Výstava, kterou jste asi neviděli
26.9.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Hned v prvním týdnu září proběhla výstave dětí, které tvořily v keramickém kroužku u Hanky Křížkové v minulém školním roce. Protože začátkem září měli všichni spoustu starostí, na výstavu Vás moc nepřišlo. Přinášíme tedy na korunku.org dokuemntaci výstavy. Určitě si prohlédněte všechy fotky, stojí za to.

Fotogalerie
Třída 9. B versus Legoroboti
11.9.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


V úterý 10. září deváťáci navštívili Smíchovskou střední průmyslovou školu, kde si sestavili vlastního legorobota. Podle návodu nejdříve vytvořili základní model s motorem, který lze ovládat prostřednictvím aplikace v telefonu. Svůj výtvor si každý vyzkoušel a všichni se spontánně pustili do vylepšování.

Za vedení pana Kořínka robotům všichni naprogramovali jednoduché pokyny - točit se a vyhledávat nepřítele, útočit na nepřítele, neopouštět černý kruh. Na závěr si jednotliví roboti poměřili síly v ringu při "sumo zápasu".

TU Tereza Richtrová

Fotogalerie


Čtenářské dílny s 8. A
2.7.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


V 2. pololetí jsme hodiny literatury pojaly jako čtenářské dílny. Co to vlastně znamená? Žáci si vybrali libovolnou knížku, kterou si nosili na hodinu. Literaturu jsme měli v pátek pátou hodinu, tak jsme se alespoň trochu zrelaxovali po náročném týdnu. Abychom se cítili co nejlépe, mohli jsme si vybrat pohodlné místo pro čtení. Hlavním pravidlem bylo nerušit ostatní a soustředit se na čtení. Aby to nebylo jen tak, paní učitelka nám v průběhu celého pololetí zadávala otázky a úkoly, nad kterými jsme během hodin měli přemýšlet. Vznikly nám krásné plakáty, které nám přiblížily postavu, děj nebo prostředí knihy. Podívejte se sami.

Bára Horáková, vyučující Čj v 8.A

Fotogalerie
Montessori třídy na cestách
24.6.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Co je nového v našich Montessori třídách? Žáci 2.C se loučili na výletě na farmu se svojí učitelkou Bárou, kterou brzy čekají rodičovské radosti a starosti. Učili se jehlou plstit ovčí rouno a vyrábět z kůže náramky. Ochutnali kozí sýr a dozvěděli se, jak se vyrábí. Mleli mouku na buchtu, kterou pak dostali k svačině. Naučili se, kolik má kráva žaludků a jak se líhnou kuřata. Pozorovali čerstvě narozená kůzlata a někteří odvážlivci si dokonce zkusili podojit kozu. Návratem z farmy ale nebyl s výlety v žádném případě konec. Všechny tři Montessori třídy se společně vypravily na školu v přírodě, kde se kromě učení venku na trávě na piknikových dekách koupalo v bazéně s lezeckou stěnou, chodilo na túry, vyráběly herbáře, stavěly domečky v lese a děti měly spoustu času na to, aby se seznámily napříč třídami. Právě spolupráce mladších a starších dětí je pro Montessori vzdělávání typická a snažíme se o ni i v našich třídách.

Kateřina Šantúrová, rodič ze 2.C

Poznávací zájezd do Toskánska se povedl !
2.6.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Čtyřicet tři žáků ze 7. - 9. ročníku navštívilo minulý týden Toskánsko. Poznávací zájezd byl zaměřený na historii regionu, umění období renesance, ale i na poznávání zajímavých míst a městských center. Podle plánu jsme postupně viděli Florencii, Pisu, lázeňské městečko Montecatini, kde jsme bydleli ve velmi příjemném hotelu, přímořské městečko Viareggio, kde jsme se asi jako první odvážlivci před sezónou vykoupali v moři, ale i další zajímavá místa. Do Florencie jsme se vrátili poslední den do galerie Uffizi, vyšlápli jsme na krásnou vyhlídku nad město, vrátili se do turisty přeplněného historického centra. Město, jehož umělci, řemeslníci, myslitelé, ale i bohatí kupci a bankéři dali světu renesanci, si dodnes zachovalo své kouzlo. Při odjezdu jsme si snad všichni říkali, sem se musíme někdy vrátit…

