z PedF UK. Se třídou strávily jeden měsíc a abslovolaly s dětmi 10 vyučovacích hodin předmětu Ateliérová tvorba. Nejdříve pozvaly děti na návštěvu těch nejhlubších končin moře několik kilometrů pod hladinu a společně pozorovaly neuvěřitelně rozmanitý život tamních tvorů, jejich roztodivné tvary a barvy, ale i strategii lovu, způsoby pohybu, způsoby získávání potravy. (videofilm). V dalších hodinách si děti vytvořily hlubokomořské prostředí ve třídě (velké papírové krabice s dokonalou tmou uvnitř) a do těchto krabic instalovaly živočichy vyrobené z plastů, mikrotenových sáčků, svítících trubiček a dalšího materiálu. V dalších hodinách studovaly makrofotografie povrchu živočichů, ve třídě snímaly nejrůznější struktury povrchů zajímavých předmětů a sestavovaly fantastické tvory žijící v hlubinách. Tento studentský projekt byl jedním z nejzajímavějších v posledních letech. Prohlédněte si několik fotografií dokumentujících práci studentek Veroniky Stojanovové a Jany Tomanové s třeťáky v ateliéru.

Fotogalerie

Článek připravil a pedagogickou praxi vedl Tomáš Komrska


Hudební kurzy Hathóra - informace pro rodiče
22.1.2011 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Hudební kurzy "Hathóra" při ZS Korunovační nabízejí výuku klavíru (kláves), kytary (klasická i žánrová), baskytary, flétny, příčné flétny a hudební teorie. Při dostatečném zájmu je možné otevřít i další kurzy (zpěv, housle...). Výuka probíhá individuálně jednou týdně v rozsahu 30 nebo 45 minut, výuka hudební teorie, která tvoří součást kurzu, probíhá skupinově (cca 5 dětí) jednou týdne v rozsahu 30 minut. Lektoři jsou mladí studenti konzervatoří (Pražská konzervatoř, konzervatoř Jaroslava Ježka) mezi 20 a 30 lety. Při výuce se klade důraz na individuální přístup k žákům, tempo a obtížnost výuky se přizpůsobuje zcela potřebám dítěte, ovšem domácí příprava žáka tvoří nedílnou součást výuky. Kurzy jsou určeny především žákům ZŠ Korunovační, tedy dětem od 1. do 9. třídy.

Připravil Pavel Koronthály - lektor a koordinátor hudebních kurzů


KAPESNÍ SEZNAM STRAŠIDEL - DÁREK POD STROMEČEK (NEJEN PRO 5.B)
12.12.2010 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Kája Goišova a Bára Luňáčková z 5. B mají rády strašidla. Hanka Křížková, asistentka pedagoga z jejich třídy, také. A protože holky o strašidlech něco vědí a rády si " hrají", scházely se 1x týdně v odpoledním čase a za svitu svíčky malovaly, psaly, vymýšlely, stříhaly, lepily a tak podobně, až vznikla krásná ručně vyrobená knížka s názvem KAPESNÍ SEZNAM STRAŠIDEL.

Holky se rozhodly, že když už mají ve škole tu Informatiku, že překvapí spolužáky, převedou spolu s dospělými knížku do digitální podoby a pošlou knížku dětem "v počítači". Hanka Křížková, paní hospodářka Ivana Dajčlová, pan ředitel Tomáš Komrska ochotně spolupracovali. Holky - autorky si vyzkoušely, jak se skenuje, jak fotit digitálním foťákem... prostě všechno, co potřebujete k tobu, abyste dostali knížku do počítače. A tady to je:

KAPESNÍ SEZNAM STRAŠIDEL


Fotoalba z nejlepších akcí (říjen - listopad - prosinec)
5.12.2010 korunka@news NAŠE PROJEKTY

Zpívání s Mikulášem - návštěva Mikuláše s doprovodem ve třídách (připravila třída 9.A)

Poznávací exkurze - výrobní závod a muzeum Auto Škoda v Mladé Boleslavi (žáci 6. - 9. roč.)

Návštěva v ateliéru (peadagogická praxe studentek PedF UK a AVU) - 3.A a výtvarné kluby

Projekt Děti, zdraví, Praha - výstava výtvarných prací v jídeleně (1. a 2. st.)

Turistický a poznávací výlet Nelahozeves - Veltrusy (7.A)


Vesmír ve 3.A
8.4.2010 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Na podzim naše třída navštívila planetárium ve Stromovce. Když jsme se později učili o planetách, uměli jsme si Vesmír představit mnohem lépe . Krásné téma jsme pak využili i v českém jazyce, když jsme poznávali vlastní jména planet. Ale nejvíce nás bavilo vesmír malovat. Každý si pak podle své fantazie vymyslel človíčka z nějaké planety. Někteří byli roztomilí, ale s některými bych se ani potkat nechtěla...

Fotogalerie - vesmír 3.A

A na závěr? Co vy? Nezapomněli jste? Zkuste si s námi seřadit planety podle velikosti. V následujícím seznamu planety přeházel neznámý mimozemšťan: Země, Neptun, Venuše, Uran, Saturn, Mars, Merkur, Jupiter.:)

Pokud chcete zjistit, jak to s velikostí planet naší sluneční soustavy je, koukněte se na zajímavou stránku do internetu:

Planety sluneční soustavy

Připravila Jana Kárská a třída 3.A


Zkusili jste někdy malovat nohou???
8.3.2010 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Záměrem našeho experimentu bylo vyzkoušet si malováni úplně nezvyklým a novým způsobem. Malovat nohou, nebo pusou... Zjistit, jak to jde, jaký je to rozdíl od obvyklého malováni rukou, které nám většinou jde docela dobře. Vyzkoušeli jsme si také, jaké to je, být závyslý na pomoci kamaráda. Na samotný experiment jsme se náležitě připravili, asi hodinu jsme si vyprávěli o schopnostech a způsobu "fungování" lidského mozku. Úžasné schopnosti mozku jsme ocenili při samotném malování. Experiment dopadl tak na půl dobře a napůl špatně. Na jednu stranu jsme všichni prokázali, že držet štětec prsty nohy, popř. v puse, jde. Na druhé straně, obrázky nejsou na výstavu, připomínají čmáranice malých dětí a bylo by co zlepšovat. Hlavním poznáním bylo, že všechno jde, když se chce. Tedy, chce to hlavně soustředění, pevnou vůli a trpělivost...stejně jako učení...

Připravila Hanka Křížková se třídou 4.B

Následující fotogalerii si raději neprohlížejte.

Fotogalerie Malujeme nohamaStarší články