Informace k zahájení školního roku 2017/18

 

Poslední aktualizace 5.9.2017, 19.00 hod. 

(Zápis Hathóra – výuka hry na hudební nástroje a Anglická družina – hledejte níže)

 

·        Organizace prvního dne a prvního týdne, zahájení školního roku stravování, družina

·        Organizace prvního dne a týdne 1. třída Montessori

·        Co budou potřebovat prvňáčci?  Třída 1. A   Třída 1. B   Třída 1.C (Monte)

·        Přehled požadavků na sešity 6. – 9. ročník

 

·        Učitelé, asistenti ve školní roce 2017/18

·        Informační list do žákovské knížky (kontakty, třídní schůzky, konzultace, prázdniny, ředitelské dny)

 

Stravování

 

·        Ceny obědů, čipy, přihlášení kdy a jak, projekty ŠJ

·         Přihláška ke stravování

 

Školní družina

 

·        Oddělení školní družiny, vychovatelky - kontakty, umístění heren

·        Přihláška do školní družiny  - INFORMACE K PŘIHLÁŠCE (PDF) (fotokopii (scan) podepsaného originálu přihlášky můžete poslat e-mailem vedoucí školní družiny Dáše Mikešové: mikesova@korunka.org , popř. doneste orig. podepsanou přihlášku do ŠD osobně), info na telefonu 737 973 286, přihlášky v papírové podobě dostanete ve škole v ŠD

·        Odhláška ze školní družiny

·        Žádost o zrušení placení příspěvku na provoz ŠD

·        Co nás letos čeká

·        Měsíční plán - září

·        Roční rámcový plán ŠD

·        Odpolední režim – úprava

·        Zájmové aktivy školní družiny PC hry, kreativ, historie, sport a další AKTUALIZOVNÁ INFORMACE

 

 

MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY v BUDOVĚ ŠKOLY

 

Aktivity organizované školou v rámci doplňkové činnosti:

 

HATHÓRA – výuka hry na hudební nástroje - pro žáky 1. - 9. roč. PŘIHLÁŠKA 2017

Zápis do našich kroužků pro nové zájemce bude ve středu 6.9. od 18h do 19h ve třídě Hathóry (učebna číslo 35 v přízemí).

 

Výtvarné kluby – rozvrhy, informace  a kontakty   Ukázková témata, co se naučíme  (pro 1.st. zpracovala Veronika Radová)    AKTUALIZACE 30.8.

 

NOVÉ  Hraní her a sborové zpívání – Bára Burdová - Montessori

 

NOVÉ  Míčové hry v tělocvičně – basketbal, povede p. učitel Jiří Heinz, heinz@korunka.org, nabízené termíny  Po 15.45 – 16.45, Pá 14 – 16 hod., předpokládaná cena 800 /pololetí

 

 

Aktivity organizací, spolků a další subjektů v budově školy

 

Taneční škola  - street http://dancers4you.cz/ - pro žáky 1. - 9. roč.

 

Tenisová škola TALLENT - trénuje se u nás ve škole - pro žáky 1. - 9. roč.

 

NOVĚ Taneční škola Zig Zag (www.zig-zag.cz) – v aule Út a Čt od 14 a 14.50 hod., začátek 11.9.  – ukázkové hodiny v týdnu od 4.9. podle rozvrhu - pro žáky 1. - 9. roč.

 

NOVÉ Jóga pro děti, 6-11 let mladší školáci, PONDĚLÍ 14.00-15:00h, 8,P7, cena:15 lekcí 1800kč, Přihlášky majoga@majoga.eu, tel:420 603 15 35 57 M. Maršálková

 

Kondiční cvičení v aule pro maminky i děti – organizuje spolek Korunka AKTUALIZOVANÁ INFORMACE

 

NOVĚ Jazyková výuka- angličtina s rodilým mluvčím Lingua Centrum - English Link Group

rozvrh pro jednotlivé ročníky připravujeme

15-ti týdenní kurz při intenzitě 1x týdně 60 min => 2330,- Kč /osobu

15-ti týdenní kurz při intenzitě 3x týdně 60 min => 6790,- Kč/osobu

1 vyučovací hodina /60 minut, Ing. Jana Dostálová, DiS., jana.dostalova@englishlink.cz  tel.: +420 724 360 352

 

NOVÉkroužek programování  LOGISCOOL  LETÁK informační dopis

 

 

Kroužek lezení pro děti na lezecké stěně Boulder Bar v Praze-Holešovicích https://www.boulder.cz/lezeni-pro-druziny-zs-s351 (děti se vyzvedávají v ŠD a jdou s lektorem do Boulder Baru)

KONTAKT 777 649 371 - Máca - info o družinových kroužcích (ve všední dny mezi 8 a 18 h) E-mail: bar@boulder.cz

 

Keramika  - Hanka Křížková – xhadas@gmail.com – AKTUALIZOVANÁ INFORMACE

 

Malý průzkumník PŔÍRODY- přírodovědný kroužek - www.malypruzkumnikprirody.cz pro žáky 1. - 9. roč. – AKTUALIZOVANÁ INFORMACE

 

Anglická družina a kurzy anglického jazyka (po vyučování)  - pro žáky 1. - 9. roč. – AKTUALIZACE 5.9. V 19 HOD.

 

Sportovní aktivity DDM P-7 u nás v tělocvičně – AKTUALIZOVANÁ INFORMACE

 

Šachy  Lukáš Černoušek (777888172), skola@sachovykrouzek.cz, v úterý 5.9. děti dostanou letáček s informacemi

 

Literární kroužek Bára Hronová –– nebude v letošním roce pokračovat z důvodu studijních povinností, Bára slíbila pokračování příští škol. rok.

 

 

 

Sledujte aktualizaci webu a nástěnku s nabídkou další zájmové činnosti pro děti a dospělé u vrátnice v přízemí Sládkova

 

 

 

Kontakty:

 

ředitel školy: Mgr. Tomáš Komrska, tel./fax: 223 018 913

mobil: 731 189 723, e-mail: komrska@korunka.org

 

zástupkyně ředitele: Mgr. Radka Václavíková, tel.: 223 018 914, l. 29, e-mail: vaclavikova@korunka.org

 

hospodářka školy:Ivana Dajčlová, tel.: 223 018 914, email: dajclova@korunka.org

 

spec. pedagog pro rozšířenou péči:

Mgr. Tereza Pánková,e-mail: pankova@korunka.org

Nora Valerová, e-amil: valerova@korunka.org

 

ŠJ – vedoucí stravovacího provozu Hana Štekrová, tel.: 223 018 915

E-mail: sj.korunovacni@volny.cz

 

ŠD – vedoucí vychovatelka Dagmar Mikešová, tel. družina: 737 973 286, 223 018 914, l. 26

e-mail: mikesova@korunka.org. Družina otevřena Po – Pá od 6,30 – 18,00 hod., měsíční poplatek činí 200,- Kč.

 

Vaše školní noviny: korunka.org

 

Informace vyučujících, aktuality třídy, domácí příprava, informace ředitele školy, předsedkyně školské rady, vedoucí školní kuchyně: korunka.info

 

Centrální e-mail: komrska@korunka.org

 

E-maily pedagogických pracovníků: prijmeni@korunka.org (např. vonaskova@korunka.org)