Velké poděkování patří profesionálním řidičům, skvělé sympatické paní průvodkyni, která Toskánsko velmi dobře zná a trpělivě nám předávala po celou cestu zajímavé informace o umění, historii, ale i o současné Itálii (jídlo, zvyky, svátky, rodina, děti, cestování apod.). Děkujeme také p. Roztočilové z CK GEOPS, která pro nás poznávací zájezd na míru zařídila v rekordním čase.

Tomáš Komrska

FOTOGALERIE


KORUNKA A DIVADELNÍ FESTIVAL
26.4.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Letos již potřetí se zúčastnil divadelní kroužek naší školy - Divadlo Fantazie - festivalu Prahy 7, které probíhalo stejně jako v minulých letech na ZŠ Ortenovo náměstí v Praze. Přehlídka divadelních souborů Prahy 7 se konala ve čtvrtek 25. dubna. Svoje vystoupení zde měly všechny věkové kategorie od MŠ až po 2. stupeň ZŠ.

O všechny herce bylo dobře postaráno - na každého herce čekalo chutné občerstvení a na konci pěkný diplom na památku s malou hračkou a jako odměna akrobatické vystoupení klauna Vaška. Všichni herci velmi dobře reprezentovali naši školu a zaslouží si velké poděkování za snahu a píli při přípravě!

Ivana Glasová

Program festivalu


Frankenstein - literární projekt 8. A a 8. B
14.4.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


V týdnu, kdy se naši spolužáci vypravili na lyžařský kurz, jsme měli spojenou výuku. V hodinách českého jazyka a literatury jsme poslouchali audioknížku s poutavým příběhem Frankensteina. V tomto díle z období romantismu jsme si uvědomili nosné myšlenky, které bychom mohli vztáhnout i do dnešní společnosti.

Během poslechu jsme příběh přenesli libovolnou formou na papír- líčení krajiny, komiks, myšlenková mapa, brainstorming, podvojná kresba, charakteristika postavy a její vývoj, dokonce vznikla i facebooková komunikace mezi Frankensteinem a jeho netvorem. Vytvořili jsme zajímavá díla, která si můžete prohlédnout na nástěnce ve druhém patře.

žáci 8. A, 8. B a jejich učitelky českého jazyka Barbora Horáková, Tereza Richtrová

Fotogalerie


Školní družina vynáší Moranu a vítá jaro!
26.3.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Dne 13. března se školní družina vydala na misi. Jejím úkolem bylo definitivně zavřít dveře za zimou a přivést jaro na Korunku. A přesně k tomu nám posloužila Morana, ženská postava ze slámy, se šátkem na hlavě, zdobena skořápky z vyfouknutých vajec, kterou si děti vyrobily, po vzoru staré lidové tradice.

"Smrt chodí po vsi, má veliký vousy.

Už nemůže choditi, musíme ji nositi.

Od města k městu, neseme nevěstu,

Jestli nám nic nedáte, tak si ji tu necháte!

...až daleko za Letnou jste mohli slyšet tento dětský "chorál". Procházkou přes Stromovku jsme dorazili na vytyčené místo u Vltavy, kde měla být naše mise zakončena. Pochopitelně nemůžeme udat přesné místo, vzhledem k ochraně našich malých agentů jara. Morana ověnčena plameny byla hozena do vody a za veselého vřískotu všech zúčastněných odplula za obzory. Na oslavu našeho úspěchu jsme si zahráli ještě několik her ve Stromovce a následně šli oznámit na Korunku - MISE SPLNĚNA - všichni agenti vpořádku! Bylo nám potěšením přivítat jaro a těšíme se na další společné výzvy!

