Zápis zaedání školské rady ze dne 8.6.2020
11.7.2020 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Zápis zasedání školské rady ze dne 8.6.2020
Zápis zasedání školské rady ze dne 13.2.2020
27.2.2020 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Zápis zasedání školské rady ze dne 13.2.2020
Zápis ze zasedání školské rady z 21. 11. 2019
18.1.2020 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA

Zápis ze zasedání školské rady z 21.11.2019ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ze dne 17.10.2019
16.11.2019 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Zápis zasedání školské rady ze dne 17.10.2019
Zápis jednání školské rady ze dne 27. 5. 2019
1.7.2019 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Zápis ze zasedání školské rady ze dne 27. 5. 2019
INFO O ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ze dne 18.3.2019
30.3.2019 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA

Dne 18.3.2019 proběhlo zasedání školské rady. Na zasedání byli přítomni zvolení zástupci z řad rodičů, učitelů i zřizovatele. Schůze se dále zúčastnil i ředitel školy. Na schůzi byly diskutovány možnosti rekonstrukce dvora školy a části budovy (vstup z ulice Sládkova), problémy s opravou elektroinstalace v budově, otázka aktualizace webových stránek školy a kontaktů na jednotlivé členy školské rady. Další schůze školské rady je naplánována na 27.5.2019.

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 18.3.2019

Kontakty na členy školské rady


Zápisy ze zasedání školské rady
20.2.2019 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy Praha 7, Korunovační 8 ze dne 7.1.2019Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy Praha 7, Korunovační 8 ze dne 10.12.2018
Zápisy ze zasedání školské rady 2.11.2017
1.12.2017 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA
Zápisy z jednání školské rady

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 2.11.2017 a hlasování per rollam

Zápis hlasování per rollam o výroční zprávě školy ze dne 14.11.2017


Zápis z jednání školské rady 1.12.2016
8.12.2016 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


ZÁPIS ŠR 1.12.2016Kompletní a úplný zápis z jednání RŠ je k dispozici u předsedkyně ŠR p. Mgr. Hany Šiškové (ha.siska@seznam.cz) a v ředitelně školy.

Zápis jednání školské rady 10.10.2016
20.10.2016 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA

Zápis ze zasedání školské rady 10.10.2016


Zápis z jednání školské rady 30.5.2016
20.6.2016 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA
ZÁPIS ŠR 30.5.2016


JARNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR - 23. - 24. DUBNA
2.4.2016 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Jarní charitativní bazar - pomozte dobré věci

O víkendu 23. - 24. dubna 2016 se bude na naší škole konat jarní charitativní bazar. Pokud máte doma cokoliv, co by ještě mohlo posloužit, například čisté a nepoškozené oblečení, sportovní vybavení, knihy, hračky, kuchyňské vybavení a další kvalitní a nepoškozené předměty, můžete je přinést již nyní do školy. Věci na vrátnici školy jsou přijímány v době od 13 do 17 hodin nebo po domluvě na tel.. 606 824 412 (Anglická družina).

Věcné i finanční sponzorské dary jsou velmi vítány. Rodiče, učitelé a žáci, kteří jsou ochotni při bazaru pomoci, se mohou hlásit na ha.siska@seznam.cz.

Výtěžek bazaru a zároveň probíhající finanční sbírky bude věnován na podporu doučování dětí s výukovým handicapem na naší škole. Děti s SPU, děti sociálně či jazykově znevýhodněné, děti s jakýmkoli dalším výukovým problémem potřebují pomoci, aby zlepšily své studijní výsledky, zažívaly pocity úspěchu, zlepšily své vyhlídky do budoucna. Doučování zároveň pomůže vyrovnat alespoň zčásti úroveň dětí ve třídě a tím napomůže kvalitní práci pedagogů. Oblečení a předměty, které se během bazaru neprodají, pomohou sociálně slabým rodinám nebo budou věnovány na dobročinné účely.

Pomozte dobré věci a přijďte si nakoupit na jarní bazar na Korunce. Téměř vše za 20Kč. Bazar nabídne také chutné občerstvení, dětský koutek a bohatou tombolu s hodnotnými výhrami od našich sponzorů.

Hanka Šišková, Předsedkyně ŠR ZŠ Korunovační

Aktuální info školské rady
2.3.2016 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA

V pondělí 16.2. proběhlo zasedání ŠR za přítomnosti zástupců rodičů z jednotlivých tříd a vedení školy. Zápis ze zasedání je k dispozici na http://www.korunka.org/skolskarada.htm. Školská rada schválila mj. zdravý sortiment automatu (viz zápis ze ŠR), podpořila používání jazykové metody CLIL na naší škole a vyslovila podporu důslednému celoškolnímu využívání interního informačního webu korunka.info (domácí úkoly, informace tř. učitelů, ředitele, jídelny, družiny, školské rady). Schválila také vznik 'pracovních skupin' pro angažované rodiče a další dobrovolníky, které budou podporovat rozkvět naší školy v různých oblastech (více v zápise). Dopis o 'pracovních skupinách' je v tuto chvíli na cestě k rodičům. ŠR diskutovala o zdravých svačinkách (vysvětlení k placení svačinek na http://korunka.info/rubriky/info-skolni-kuchyne), se zástupci rodičů proběhla diskuze o projektu Angličtina s rodilým mluvčím (zástupci rodičů by měli o této diskuzi informovat rodiče ve svých třídách), dále o prostorách pro 1.třídy a o 1.třídě s Montessori prvky. Průběh diskuze a závěry z ní najdete v zápise ze ŠR. Další novinkou jsou pítka, která budou v průběhu několika týdnů instalována na chodbách školy.