Za ŠD agentky Beáta a Ivana


VČELKY A JEJICH ŽIVOT
25.3.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Jedno únorové čtvrteční odpoledne proběhla u nás ve škole přednáška odborníka na včely a vedoucího včelařského kroužku pro děti, člena Českého svazu včelařů, pana Jiřího Cafourka, který přijel z Rakovníka.. Na slovo vzatý odborník mluvil o významu včel a užitečného hmyzu v přírodě. Přednáška proběhla formou řízené besedy a prezentace na interaktivní tabuli. Děti se dozvěděly, jak můžeme včely chránit, pomáhat a proč - celosvětově bohužel ubývá hmyzu, což může mít katastrofální globální následky týkající se nerovnováhy v přírodě. Proto výchova dětí k ochraně hmyzu a přírody vůbec je velmi důležitá. Život včel je velmi zajímavý a pro lidstvo prospěšný. Přírodovědná přednáška byla velmi zajímavá a naučná.

Včela medonosná - Apis mellifera

Vysoce sociální hmyz s velmi vyvinutým způsobem komunikace a dokonalou dělbou práce. Rozeznáváme matku (lidově královnu), trubce a dělnice - všechny tři skupiny se vzájemně liší velikostí, vzhledem, způsobem života i vývojem. Tělo je rozděleno na tři části - hlava, hruď a zadeček. Hlava je trojúhelníková s nápadně velkýma složenýma očima, tykadly, kusadly a sosákem. Hruď nese dva páry blanitých křídel a tři páry nohou (každý pár mírně jiný - slouží k odlišné činnosti). V zadečku je většina vnitřních orgánů (trávicí a vyměšovací ústrojí, cévní a nervová soustava, medný váček, vzdušnice i žihadlo).

Ivana Glasová, Beáta Kůdelová

Lyžařský kurz se povedl
1.3.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


V posledním únorovém týdnu vyjeli sedmáci na lyžařský výcvikový kurz do Náchodské boudy. Přidali se k nim mladší i starší spolužáci, pro které kurz nebyl povinný. Skupina našich lyžařů měla velké štěstí na krásné počasí, děti se obešly bez větších úrazů a tak se dá říci, že lyžák se opravdu povedl. Děkuji pedagogickému doprovodu Andree Prášilové, Lukáši Krunčíkovi, Blance Dvořákové a Beátě Kúdelové za skvělou akci pro děti.

Tomáš KomrskaFotogalerie


Šesťáci stále čtou!
21.2.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


V hodinách českého jazyka - literatury byla žákům 6.A a 6.B předložena četba nad rámec, jejímž cílem je motivovat děti ke čtení. Kromě povinných titulů, které při výuce prezentují, si tak mohou přečíst libovolnou knihu, která je úměrná jejich věku. Po odvedené a schválené práci si žáci zapisují názvy knižních titulů do tabulky umístěné ve třídě. Na nižších stupních se skrývají odměny jak individuální, tak skupinové. Mezi nimi například i úlevy od nepříliš oblíbených domácích úkolů. Na konci prvního pololetí byla bilance následující: pět žáků do konce ledna za sedmnáct (!) přečtených knih dosáhlo maximální odměny, kterou je diplom a nemalá sladká odměna. Ostatní je zanedlouho jistě doženou. Máme radost!

"Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj." - těmito slovy se kdysi vyjádřilbritský autor Oscar Wilde. Poměrně důležité je však upozornit na to, že by se nemělo zcela lpět na tom, jaký konkrétní prostředek si k utváření naší osobnosti zvolíme. Není přímo nutné mít kladný vztah výlučně ke knihám, přesto je v životě rozhodně užitečné z příběhů čerpat - ať už z filmových, hudebních, či literárních. Učíme se tak porozumět sobě i ostatním.