Mgr.Hanka Šišková (ha.siska@seznam.cz)

Zápis zasedání školské rady ze dne 16.2.2016
28.2.2016 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Zápis ze zasedání školské rady ze dne 16.2.2016
Zápis zasedání školské rady z 2.11.2015
2.12.2015 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Zápis jednání školské rady ze dne 2.11.2015
Zápis ze zasedání Školské rady
18.6.2015 korunka@news ŠKOLSKÁ RADA

Zápis ze zasedání Školské rady z 3. června 2015


Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ P-7, Korunovační 8 z 21.1.2015
24.1.2015 korunka@news ŠKOLSKÁ RADA


Zápis ze zasedání ŠR z 21.1.2015
Nový email kontakt na předsedu školské rady
20.1.2015 korunka@news ŠKOLSKÁ RADA


Od 1.1.2015 je zřízen nový přímý kontakt na předsedu školské rady pana PhDr. Richarda Vaňka:

vanek@korunka.org


Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 22.10.2014
29.10.2014 korunka@news školská rada


Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy Praha 7, Korunovační 8 zwe dne 22.10.2014


Zápis zasedání školské rady 12.2.2014
16.3.2014 korunka@news školská rada

Zápis jednání školské rady z 12. 2. 2014


Přímý mailový kontakt na předsedu školské rady
20.1.2014 korunka@news ŠKOLSKÁ RADA
Od 1.1.2015 je zřízen přímý e-mailový kontakt na předsedu Školské rady PhDr. Richarda Vaňka: vanek@korunka.org.

Zápis z jednání školské rady konané 30.8.2013
4.9.2013 korunka@news školská rada

Zápis jednání školské rady z 30. 8. 2013


Informace, dokumenty, zápis mimořádného jednání školské rady
26.4.2013 korunka@news školská rada

Přinášíme Vám souhrnné informace o činnosti Školské rady při ZŠ Praha 7, Korunovační 8:

Souhrnná informace k jednání s MP HLMP ohledně situace na přechodu Korunovační ul., k jednání ředitele školy o nutných opravách budovy se zástupci zřizovatele, k novému webu ÚMČ Praha 7 (www.jaknaskoly.cz), k nové internetové adrese školy a zavedení nových jednotných e-mailových schránek pedagogů a členů ŠR za rodiče. (PhDr. Richard Vaněk, předseda ŠR, 8.4.2013)

Odpověď Městské policie HLMP na dopis předsedy školské rady (28.2.2013)

Zápis jednání ŠR ze dne 24.4.2013 (PhDr. Richard Vaněk, předseda ŠR, 24.4.2013)

Komentář z rozboru hospodaření školy za rok 2012 (T.Komrska, 11.2.2013) - zveřejněno na základě jednání ŠR o hospodaření školy v r. 2012


Dokumenty Školské rady 2011 - 2012
3.12.2012 korunka@news školská rada

Členové Školské rady od 10/2012

Volba předsedy ŠR 21.11.2012

Prezenční listina ŠR 21.11.2012

Zápis ŠR 21.11.2012

Schválení výroční zprávy 15.10.2012

Zápis ŠR 15.10.2012

Zápis ŠR 29.2.2011


Setkání školské rady v 1. čtvrtletí školního roku
5.11.2009 korunka@news školská rada


Zápis jednání školské rady z 15.10.2009

Zápis jednání školské rady z 10.9.2009

Zápis jednání školské rady z 15.6.2009
25.6.2009 korunka@news školská rada

Rada školy 15.6.2009


Zápis z jednání školské rady z 20.4.2009
30.4.2009 korunka@news školská rada

Zápis jednání rady školy z 20.4.2009


Zápis jednání Školské rady ze dne 20.10.2008
11.11.2008 korunka@news školská rada

Zápis jednání Školské rady 20.10.2008


Zápisy jednání školské rady květen 2007 až duben 2008
17.4.2008 korunka@news školská rada

Zápis rady 7.4.2008

Zápis rady 19.11.2007

Zápis rady 10.9.2007

Zápis rady 25.6.2007

Zápis rady 12.5.2007


Aktuality Školské rady
18.4.2007 korunka@news školská rada

Složení Školské rady a základní informace

Informace o poslání a činnosti Školské rady

Zápis z jednání Školské rady 26.2.2007