Jana Kloučková, třídní učitelka 6.B

6.A a 6.B v Krokodýlí ZOO
10.2.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Ve středu 6. února jsme zavítali do Krokodýlí ZOO v Holešovicích. Program začal v 9:30 a my byli hodně natěšení. Pan lektor, který nás provázel, nám vyprávěl, co krokodýli jedí, jak přežili a další zajímavosti. Pak jsme se šli dívat na zvířata. Dva krokodýli zůstali ve vodě, zatímco jeden vylezl z vody a hleděl na nás. Vypadal docela strašidelně, až nás tím vylekal. Kromě krokodýlů jsme viděli i želvy a hady. Byl to skvělý výlet, doporučujeme ZOO navštívit!

Felix a Azam z 6.B, třídní učitelka Jana Kloučková


DIVADLO INSPIRUJÍCÍ
9.2.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Ještě před rozdáním pololetního vysvědčení jsme byli se čtvrťáky v divadle GONG na představení Ondřeje Lážovského JAK ŽIL JULES VERNE. Pro většinu žáků byl tento francouzský snílek, dobrodruh a spisovatel neznámý, ale všechny představení nadchlo a žáci 4.B se s velkou chutí pustily do vyhledávání dalších informací o tomto spisovateli. Ve škole jsme pak měli literární dílnu, kde jsme si sdělovali zjištěné informace o životě a dílu Julese Verna, děti přinesly na ukázku jeho knihy, které našly doma nebo u babiček a dědečků. Nakreslili jsme i spousty krásných obrázků z představení a nakonec jsme se i podívali na český vědeckofantastický film Ukradená vzducholoď z roku 1966, který natočil režisér Karel Zeman na motivy románu Julese Verna Dva roky prázdnin.

Ivana Šmídová, třídní učitelka 4.B

Ukázka prací dětí:

Naše třída 4.B jela 23.1. do divadla Gong na představení Jak žil Jules Verne. V tom představení jsme viděli celý život pana Verneho, od narození po smrt. Představení bylo super, bavilo mě, že v tom představení byla kreativita, krása a hlavně ponaučení, že člověk má jít za svým snem.

Kája Petrovická

Ráno jsme šli se 4.C a 4.A na představení Jak žil Žil Verne, jeli jsme tam tramvají. Přijeli jsme tam včas, stihli jsme se nasvačit a koupit si nějaké blbůstky. Pak jsme šli do sálu a koukali jsme se jako diví, bylo to, jak vyrůstal malý chlapec s velkou fantazií do velkého a slavného spisovatele. Divadlo se mi moc líbilo a bylo plné fantazie.

Jakub Šedivý

Jules Gabriel Verne se narodil 8.2.1828 a zemřel 24.3.1905. Je to francouzský spisovatel. Jeho nejznámější díla jsou: Dva roky prázdnin, Patnáctiletý kapitán, Ukradená vzducholoď. Bydlel v domě č.4 v ulici Olivier-de-Clisson. Měl pět sourozenců. Jules zamřel v Amiensu. Jeho syn Michel Verne se postaral o vydání jeho posledního originálního románu Zatopená Sahara a poté knihou Maják na konci světa zahájil dlouhodobé vydávání dalších svazků Podivuhodných cest.

Kája Černohorská


Návštěva paní Doris G (5.A)
26.1.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Po návštěvě Terezína nás v Praze navštívila úžasná dáma, Doris Grozdanovič. V lednu 1941 dostala rodina paní Doris rozkaz, aby se ihned dostavila do Terezína. Jako na jednu z prvních se na její rodinu nevztahovala povinnost limitu 50 kg a mohli si tak vzít více teplého oblečení, díky kterému Doris a její bratr přežívali. Zbytek rodiny takové štěstí bohužel neměl. Vstupní kontroly nebyly v tu dobu ještě tak přísné a Doris si mohla schovat i pár osobních věcí.

Paní Doris nám vyprávěla o utrpení, které v Terezíně prožila. Jedna z historek byla o krutých výsleších vedený kvůli její spolu pasačce ovcí, která od kolem jdoucího železničáře dostala jídlo, které celé nesnědla a chtěla ho pronést přes kontroly své matce. Hlídka ji chytla, zavřela do pevnosti, Doris vyslýchala, ale díky šťastné Davidově hvězdě, ji nechala být. Davidova hvězda za války byla povinně nošena na levé straně oblečení všech židovských obyvatel. Její vyprávění všichni dychtivě poslouchali, a nechyběla ani atmosféra toho ticha, které se celým Terezínem dříve vleklo. Otázek, které jsme paní Doris položily, bylo tolik, že nikdo nevěděl koho jako prvního vyvolat.

Dnes má paní Doris velkou slabost pro křidýlka z KFC, na kterých si u nás s chutí pochutnala. Rozdělila se o ně s námi, protože díky hrůzám čtyřicátých let ví, co je to mít hlad a nemít co jíst. My jsme ji obdarovali květinou a doufáme, že bude ještě dlouho žít a vyprávět všem o hrůzách, které zažila. Nikdo z nás na tyhle chvíle nezapomene.

Tímto děkujeme paní Kirschner a Rafoth za umožnění této vzácné návštěvy.

A.Kirschner, J. Plachý, 5.A


Návštěva Terezína (5.A)
25.1.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Pošmourné ráno sedmého prosince 2018 se děti z 5.A vydaly na velmi silnou návštěvu Terezína. Města, které bylo v minulosti přímým účastníkem jedné z nejtragičtějších události našich dějin a dějin židovského národa. Za zdmi Malé terezínské pevnosti bylo za druhé světové války zřízeno vězení pražského Gestapa, kam byli odváženi židé, které později Němci deportovali do vyhlazovacích koncentračních táborů. Nejprve jsme se šli podívat do muzea terezínského Ghetta, které zde bylo za druhé světové války. Muzeum se nacházelo v domě bývalého Heimu pro chlapce od deseti a více let. Druhá část byla pro vstup židů zapovězená. Židovským dětem bylo za druhé světové války zakázáno chodit do školy a jakkoli se vzdělávat. Celé povídání bylo velmi smutné. Dnes si vůbec neuvědomujeme, jak se máme dobře.

Poté následovalo rozdělení do 5 skupin. Každá skupina dostala papír, na kterém bylo napsáno jméno dítěte, které prošlo terezínským ghettem. Dále zde byla mapa, na které jsme měli vyznačena místa, kde jsme dostávali různé otázky. Například: kdo byl velitelem SS v Terezíně nebo jaký strom se nenachází na dvoře Terezínské nemocnice. Po splnění všech úkolů a zodpovězení otázek nám vyšla tajenka s hesly vztahujícími se k židovským dějinám a k utrpení židovského národa. Velmi nás zasáhlo, kolik jmen dětí z naší školy prošlo Terezínem. Hledali jsme jejich jména mezi dalšími dětskými oběťmi.

Po výtečném obědě jsme si prohlédli dům, kdy pobývali lidé čekající na své osudy, řízené německou zlovůlí. Měli jsme možnost vidět i místo, kde byla zahrádka a prostor pro chov ovcí. Ty tam pásla i dívka jménem Doris. Tu dokonce Němci vyfotili na své materiály pro potřeby propagandy jejich hrůzného záměru a ukázání světu, jak moc je jejich myšlenka humánní, a jak moc dobře se nejen židé v Terezíně mají. Což byla jen snůška promyšlených výmyslů. Na závěr návštěvy jsme na kolejích, vedoucích často na poslední smrtelnou cestu, zapálili svíčky a uctil tak památku všech obětí druhé světové války.

Děkujeme paní Rafoth za skvělý výklad a všem maminkám, které se s námi exkurze zúčastnily.

A. Kirschner, J. Plachý, 5.A

Fotogalerie